Müşarünileyh nedir ne demektir? Anlamı


İşaret edilen, anılan, adı geçen, sözü edilen, kendinden bahsedilen (bahsekonu kimse). Müşarünileyh bir metinde bir sohbette ismi önceden geçmiş, adı bilinen bir kişinin ismini tekrar tekrar söylememek için kullanılan bir kelimedir.
İbnülemin, Gelenbevi'nin bu özelliğini yansıtan şu satırları da ilave eder: "Müşarünileyh müfrit derecede zarurete uğradığı zamanlarda bile kimseden bir şey istemezdi..."

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.