müstevli:

Müstevli nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.).
    Bütün millet yekvücut olarak müstevli düşmana karşı kanımızın son damlasına kadar savaşmak mecburiyetindeyiz.
  2. Salgın.
    İşte bütün bu fikri cereyanların başlangıcı, Ömer Seyfettin'in saf, masum ruhunda feveran eden sari müstevli bir iman sıtmasıdır.
  3. Basan, kaplayan.
  4. Hükümran.
    Türk ve Turan boylarının bütün dünyaya yayılmaları ve gittikleri yerlere, ulaştıkları coğrafyaya müstevli olmaları hatta Avrasya'daki yayılmalarının en önemli nedenlerinden biri, işte bu idealdir.