evham:

Evham nedir? Evhamlı ve Evhamlanmak ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Evham, kuruntu, kuşku, vesvese, vehim, yersiz korku.
Kendi kendime düşündükçe evham büyümekte idi.

Evhamlanmak, kuruntu etmek, kuruntuya kapılmak, yersiz, gereksiz korkuya kapılmak.
O da iyice evhamlanmış. Hatta yaptığı her melanetten Sadrazam'ın haberinin olduğunu bile düşünmeye başlamış...