Metalürji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Isıya dayanıklı kıyafetler giyerek bir fırın önünde erimiş sıvı metal ile döküm yapan işçiler
Metalürji
  1. Metalürji (kimya) madenleri cevherlerinden ayırarak saf olarak elde eden ve bunların işleme yöntem ve tekniklerinin tümünü belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalbilim.
  2. Metalürji veya diğer adıyla metal bilimi, metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren ham maddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını ve "üretim - kullanım" ömrü içindeki çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalı. viki
( 0 soru/yorum )