Müşavere nedir ne demektir? Anlamı

Bir iş veya konu hakkında başkalarına bilgi veya yol sorma, görüş alma, istişare etme, fikir alışverişinde bulunma, danışma: Karşılaştıkları...

Müşareket nedir ne demektir? Anlamı

Ortaklık, ortaklaşma: Görülüyor ki, henüz partiler arasında bu hususta bir müşareket vaki değildir. Birlik, beraberlik: Müşareket lideri. ...

Müşahit nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gören, izleyen, şahit olan, gözleyici, gözlemci: Olaya müşahit olsun diye babamı da yanına bizim eve çağırdı. (örnek cümle) San...

Müşahhas nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı duyu organlarıyla algılanabilen şey, somut, karşıtı mücerret (soyut): İdeolojiler cansız mücerret kavramlar, insanlar ise yaşayan m...

Müşahede nedir ne demektir? Anlamı

Görme: Yaşanan hüzünlü günlerin bir mükafatı olarak Miraç gibi bir iltifatla kim bilir ne göz alıcı, gönül yakıcı manzaraları müşahede etti...

Müşabih nedir ne demektir? Anlamı

Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş: Her türlü müşabih hadisede olduğu gibi, izam edilmiş ihtilafı fırsat bilen bazı Hristiyan din ada...

Müşabehet ne demektir? Anlamı

İki şey arasında benzerlik, benzeşlik: Şüphesiz müşabehet ve ademi müşabehet nispi tabirlerdir. Bir İngiliz ile bir Alman arasında Çinliye n...

Müsvedde nedir ne demektir? Anlamı

Yazı taslağı, ön çalışma, karalama: Bu müsveddeyi kimseye göstermemiştim. Kitabı bu müsveddeden sonra tekrar yazmış ve o sonraki halini yay...

Müstevli nedir ne demektir? Anlamı

Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): Bütün millet yekvücut olarak müstevli düşmana karşı kanımızın son dam...