Kromatik nedir ne demektir? Anlamı

(biyoloji) Karyokinez sırasında kromatin maddesi bir takım iplik sapları durumunu aldığında bunlara verilen kromatik iplik adında geçer. ...

Krizalit nedir ne demektir? Anlamı

Bir böceğin kelebek olmadan önce, koza ya da kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu. Bazı böceklerde tırtılın kendi çevresine ördüğü k...

Kriter nedir ne demektir? Anlamı

Ölçüt, kıstas. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke. Başbakan Erdoğan, "Tüm inançlara, etnik kökenlere eşit mesa...

Kritik nedir ne demektir? Anlamı

Tehlikeli, endişe verici, sıkıntılı, bunalımlı (durum). Çok kritik günlerden geçiyoruz. Eleştiri. Kritik yapmak. (felsefe) Eleştiricilik...

Kristal nedir ne demektir? Anlamı

Kristal Belirli bir geometrik şekil gösterecek biçimde katılaşmış madde; atom ve molekülleri, nitelik ve niceliklerine öre aralarındak...

Kriket nedir ne demektir? Anlamı

Kriket - Atıcı topu vurucuya gönderirken Kriket, on birer kişilik iki takım arasında oynanan, ucu kıvrık tahta sopalarla küçük ve ağı...

Kreton nedir ne demektir? Anlamı

Kreton kumaş Kreton bir tür keten patiska ya da basma kumaş. Gece olunca, ferforje, ahşap veya hasır koltukları içeri taşımak gerekmez...

Kreşendo nedir ne demektir? Anlamı

Kreşendo işareti Kreşendo (müzik) seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru kuvvetleneceğini anlatır. Kreşendo ise bir müzik teri...

Kreş nedir ne demektir? Anlamı

Kreş Kreş, anaokulundan farklı olarak, henüz anaokulu çağına gelmemiş yani 3 - 6 yaş arası kucak çocuklarının gündüzleri bakılmak için...

Krepon nedir ne demektir? Anlamı

Krepon kumaş Krepdöşin yapım yöntemiyle yün, pamuk, ya da ipekten üretilen, özel makinelerde gofrelenen, çözgü yönünde düzensiz dalgal...

Krep nedir ne demektir? Anlamı

Krep Yumurta, süt, un karışımından oluşan sıvı hamurun tavaya dökülüp kızartılmasıyla yapılan, ince yuvarlak ve yumuşak olan tatlı ve...

Kreozot nedir ne demektir?

Kreozot Kreozot odun katranından ya da 240 - 270 °C'de damıtılan kömür katranından çıkarılan bir sıvıdır. Kömür katranından çıkarı...

Krema nedir ne demektir? Anlamı

Krema Süt bekletildiğinde kendiliğinden yüzeye çıkan, yağ kürecikleri açısından zengin sarımsı bileşim. Süt ürünleri sanayisinde krem...

Krater nedir ne demektir? Anlamı

Sönmüş yanardağ krateri (yerbilim) Huni biçimindeki yanardağ (volkan) ağzı. Volkan patlaması sonucu volkan konilerinin ağız kısmına ...

Krampon nedir ne demektir? Anlamı

Krampon Futbolda, oyuncuların giydiği altında, çimde ve kaygan zeminlerde yere daha iyi tutunmasını sağlayan sivri uçlu sert çıkıntıl...

Köz nedir ne demektir? Anlamı

Köz Köz, içinde alevini kaybetmiş kor parçaları bulunan kızgın odun veya kömür külüdür. Göğsünü yumrukladı: – Şuram Ali Dayı, şu göğsü...

Köy nedir ne demektir? Anlamı

Köy Genellikle tarıma dayalı bir ekonomik yaşamın egemen bulunduğu, belde ve kasabadan küçük yerleşim birimi. Köy halkı. Bu olay üze...

Köşegen nedir ne demektir? Anlamı

Bir dikdörtgende 2 köşegen vardır (matematik) Bir çokgende ardışık olmayan ya da bir çokyüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan (yan...

Köşebent nedir ne demektir? Anlamı

Köşebent demiri Enine kesiti L veya açık V biçiminde olan demir profil. Lazoğlu bir yandan daha önceden köye getirdiği köşebent demir...

Kösteklemek nedir ne demektir? Anlamı

Ayağı kösteklenmiş bir at Hayvanın ayağına köstek vurarak yürümesini güçleştirmek. Köstek; at, eşek, katır gibi hayvanların otlak yer...

Köstebek nedir ne demektir? Anlamı

Köstebek (zooloji) Köstebekgillerden, 15 - 17 cm uzunluğunda, toprak altında oyduğu yuvalarda ve tünellerde yaşayan, gözleri pek ufa...