Hukuk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir hukuk kitabı üzerindeki hakim tokmağı
Hukuk
 1. Toplumu, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini ya da çeşitli ülke yurttaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, türe.
 2. Konusu bu ilişkileri incelemek olan bilim.
  Hukuk öğrencisi.
 3. Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
  Hukuk mahkemesi.
 4. Tek bir konu üzerinde duran yasalar.
  Ticaret hukuku.
 5. Haklar.
  Hukukumdan vazgeçmem (TDK).
 6. Ahbaplık, dostluk.
  Seninle bunca yıllık hukukumuz var.


Hukuk ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Hukuk dışı: Hukuk düzenine, anlayışına aykırı olan.
 • Hukuk eylemi: Hukuksal sonuçlar doğuran, ama kişinin iradesi dışında oluşan olay.
 • Hukuk kuralı: Hukukça uyulması zorunlu olan kural.
 • Hukuk süjesi: Hakkını kullanan ve bu kullanışı hukuk düzeni tarafından kabul edilen ve korunan kişi, hak sahibi.
( 0 soru/yorum )