Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Livermoryum elementi üzerinde livermoryumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Livermoryum elementi
(illüstrasyondur)
Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen ve polonyuma benzer bazı özellikleriyle metal olduğu varsayılan, süper-ağır, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2000 yılında Rusya'da keşfedilmiştir.

Livermoryum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcı da 248Küriyum atomlarının 48Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 0.6 milisaniyelik yarı ömrü olan bir 292Livermoryum atomuyla birlikte dört de serbest nötron üretmiştir.

Livermoryum atomu ve elektronları
Livermoryum atomu elektron kabuk modeli
Livermoryumun en kararlı izotopu olan 293Livermoryumun yarı ömrü yaklaşık 53 milisaniyedir ve alfa bozunması yoluyla 289Flerovyuma dönüşür.

Sadece birkaç atomu sentezlenen Livermoryum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım veya uygulama alanı mevcut değildir.

Livermoryum Element Özellikleri
Simgesi:Lv
Atom Numarası:116
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(293,2)
Proton Sayısı:116
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
177
Elektron Sayısı:116
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,6(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:120 milisaniye
Bilinen izotopları:289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )