terane:

Terane nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. müzik Ezgi, makam, nağme.
    Terane, öncelikle bir müzik terimidir ve nağme, ahenk, makam, kulağa hoş gelen ahenkli ses anlamına gelir.
  2. mecazi Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz.
    Hep aynı terane! Aynı teraneyi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun. Ama o ev, ama o ev... Ya ne evi ya! (İlgili cümle kaynağı: O. Usta)
  3. edebiyat (eskimiştir) Dört dizeden oluşan, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı olan şiir parçası, dörtlük.
    Edebiyatta da kullanılan terane bir rubai çeşididir. Rubainin her dizesi birbiriyle kalifiyeli olursa, bu tür rubailer terane veya rubâi-i musarra adını alır. Müstecabizade İsmet'in yayımlanmış ilk şiir kitabının adı da Terane'dir. (M. Özsarı)