Konsorsiyum nedir ne demektir? Anlamı

Konsorsiyum Kurum ve kuruluşlar (şirketler) arasında büyük bir iş (ihale) için kurulan birlik ve ortaklık. Konsorsiyumda her ortak, i...

Konsolos nedir? Konsolosluk ne demektir? Anlamları

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu Konsolos, yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını korumak, hükümetine gö...

Konsolide nedir? Konsolidasyon ne demektir? Anlamları

Konsolide finansal tablo (iktisat) kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeli borca dönüştürülmesi, vadesinin ertelenmesi. Devlet, k...

Konsol nedir ne demektir? Anlamı

Konsol Yalnızca bir yanındaki destek tarafından taşınan, diğer kısımları boşlukta olan yatay kiriş ve dirsek gibi yapı öğesi. Duvar ...

Konsey nedir ne demektir? Anlamı

Birleşmiş milletler güvenlik konseyi Yönetimden sorumlu kişilerden oluşan topluluk. Bazı konuları görüşüp tartışmak ve karara bağlam...

Konsensüs nedir ne demektir? Anlamı

Uzlaşma, uzlaşım, mutabakat. Adalet Bakanı: "Eğer siyasi parti grupları bir metin ortaya çıkarır ve konsensüs sağlanırsa teklif du...

Konserve nedir ne demektir? Anlamı

Teneke konserve çeşitleri Bozulmayacak, uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanan (gıda). Bu yolla hazırlanmış besin maddesi. ...

Konservatuvar nedir? Konservatuar ne demektir? Anlamı

Müzik, tiyatro ve bale öğretimi yapılan okul. Konservatuvara girmek ve başarılı bir oyuncu olmak sanılandan daha zorlu bir yoldur; ancak mü...

Konservatör nedir ne demektir? Anlamı

Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen (kimse), muhafazakar, tutucu. Profesör şu suret...

Konser nedir ne demektir? Anlamı

Konser alanı Sanatçıların bir topluluğa önceden ilan ettikleri bir tarihte ve yerde, müzik yapıtları çalması ya da şarkı söylemesi, d...

Konsept nedir ne demektir? Anlamı

Konsept otomobil Lamborghini-Egoista (felsefe) Kavram. Anlayış, görüş. Tarz. Olağanüstü bir konsepti vardı. Düzen. "Konsept...

Konsantre nedir? Konsantre olmak ne demektir? Anlamı

Konsantre olmak Yoğun, yoğunlaşmış. Konsantrasyon durumundaki şeyin niteliği. Bir karışımda en çok bulunan ve daha sonra kolaylıkla...

Konsantrasyon nedir ne demektir? Anlamı

Konsantrasyon Tüm dikkatin bir noktaya toplanması, bütün öğrenme mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi, bütün alıcıların öğre...

Konkurhipik nedir ne demektir? Anlamı

Atlı engel atlama - konkurhipik Atla engel atlama. Çeşitli engellerin olduğu bir pistte, biniciyle atının yapacağı hatalarla (engel ...

Konkordato nedir ne demektir? Anlamı

Konkordato Konkordato (ticaret, hukuk) bir kişi ya da iktisadi kuruluşun borçlarını ödeyemez durumda olduğunu alacaklı kişi ya da kur...

Konkasör nedir ne demektir? Anlamı

Konkasör çalışma prensibi Konkasör büyük kayaları ve taşları yüksek basınç altında sıkıştırıp kırarak istenen ölçülerde ufalamaya yaraya...

Konjonktür nedir? Konjonktürel ne demektir? Anlamı

Geçerli durum. Sözün ahlakiliğini ve hakikatini biraz da konjonktür belirler. (kelime ile ilgili cümle) Her türlü durumun ve şartın ortaya...

Konik nedir ne demektir? Anlamı

Konik dişli Koni biçiminde ya da koniyle ilgili olan. Tabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle şu ya da bu yolda kesişme...

Koni nedir ne demektir? Anlamı

Dik koni Koni, durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey ve bu yüzeyin çevrel...

Kongre nedir ne demektir? Anlamı

Kongre salonu Kurultay. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ...

