Konsol nedir ne demektir? Anlamı

Konsol Yalnızca bir yanındaki destek tarafından taşınan, diğer kısımları boşlukta olan yatay kiriş ve dirsek gibi yapı öğesi. Duvar ...

Konsey nedir ne demektir? Anlamı

Birleşmiş milletler güvenlik konseyi Bir iş yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşan topluluk, kurul:  Milli Güve...

Konsensüs nedir ne demektir? Anlamı

Uzlaşma, uzlaşım, mutabakat. Adalet Bakanı: "Eğer siyasi parti grupları bir metin ortaya çıkarır ve konsensüs sağlanırsa teklif du...

Konserve nedir ne demektir? Anlamı

Teneke konserve çeşitleri Kaynatılıp, ısıtılıp veya buhara maruz bırakılıp mikroplardan arındırıldıktan sonra hava almayacak şekilde ...

Konser nedir ne demektir? Anlamı

Konser alanı Sanatçıların bir topluluğa önceden ilan ettikleri bir tarihte ve yerde, müzik yapıtları çalması ya da şarkı söylemesi, d...

Konsept nedir ne demektir? Anlamı

Konsept otomobil Lamborghini-Egoista (felsefe) Kavram. Anlayış, görüş. Tarz. Olağanüstü bir konsepti vardı. Düzen. "Konsept...

Konkordato nedir ne demektir? Anlamı

Konkordato Konkordato (ticaret, hukuk) bir kişi ya da iktisadi kuruluşun borçlarını ödeyemez durumda olduğunu alacaklı kişi ya da kur...

Konkasör nedir ne demektir? Anlamı

Konkasör (çeneli kırıcı) Konkasör büyük kayaları ve taşları yüksek basınç altında sıkıştırıp kırarak istenen ölçülerde ufalamaya yarayan...

Konik nedir ne demektir? Anlamı

Konik dişli Koni biçiminde ya da koniyle ilgili olan. Tabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle şu ya da bu yolda kesişme...

Koni nedir ne demektir? Anlamı

Dik koni Koni, durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey ve bu yüzeyin çevrel...

Kongre nedir ne demektir? Anlamı

Kongre salonu Kurultay. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ...

Konfeti nedir ne demektir? Anlamı

Konfeti patlatmak Konfeti, düğün, balo, karnaval gibi eğlence ve şenliklere, maç gibi spor karşılaşmalarına katılanların üstüne serpil...

Konferans nedir ne demektir? Anlamı

Konferans Bilim, sanat, kültür vb. alanlarda bilgi vermek, bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüşü savunmak amacıyla bir dinleyi...

Kondüvit nedir ne demektir? Anlamı

Tiyatroda ve özellikle opera ve balede sahneye çıkış sırasını hatırlatıp sanatçıları uyarmakla görevli (kimse). Sahnenin içinde ve perdecin...

Kondurmak nedir ne demektir? Anlamı

Konmak işini yaptırmak, konmasını sağlamak. Bu imandır ziya veren güneşe / Bu iman kondurmaz kuzgunu leşe... (İ. Sarı) Gelişigüzel takmak,...

Kondisyon nedir ne demektir? Anlamı

Kondisyon Bedensel ve ruhsal genel durum. Motivasyon anlık bir durumdur; buna karşılık kondisyon kavramı ise bir süreci kapsar. Spor...

Konçerto nedir ne demektir? Anlamı

Konçerto Konçerto, bir sanatçının bir veya birkaç müzik çalgısıyla virtüözitesini (çalma ustalığını) ve müzikal yeteneklerini öne çıka...

Komprime nedir ne demektir? Anlamı

Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde sıkıştırılarak yapılmış katı ilaç, hap. Yahya Aziz, Ferit'e yarım bardak su ile iki komprime ver...