Kriter nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ölçüt, kıstas.
  2. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke.
    Başbakan Erdoğan, "Tüm inançlara, etnik kökenlere eşit mesafede durduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bizim için en önemli kriterdir" dedi (kelime ile ilgili cümle).
  3. Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram. kaynak
  4. Bir şeyi diğerleriyle ve benzerleriyle karşılaştırmaya yardımcı olan ölçek. kaynak
( 0 soru/yorum )