Konfeti nedir ne demektir? Anlamı

Konfeti patlatmak Konfeti, düğün, balo, karnaval gibi eğlence ve şenliklere, maç gibi spor karşılaşmalarına katılanların üstüne serpil...

Konferans nedir ne demektir? Anlamı

Konferans Bilim, sanat, kültür vb. alanlarda bilgi vermek, bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüşü savunmak amacıyla bir dinleyi...

Konfeksiyon nedir? Konfeksiyonculuk ne demektir? Anlamı

Konfeksiyon mağazası Konfeksiyon hazır giyim, hazır kıyafet demektir. Konfeksiyonculuk ise belirli ölçülere göre seri olarak hazır giy...

Konfederasyon nedir ne demektir? Anlamı

Konfederasyon Birden çok bağımsız kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu üst kuruluş. Sendika konfederasyonu. Kendi hükumetlerini k...

Kondüvit nedir ne demektir? Anlamı

Tiyatroda ve özellikle opera ve balede sahneye çıkış sırasını hatırlatıp sanatçıları uyarmakla görevli (kimse). Sahnenin içinde ve perdecin...

Kondüktör nedir? Kondüktörlük ne demektir? Anlamı

Kondüktör Kondüktör, yolcu trenlerinde bilet kesme ve kontrolü ve vagonla ilgili diğer işlerle ilgilenen üniformalı görevli. Biraz son...

Kondurmak nedir ne demektir? Anlamı

Konmak işini yaptırmak. Gelişigüzel takmak, iliştirmek. Elbisesine koca bir broş kondurmuş. Üzerine yormak, yakıştırmak. Kendine toz kond...

Kondisyon nedir ne demektir? Anlamı

Kondisyon Bedensel ve ruhsal genel durum. Motivasyon anlık bir durumdur; buna karşılık kondisyon kavramı ise bir süreci kapsar. Spor...

Kondansatör nedir ne demektir? Ne işe yarar?

Kondansatör Kondansatör (kapasitör), elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerin...

Konç nedir ne demektir? Anlamı

Konç Bot, çizme vb. gibi ayağa giyilen şeylerin ayak bileğinden dize doğru uzanan bölümü. Dize kadar uzanan spor çorabı genellikle f...

Konçerto nedir ne demektir? Anlamı

Konçerto Konçerto, bir sanatçının bir veya birkaç müzik çalgısıyla virtüözitesini (çalma ustalığı) ve müzikal yeteneklerini öne çıkara...

Konak nedir? Konaklamak ne demektir? Anlamı

Eski tarihi konak ev (Kastamonu El Sanatları Merkezi) Büyük ve gösterişli ev. Bu konak kadar güzelini görmedim. Yolculukta geceyi g...

Komün nedir? Komünal ne demektir? Anlamı

Toprakta ortak mülkiyete dayanan, iş bölümü ve sosyal tabakalaşmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu tarımsal topluluk. (tarih) Özellik...

Komutan nedir? Komutanlık ne demektir? Anlamı

Komutan şapkası Komutan, bir askeri birlikte görev yapan en yüksek rütbeli subaya verilen unvandır. Kumandan eş anlamı. Ordu komutanı,...

Komuta nedir? Komuta etmek ne demektir? Anlamı

(askeri terim) Askeri birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda eş anlamı. İngiliz tümeni Kut'ül Amare'de kuşatılara...

Komut nedir? Komut vermek ne demektir? Anlamı

(askeri terim) Askerlere, izcilere, jimnastik çalışmalarında ya da bir tören sırasında öğrencilere bir durumdan başka bir duruma geçmeleri...

Komprime nedir ne demektir? Anlamı

Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilaç, hap. (mecazi) Bir konuyla ilgili olarak derinliği olmayan kalıplaşmış bilgi. (kimya) ...

Kompresör nedir ne demektir? Ne işe yarar? Anlamı

Hava kompresörü Kompresör (teknik) bir akışkanı, genellikle de havayı istenilen basınçta sıkıştırabilen, sıkıştırdığı havayı tankında d...