Evham nedir? Evhamlı ve Evhamlanmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Evham, kuruntu, kuşku, vesvese, vehim, yersiz korku.
Kendi kendime düşündükçe evham büyümekte idi.

Evhamlanmak, kuruntu etmek, kuruntuya kapılmak, yersiz, gereksiz korkuya kapılmak.
O da iyice evhamlanmış. Hatta yaptığı her melanetten Sadrazam'ın haberinin olduğunu bile düşünmeye başlamış...
( 0 soru/yorum )