Evrak nedir ne demektir? Anlamı

Evraklar Üzerinde gerçeğe dayalı veya resmi bilgilerin bulunduğu yazılı belge. Bir çok resmi evrak iki nüsha halinde düzenlenir. Re...

Evlek nedir ne demektir? Anlamı

Tarlanın, tohum atılmadan önce saban iziyle ayrılan bölümlerinden her biri. Bahçede soğan, sarımsak vesaire gibi sebzelerin her birine ayrı...

Evlat nedir ne demektir? Anlamı

Evlat sevgisi Bir kimsenin oğlu ya da kızı. Soy, döl. Asker evladı. (ünlem) Yaşlı kimselerin, çocukları yaşında olanlara seslenme ...

A4 Kağıdı Boyut ve Ölçüleri

A4 kağıdı hemen hemen hayatın her alanında sıkça kullanılan vazgeçilmez bir kağıt ölçüsüdür. Bu kadar sık kullanılmasına rağmen birçoğumuz b...
15 soru/yorum

Evladiyelik nedir ne demektir? Anlamı

Evladiyelik, uzun yıllar, babadan evlada birkaç nesil eskimeden bozulmadan kalacak ve kullanılabilecek kadar dayanıklı (eşya). Saat yaklaşık...

Evla nedir ne demektir? Anlamı

Evla, daha iyi, daha uygun, yeğlenebilir (tercih edilebilir) demektir. Budala dosttan akıllı düşman evladır (Türk atalar sözü). Bir iş bin l...

Evkaf nedir ne demektir? Anlamı

Vakıf kelimesinin çoğulu, vakıflar. Yaşlı adam, sabahın bir vakti yağmur çamur demeden İstanbul'un öbür ucuna Evkaf'a, mal bağışlam...

Evirgen nedir ne demektir? Anlamı

İşini bilen, ölçülü ve hesaplı iş gören, pratik (kimse). Siyasetçi; her işin önünü ve sonunu düşünüp evvelden çare arayan, ölçülü, evirgen, ...

Evin nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içindeki öz. Öyle kavramlar ki bunlar, evinli görünen her söylemde onlarsız olmuyor sanki. (Virgül) Evin, buğday tanesinin olgun...

Eviç nedir? Evç ne demektir? Anlamı

En yüce yer, en yüksek yer, zirve, evç. Evc-i felek: Feleğin en yüksek noktası. Evc-i hüsn: Güzelliğin doruğu. (gökbilimi) Yere göre yerö...

Evgin nedir ne demektir? Anlamı

Öncelikle yapılması gereken, ivedili, acil, müstacel. Bu evgin bir iştir, fazla geciktirmeyiniz... Türk Tarihi Araştırma Kurumunca yazılmakt...

Etil nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Bir molekülde etil kökünün bulunduğunu gösterir. Hidroksil'in giderilmesiyle etil alkolden türeyen, tek değerli kök (-C 2 H 5...

Evermek nedir ne demektir? Anlamı

Halk dilinde genellikle evlilik çağına gelmiş çocukların büyükleri tarafından evlendirilmek istenildiğini dile getirmek için kullanılan eski...

Evcimen nedir ne demektir? Anlamı

Evine, ailesine çok bağlı (kimse). Eşi Turan oldukça evcimen bir adamdı; mesai bitimi bir yere takılmadan, doğrudan evine giderdi. (İlgili ...