Parodi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Parodi, erkek gibi saçları kesilmiş komik Mona Lisa tablosu
Parodi (Mona Lisa)
  1. Parodi, ciddi olarak kabul edilen bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü biçim ve içerik açısından değiştirerek, abartma, çarpıtma yoluyla komikleştirme.
  2. Bu yolla komikleştirilmiş yapıt.
  3. (tiyatro) Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü.
  4. (müzik) Enstrümantal besteye, bir metni uyarlama ya da vokal bir bestenin asıl sözleri yerine yeni bir metin koyma.
( 0 soru/yorum )