Resepsiyon nedir ne demektir? Anlamı

Bir otelin resepsiyonu Kabul, kabul etme. Resmi ziyafet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da resepsiyon verdi. Bir kuruluşta müşt...

Kümbet nedir ne demektir? Anlamı

Usta Şakirt Kümbeti Ahlat/Bitlis Selçuklular zamanında yapılan kendine özgü, silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan a...
1 Yorum

Külüstür nedir ne demektir? Anlamı

Külüstür otomobil Yıpranmış, eski görünüşlü, eskimiş olan. O külüstür dediğin beni çocukluğumdan beri taşıyor, istersen sen taksiyle ...

Külünk nedir ne demektir? Anlamı

Külünk Külünk, taşları, kayaları parçalamakta kullanılan ucu sivri kazma. Taş ocaklarından taş kesmekte ve taşlara ilk kaba taslak b...

Kültür nedir ne demektir? Anlamı

Kültür Bir toplumun, topluluğun doğaya karşı verdiği savaşta, kendisini yeniden üretebilmesi için yarattığı maddi ve manevi değerlerd...

Kültivatör nedir ne demektir? Anlamı

Kültivatör Kültivatör, toprağın üst tabakalarını işlemek, derine inmeden kazmak, kabartmak ya da havalandırmak için traktör gibi bir a...

Külte nedir ne demektir? Anlamı

Deste, demet, düzine. Bir külte kalem aldım; bir külte çiçek ver... (yerbilim) Aynı bileşim ve aynı yapıda geniş taş topağı, kayaç. Fakat...

Külliyet nedir? Külliyetli ne demektir? Anlamları

Bütün olma durumu, bütünlük, umumilik, tümlük. Bir yayınevi bütün eserlerini bir külliyet halinde basmayı kendisine teklif etmiş... (İlgili...

Külliyen nedir ne demektir? Anlamı

Bütünüyle, tamamen, kamilen demektir. Söyledikleri külliyen yalan, hiçbirine inanmıyorum (kelime ile ilgili cümle). Bu bakımdan muhtariyetin...

Külliye nedir ne demektir? Anlamı

Süleymaniye Külliyesi - İstanbul Külliye, bir caminin çevresinde camiyle birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane g...

Külliyat nedir ne demektir? Anlamı

Bir yazarın, şairin ya da alimin tüm eserlerini bir araya toplayan dizi. Külliyat, bir yazarın ya da alimin bütün yapıtlarının yazılmış ya ...

Külli nedir ne demektir? Anlamı

Bütüne ve genele ilişkin. Külli hedefler, genel oldukları için bunların altına özel hükümler girecektir. Tümü kapsayan, tümel. Bir de fert...

Külfet nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Sıkıntılı zorluk, yorgunluk. Masraf. Yüksek maliyet.

Külçe nedir ne demektir? Anlamı

Külçe altın Eritilerek kalıba dökülmüş irice, tek bir parça maden. Külçe altın. İşlenmemiş maden parçası. Yerden çıkardıkları külçel...

Külbütör nedir? Külbütör kapağı ne demektir? Anlamı

Külbütör ve külbütör kapağı Külbütör içten yanmalı motorlarda, emme ve egzoz supaplarını açıp kapayan, ortasından mesnetli kol, külbü...
1 Yorum

Kükremek nedir ne demektir? Anlamı

Aslan kükremesi Aslan için öfke ya da kösnü yüzünden saldırgan bir durum alıp, bağırmak. Öfkeyle kabarıp korkunç ses çıkarmak. Kükre...

Küheylan nedir ne demektir? Anlamı

Beyaz Arap atı Soylu Arap atı. Adını Arap kabilelerinden alan Arap atı ırkı içerisindeki erkekliğin, gücün ve dayanıklılığın sembolü...