Evkaf nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Vakıf kelimesinin çoğulu, vakıflar. Yaşlı adam, sabahın bir vakti yağmur çamur demeden İstanbul'un öbür ucuna Evkaf'a, mal bağışlamaya gitmişti. (A. Çelik)
  2. Vakfedilmiş olan mallar. Emlak ve evkafının toplamı 312 parçadan ibaret imiş. (İlgili cümle kaynağı: A. A. Taşan)
  3. Vakıfların sahip olduğu malları yönetmeye yetkili kuruluş, vakıflar idaresi. Vakıflar idaresi; câmi, medrese, çeşme, hamam, çarşı, türbe, tekke, mektep gibi kurumların bakım ve onarım işleriyle meşgul olurdu. Bu görevleri yapabilmek için, devlet desteğinin dışında, halk yardımlarını kabul ederdi. (O. Çetinoğlu)


  • Evkaf Nezareti: Vakıflarla ilgili işleri yürütmek üzere, 1827'de kurulan bakanlık.
( 0 soru/yorum )