Evrak nedir ne demektir? Anlamı

Evraklar Üzerinde gerçeğe dayalı veya resmi bilgilerin bulunduğu yazılı belge. Bir çok resmi evrak iki nüsha halinde düzenlenir. Re...

Evliya ne demektir? Kimlere nedir? Anlamı

Yüce Allah'ı tanıma ve Allahü Teala'ya yakınlık konusunda birçok kuldan daha önde olan Allah'ın razı olduğu kimse, veli, er...

Evlek nedir ne demektir? Anlamı

Tarlanın, tohum atılmadan önce saban iziyle ayrılan bölümlerinden her biri. Bahçede soğan, sarımsak vesaire gibi sebzelerin her birine ayrı...

Evlat nedir ne demektir? Anlamı

Evlat sevgisi Bir kimsenin oğlu ya da kızı. Soy, döl. Asker evladı. (ünlem) Yaşlı kimselerin, çocukları yaşında olanlara seslenme ...

A4 Kağıdı Boyut ve Ölçüleri

A4 kağıdı hemen hemen hayatın her alanında sıkça kullanılan vazgeçilmez bir kağıt ölçüsüdür. Bu kadar sık kullanılmasına rağmen birçoğumuz b...
16 Yorum

Evladiyelik nedir ne demektir? Anlamı

Evladiyelik, uzun yıllar, evlattan evlada birkaç nesil eskimeden bozulmadan kalacak ve kullanılabilecek kadar dayanıklı (eşya). Saat yaklaşı...

Evla nedir ne demektir? Anlamı

Evla, daha iyi, daha uygun, yeğlenebilir (tercih edilebilir) demektir. Af mı dilesem şu anda, yoksa susmak mıdır evla / Nice hayatlar çürüm...

Evkaf nedir ne demektir? Anlamı

Vakıf kelimesinin çoğulu, vakıflar. Vakıfların sahip olduğu malları yönetmeye yetkili kuruluş. Evkaf defterlerinde ise sancak ve eyaletin ...

Evirmek nedir? Evirip çevirmek ne demektir? Anlamları

Yapısını değiştirmek, taklip etmek. Döndürmek, çevirmek. İlgili deyimler ve anlamları Evire çevire : İyice, istediği gibi adamakıl...

Evirgen nedir ne demektir? Anlamı

İşini bilen, ölçülü ve hesaplı davranan, iş gören (kimse). Siyasetçi; her işin önünü ve sonunu düşünüp evvelden çare arayan, ölçülü, evirgen...

Evin nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içindeki öz. Öyle kavramlar ki bunlar, evinli görünen her söylemde onlarsız olmuyor sanki. (Virgül) Evin, buğday tanesinin olgun...

Eviç nedir? Evç ne demektir? Anlamı

En yüce yer, en yüksek yer, zirve, evç. (gökbilimi) (Yere göre) Yeröte; (güneşe göre) gün öte. (müzik) Alaturka müzikte, Türk halk müzi...

Evham nedir? Evhamlı ve Evhamlanmak ne demektir? Anlamları

Evham, kuruntu, kuşku, vesvese, vehim, yersiz korku. Kendi kendime düşündükçe evham büyümekte idi. Evhamlanmak, kuruntu etmek, kuruntuya k...

Evgin nedir ne demektir? Anlamı

Öncelikle yapılması gereken, ivedili, acil, müstacel. Bu evgin bir iştir, fazla geciktirmeyiniz... Türk Tarihi Araştırma Kurumunca yazılmakt...

Etil nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Bir molekülde etil kökünün bulunduğunu gösterir. Hidroksil'in giderilmesiyle etil alkolden türeyen, tek değerli kök (-C 2 H 5...

Evet nedir? Evet efendimci ne demektir? Anlamı

"Öyledir" anlamında doğrulama ya da onama sözü. Konuşma arasında, o ana kadar söylenen sözleri pekiştirmek üzere kullanılı...

Evermek nedir ne demektir? Anlamı

Halk dilinde genellikle evlilik çağına gelmiş çocukların büyükleri tarafından evlendirilmek istenildiğini dile getirmek için kullanılan eski...

Evcimen nedir ne demektir? Anlamı

Evine, ailesine çok bağlı (kimse). Eşi Turan oldukça evcimen bir adamdı; mesai bitimi bir yere takılmadan, doğrudan evine giderdi. (İlgili ...