Humbara nedir? Humbaracı ne demektir? Humbaracı Ocağı

Humbara Humbara demir ya da tunçtan dökülmüş, yuvarlak, içine patlayıcı maddeler doldurulduktan sonra havan topu ya da elle atılan bir t...

Humar nedir ne demektir? Anlamı

İçkiden sonra duyulan baş ağrısı. Zevk diye içtiğin zıkkımın neticesi humar değil mi... İçki ya da uyku sersemliği. Süzgün ve baygın (güz...

Hulus nedir? Hulus çakmak ne demektir? Anlamı

Gönül temizliği, saflık, iyi niyetlilik. Amelleriniz hulus ve samimiliğe bağlı olsun; hasislik niyetine bağlı olan amellerin ilahi icabet d...

Hulul nedir ne demektir? Anlamı

Geçme, girme, gelip çatma, aralarına sokulma, sinme. Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Bir madd...

Hülasa nedir? Hulasa etmek ne demektir? Anlamı

Özet, öz. Bir yazının hülasası. (kimya) Hayvansal ya da bitkisel bir maddenin, alkol, eter gibi bir eriticiyle ayrılmış ya da başka bir y...

Hukuki uyuşmazlık nedir ne demektir?

Tarafların istek ve savlarında devletler hukukunca kabul edilmiş kanıtlara dayandıkları, uygulanması gereken devletler hukuku kurallarının h...

Hukuk sosyolojisi nedir ne demektir?

Toplumlardaki hukuksal kurumları, yurttaş hukukunu, cezayı gerektiren olayları ve ahlakın hukukla olan ilişkilerini ve hukukun toplumsal yap...

Hukuk siyaseti nedir ne demektir?

Genel olarak siyasetin yararlanıldığı bilgilerin usul ve araçlarıyla hukukun amaca uygunluğunu ya da sosyal ilişkilerin ne türlü düzenlenmes...

Hukuk müşaviri nedir ne demektir? Ne iş yapar?

Devlet dairelerinin hukukla ilgili işlerini yönetmek, hukuksal olaylarda fikir vermek ve idari davalarda ilgili daireyi temsil etmek yetkis...

Hukuk mahkemeleri nedir ne demektir? Hukuk mahkemeleri nelerdir?

Yasada başkaca organ gösterilmemiş olan hukuk ve ticaret davalarını inceleyen adliye mahkemeleri.

Hukuk devleti nedir ne demektir?

Hukuk devleti, çalışmaları, önceden konmuş nesnel hukuk kurallarına bağlı tutulan ve bu kurallara uygun davranıp davranmadığı bağımsız yargı...

Hukuk felsefesi nedir ne demektir?

Hukuk felsefesi konusu, hukukun özünü, kökenini, geçerliliğini, ilkelerini, ödevlerini, yaşam ve bilimler bağlamı içindeki yerini felsefe aç...

Hukuk nedir ne demektir? Anlamı

Hukuk Toplumu, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini ya da çeşitli ülke yurttaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve de...

Hudut nedir ne demektir? Anlamı

Ülkeleri, şehirleri, ilçeleri, köyleri, özel arazileri vb. birbirinden ayıran çizgi, sınır. Türkiye'nin diğer ülkelerle olan kara hudut...

Hudayinabit nedir ne demektir? Anlamı

Kendi kendine bitmiş (ot, bitki). Bir de bakım görmemiş, bahçıvanın ıslah edici ellerinden uzak kalmış, ekilmeksizin kendiliğinden biten ve...

Hüdavendigar nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Padişahlarından Hüdavendigar I. Murat Hükümdar, amir, efendi, sahip. Hüdavendigar, asil, soylu, efendi olup da başkasına da i...

Hububat nedir ne demektir? Anlamı

Hububat Hububat, buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi, un yapmaya yarayan (un veren) taneli bitkilerdir. Hububat adı verilen tahıl ola...

Höyük nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Höyük Kalehöyük Kaman - Kırşehir Kazı yapıldığında altından eski yerleşim yerlerine ait yapı kalıntıları ve eski eserler çıkan büyük t...