arşiv:Ocak 17

Müşavere nedir ne demektir? Anlamı

Bir iş veya konu hakkında başkalarına bilgi veya yol sorma, görüş alma, istişare etme, fikir alışverişinde bulunma, danışma. Karşılaştıkları...

Müşareket nedir ne demektir? Anlamı

Ortaklık, ortaklaşma. Görülüyor ki, henüz partiler arasında bu hususta bir müşareket vaki değildir. Birlik, beraberlik. Müşareket lideri. ...

Müşahit nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gören, izleyen, şahit olan, gözleyici, gözlemci. Olaya müşahit olsun diye babamı da yanına bizim eve çağırdı. Sandık müşahidi :...

Müşahhas nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı duyu organlarıyla algılanabilen şey, somut. Karşıtı: mücerret (soyut). İdeolojiler cansız mücerret kavramlar, insanlar ise yaşayan ...

Müşahede nedir ne demektir? Anlamı

Görme. Yaşanan hüzünlü günlerin bir mükafatı olarak Miraç gibi bir iltifatla kim bilir ne göz alıcı, gönül yakıcı manzaraları müşahede etti...

Müşabih nedir ne demektir? Anlamı

Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. Her türlü müşabih hadisede olduğu gibi, izam edilmiş ihtilafı fırsat bilen bazı Hristiyan din ada...

Müşabehet ne demektir? Anlamı

İki şey arasında benzerlik, benzeşlik. Şüphesiz müşabehet ve ademi müşabehet nispi tabirlerdir. Bir İngiliz ile bir Alman arasında Çinliye n...

Müsvedde nedir ne demektir? Anlamı

Yazı taslağı, ön çalışma, karalama. Bu müsveddeyi kimseye göstermemiştim. Kitabı bu müsveddeden sonra tekrar yazmış ve o sonraki halini yay...

Müstevli nedir ne demektir? Anlamı

Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.). Bütün millet yekvücut olarak müstevli düşmana karşı kanımızın son dam...