Şark nedir ne demektir? Anlamı

Şark köşesi Doğu: Keban'dan elde edilecek elektrik enerjisi, bilhassa şarkın büyük şehirlerinde kullanılacaktır... (derleme cümle...

Şal Nedir Ne Demektir? Anlamı

Örgü Şal Modeli Daha çok Hindistan'da dokunan, özel motifli, değerli bir yün kumaş. Kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkl...

Tabanca Nedir Ne Demektir?

Boya tabancası Cepte ya da belde taşınan, bir elle kullanılan, kısa ve hafif, geri tepmeli ateşli silah. Boyacılıkta kullanılan, bas...

Tabela Nedir Ne Demektir?

Google tabelası Dükkanların ve başka işyerlerinin kapısı üstüne ya da yanına asılan ve üzerinde o yerde ne işle uğraşıldığını, sahibi...

Sahabe nedir ne demektir? Anlamı

Sahabe, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'i hayatlarında görmüş, sohbetlerinde bulunmuş Müslümanlardır. Hz. Peygamberin arkadaşl...

Safran Nedir Ne Demektir? Anlamı

Safran çiçeği Süsengillerden, soğanlı, yaprakları şerit, çiçekleri huni biçiminde, kokulu, çiçeklerinden hekimlikte ve gıda sanayinde...

Safra nedir ne demektir? Anlamı

Safra sıvısı Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd (denizcili...

Sade nedir ne demektir? Anlamı

Süsü, göze çarpan yanı olmayan, yalın, gösterişsiz: Sade bir giyim. (Kahve için) Şekersiz: Sade kahve. Yalnız, ancak: Hem de düşünmeli ki...

Sağrı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Omurgalı hayvanların belle kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça yanı. (coğrafya) İki vadiyi birbirinden ayıran az eğimli yayvan sırt. ...

Safi nedir ne demektir? Anlamı

Katıksız, saf olarak: İnsan ruhu için en halis sürur ve insan kalbi için en safi sevinç, Allah'ı severek ruhun aldığı lezzettir. Gerçek...

Sadaret Nedir Ne Demektir? Anlamı

Osmanlı Devleti'nde şimdiki başbakanlık karşılığı olan sadrazamlık makamı. Osmanlılarda, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine verilen ad. ...

Paskal Nedir Ne Demektir?

Fransız fizikçisi B. Pascal'ın adından, simgesi Pa. Bir newtonluk bir kuvvetin bir metre karelik yüzeye uygulanmasıyla oluşan basınç o...

Parola nedir ne demektir? Anlamı

Parola Aynı tarafta olan askerlerin birbirlerini tanımalarını ve düşmandan ayırt etmelerini sağlayan, önceden kararlaştırılıp askerle...

Rahne nedir ne demektir? Anlamı

Gedik, delik, deşik, yarık: Hariçtekiler kalenin surunda bir rahne açıldığını görerek bütün mancınıkları buraya getirdiler ve iki gün içinde...

Rantiye nedir ne demektir? Anlamı

Mülkünün geliri ile geçimini sağlayan kişi: İşçi semtlerinden apartmanlar yükseliyordu, dünün gecekonducu emekçileri bir gecede ve bir imza...

Rakip nedir ne demektir? Anlamı

Rakip Rakip, herhangi bir işte veya yarışta birinden üstün olmaya çalışan, aynı şeyi birinden önce elde etmeye çalışan kimse, yarışçı:...

Ranza nedir ne demektir? Anlamı

Ranza Ranza genel olarak dar odalarda daha çok kişinin yatabilmesi için ahşap ya da metalden yapılan çok katlı yataktır. Ranzalar gene...

Özindükleme Nedir Ne Demektir?

Bir elektrik devresindeki akımın değişmesi sonucunda oluşan zıt elektromotor kuvvete verilen ad. Self indüksiyon eş anlamı. Özindükleme ...

Parodi nedir ne demektir? Anlamı

Parodi (Mona Lisa) Parodi, ciddi olarak kabul edilen bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü biçim ve içerik açısından değiştirerek, ab...

Panel nedir ne demektir? Anlamı

Tartışma paneli Güneş paneli Panel, dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşmacı grubunun güncel bir konuyu (ya da sorunu) kendi ...

Paralel Nedir Ne Demektir? Anlamı

Paralel kenar Düzlemde ya da uzayda yan yana ve birbirine kavuşmadan uzayıp giden, aralarındaki uzaklık her noktada eşit olan (çizgi,...

Özdeyiş Nedir Ne Demektir? Anlamı

Özdeyiş, bir yazarın, sanatçının bilim ya da devlet adamının, bireysel, toplumsal ya da evrensel konularda doğru ve tutarlı bir yargı taşıya...

Panavizyon Nedir Ne Demektir? Anlamı

Panavizyon, kamera ve göstericide anamorfik mercek kullanarak 35 mm'lik görüntüyü yanlardan 2:1 oranında sıkıştıran bir geniş perde işle...

Panzehir nedir ne demektir? Anlamı

Panzehir Panzehir, zehrin zararlı etkisine karşı koyan, zehri etkisiz hale getiren madde demektir (antidot eş anlamı): Yılanın zehiri alınar...

Paradoks Nedir Ne Demektir? Anlamı

Paradoks çizim Paradoks, kökleşmiş kanılara aykırı olarak öne sürülen düşünce, aykırı düşünce karşıtlama. Çelişki. (felsefe) Düşün...

Papel nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden, bir liralık kağıt para: Bana bak, bu sofrada hangi bayan isterse onun resmini yap, her biri için elli papel... (H. E. Adıvar) (ar...

Özbeöz nedir ne demektir? Anlamı

Kan bağı olan, öz, gerçek: Asla benimsemediğim, "babaannem" diyemediğim Fikriye hanım, gerçekten babaannemdi, babamın özbeöz anne...