Konsolide nedir? Konsolidasyon ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Konsolide finansal tablo örneği
Konsolide finansal tablo
  1. (iktisat) kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeli borca dönüştürülmesi, vadesinin ertelenmesi. Devlet, konsolidasyon yoluyla süresi gelen borçların ödenmesini ertelemek suretiyle içinde bulunduğu sıkışık durumdan hiç olmazsa bir süre için kurtulmuş olur.
  2. Birbirine benzeyen ayrı şeylerin birleştirilmesi, birlemek. Konsolide rapor.
  3. Aralarında sermaye ilişkisi bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin birbirlerine mahsup edilmek suretiyle birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarma işlemidir. Konsolide mali tablolar.
  4. (yerbilim) Zemin için çökme, oturma. Konsolidasyon sıklıkla kompaksiyon ile karıştırılan bir zemin davranışıdır.
( 0 soru/yorum )