Terane nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (müzik) Ezgi, makam, nağme: Terane, öncelikle bir müzik terimidir ve nağme, ahenk, makam, kulağa hoş gelen ahenkli ses anlamına gelir.
  2. (mecazi) Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz: Hep aynı terane! Aynı teraneyi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun. Ama o ev, ama o ev... Ya ne evi ya! (İlgili cümle kaynağı: O. Usta)
  3. (edebiyat) (Eskimiştir) Dört dizeden oluşan, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı olan şiir parçası, dörtlük: Edebiyatta da kullanılan terane bir rubai çeşididir. Rubainin her dizesi birbiriyle kalifiyeli olursa, bu tür rubailer terane veya rubâi-i musarra adını alır. Müstecabizade İsmet'in yayımlanmış ilk şiir kitabının adı da Terane'dir. (M. Özsarı)
( 0 soru/yorum )