müşarünileyh:

Müşarünileyh nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İşaret edilen, anılan, adı geçen, sözü edilen, kendinden bahsedilen (bahse konu kimse). Müşarünileyh bir metinde bir sohbette ismi önceden geçmiş, adı bilinen bir kişinin ismini tekrar tekrar söylememek için kullanılan bir kelimedir. İbnülemin, Gelenbevi'nin bu özelliğini yansıtan şu satırları da ilave eder: "Müşarünileyh müfrit derecede zarurete uğradığı zamanlarda bile kimseden bir şey istemezdi..."