Müstevli nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): Bütün millet yekvücut olarak müstevli düşmana karşı kanımızın son damlasına kadar savaşmak mecburiyetindeyiz. (örnek cümle)
  2. Salgın: İşte bütün bu fikri cereyanların başlangıcı, Ömer Seyfettin'in saf, masum ruhunda feveran eden sari müstevli bir iman sıtmasıdır.
  3. Basan, kaplayan.
  4. Hükümran: Türk ve Turan boylarının bütün dünyaya yayılmaları ve gittikleri yerlere, ulaştıkları coğrafyaya müstevli olmaları hatta Avrasya'daki yayılmalarının en önemli nedenlerinden biri, işte bu idealdir.
( 0 soru/yorum )