Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Darmstadtiyum elementi (illüstrasyondur) Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ...

Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Dubniyum elementi (illüstrasyondur) Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoakti...

Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Flerovyum elementi (illüstrasyondur) Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve kurşu...

Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Hassiyum elementi (illüstrasyondur) Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoakti...