Mendelevyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mendelevyum elementi üzerinde mendelevyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Mendelevyum elementi
(illüstrasyondur)
Mendelevyum, simgesi Md, atom numarası 101, atom ağırlığı 258 olan, yapay olarak üretilen radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G. T. Seaborg, S. G. Tompson, A. Ghiorso, B. G. Harvey, G. R. Choppin tarafından 1955'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Mendelevyum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda 253Einsteinyum atomlarının helyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 77 dakika yarı ömürlü olan bir 256Mendelevyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Mendelevyum atomu ve elektronları
Mendelevyum atomu elektron kabuk modeli
Mendelevyumun en kararlı izotopu olan 258Mendelevyum, yaklaşık 51.5 günlük bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması ya da spontan fisyon yoluyla 254Einsteinyuma dönüşür. Mendelevyum küçük miktarlarda üretildiği için şu anda bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım alanına sahip değildir.

Mendelevyum Element Özellikleri
Simgesi:Md
Atom Numarası:101
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(258,0984)
Proton Sayısı:101
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
157
Elektron Sayısı:101
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,31,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f13 7s2
Değerlik (valans):2,3
Erime Noktası:828 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:635 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.58 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:51.50462962963 gün
Bilinen izotopları:245Md, 246Md … 262Md
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:2,3
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )