Resepsiyon nedir ne demektir? Anlamı

Külliyede bir resepsiyon Kabul, kabul etme. Resmi konukları ağırlama töreni, kabul töreni, kabul resmi ya da resmi ziyafet. Cumhurbaşkan...

Kümbet nedir ne demektir? Anlamı

Usta Şakirt Kümbeti Ahlat/Bitlis Selçuklular zamanında yapılan kendine özgü, silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan a...
1 soru/yorum

Külüstür nedir ne demektir? Anlamı

Külüstür otomobil Yıpranmış, eski görünüşlü, eskimiş olan. O külüstür dediğin beni çocukluğumdan beri taşıyor, istersen sen taksiyle ...

Külünk nedir ne demektir? Anlamı

Külünk Külünk, taşları, kayaları parçalamakta kullanılan ucu sivri kazma. Taş ocaklarından taş kesmekte ve taşlara ilk kaba taslak b...

Kültür nedir ne demektir? Anlamı

Kültür Bir toplumun, topluluğun doğaya karşı verdiği savaşta, kendisini yeniden üretebilmesi için yarattığı maddi ve manevi değerlerd...

Külte nedir ne demektir? Anlamı

Deste, demet, düzine. Bir külte kalem aldım; bir külte çiçek ver... (yerbilim) Aynı bileşim ve aynı yapıda geniş taş topağı, kayaç. Fakat...

Külliyen nedir ne demektir? Anlamı

Bütünüyle, tamamen, kamilen demektir. Söyledikleri külliyen yalan, hiçbirine inanmıyorum (kelime ile ilgili cümle). Bu bakımdan muhtariyetin...

Külliye nedir ne demektir? Anlamı

Süleymaniye Külliyesi - İstanbul Külliye, bir caminin çevresinde camiyle birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane g...

Külliyat nedir ne demektir? Anlamı

Bir yazarın, şairin ya da alimin tüm eserlerini bir araya toplayan dizi. Külliyat, bir yazarın ya da alimin bütün yapıtlarının yazılmış ya ...

Külli nedir ne demektir? Anlamı

Bütüne ve genele ilişkin. Külli hedefler, genel oldukları için bunların altına özel hükümler girecektir. Tümü kapsayan, tümel. Bir de fert...

Külçe nedir ne demektir? Anlamı

Külçe altın Eritilerek kalıba dökülmüş irice, tek bir parça maden. Külçe altın. İşlenmemiş maden parçası. Yerden çıkardıkları külçel...

Kükremek nedir ne demektir? Anlamı

Kükreyen aslan Aslan için saldırgan bir durum alıp, bağırmak. Aslan kızmıştı; tilkiyi görünce öyle bir kükredi ki yer gök titredi. (E...

Küheylan nedir ne demektir? Anlamı

Beyaz Arap atı Soylu Arap atı. Adını Arap kabilelerinden alan Arap atı ırkı içerisindeki erkekliğin, gücün ve dayanıklılığın sembolü...