Müşerref nedir? Müşerref olmak ne demektir? Anlamları

Şereflenmiş, onurlanmış, yüceltilmiş. Allah Teala'nın "habibim" dediği bir Peygamberin ümmeti olmakla müşerref olduğumuz için...

Müşavir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Müşavir Müşavir belli bir konuya ileri derecede vakıf olup, bilgi ve fikir verip görüş bildirebileceği için kendisine danışılan kimse...

Müşavere nedir ne demektir? Anlamı

Danışma işi, danışma. Müşavere etmek : Danışmak. Vezirlerin en önemli görevi, sadrazama müşavirlik etmektir. Sadrazam, devlet işlerini i...

Müşarünileyh nedir ne demektir? Anlamı

İşaret edilen, anılan, adı geçen, sözü edilen, kendinden bahsedilen (bahse konu kimse). Müşarünileyh bir metinde bir sohbette ismi önceden g...

Müşareket nedir ne demektir? Anlamı

Ortaklık, ortaklaşma. Görülüyor ki, henüz partiler arasında bu hususta bir müşareket vaki değildir. Birlik, beraberlik. Müşareket lideri. ...

Müşahit nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gören, izleyen, şahit olan, gözleyici, gözlemci. Olaya müşahit olsun diye babamı da yanına bizim eve çağırdı. Sandık müşahidi :...

Müşahhas nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı duyu organlarıyla algılanabilen şey, somut. Biz derhal neticeye varmak isteriz. Ve neticenin müşahhas, elle tutulur, gözle görülür,...

Müşahede nedir ne demektir? Anlamı

Görme. Yaşanan hüzünlü günlerin bir mükafatı olarak Miraç gibi bir iltifatla kim bilir ne göz alıcı, gönül yakıcı manzaraları müşahede etti...

Müşabih nedir ne demektir? Anlamı

Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. Her türlü müşabih hadisede olduğu gibi, izam edilmiş ihtilafı fırsat bilen bazı Hristiyan din ada...

Müşabehet ne demektir? Anlamı

İki şey arasında benzerlik, benzeşlik. Şüphesiz müşabehet ve ademi müşabehet nispi tabirlerdir. Bir İngiliz ile bir Alman arasında Çinliye n...

Müsvedde nedir ne demektir? Anlamı

Yazı taslağı, ön çalışma, karalama. Bu müsveddeyi kimseye göstermemiştim. Kitabı bu müsveddeden sonra tekrar yazmış ve o sonraki halini yay...

Müstevli nedir ne demektir? Anlamı

Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.). Bütün millet yekvücut olarak müstevli düşmana karşı kanımızın son dam...