livermoryum :

Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Livermoryum elementi üzerinde livermoryumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Livermoryum elementi
(illüstrasyondur)
Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen ve polonyuma benzer bazı özellikleriyle metal olduğu varsayılan, süper-ağır, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2000 yılında Rusya'da keşfedilmiştir.

Livermoryum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcı da ²⁴⁸Küriyum atomlarının ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 0.6 milisaniyelik yarı ömrü olan bir ²⁹²Livermoryum atomuyla birlikte dört de serbest nötron üretmiştir.

Livermoryum atomu ve elektronları
Livermoryum atomu elektron
kabuk modeli
Livermoryumun en kararlı izotopu olan ²⁹³Livermoryumun yarı ömrü yaklaşık 53 milisaniyedir ve alfa bozunması yoluyla ²⁸⁹Flerovyuma dönüşür.

Sadece birkaç atomu sentezlenen Livermoryum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım veya uygulama alanı mevcut değildir.


LİVERMORYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Lv
Atom Numarası:116
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(293,2)
Proton Sayısı:116
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
177
Elektron Sayısı:116
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,6(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:120 milisaniye
Bilinen izotopları:²⁸⁹Lv, ²⁹⁰Lv, ²⁹¹Lv, ²⁹²Lv
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi: