Mirim nedir ne demektir? Anlamı

Mirim, "aziz dostum, beyim, arkadaşım" anlamında kullanılan bir hitap sözüdür. Dilinin ucuna kadar gelmiş cümleyi, misafir hürmet...

Miri nedir? Miri arazi ne demektir? Anlamları

Devlete ait olan, hazinenin malı olan, beylik. Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları mülkiyet hakkı bakımından "mülk", "mi...

Mirasyedi nedir? Mirasyedilik ne demektir? Anlamları

Mirasyedi çocuk Kendisine fazlaca miras kalan, mirasa konan. (mecazi) Pek savurgan, çok para harcayan kimse. Az zaman sonra, tahmin...

Miras nedir ne demektir? Anlamı

Miras Ölen bir kimseden yakınlarına kalan para, mal ya da mülk, kalıt, bırakıt. Geçen sene ailemize bir yerden küçük bir miras hisses...

Miralay nedir ne demektir? Anlamı

Albay. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (sav), Miralay Cevad Bey'in rüyasına girmiş, mayınları bu şekilde dökmesini söylemişti. (İ...

Mira nedir ne demektir? Anlamı

Mira Mira, arazide takeometre ölçmesi yapılırken, yüksekliği bulunacak olan noktalarda tutulan, üzerinde metre ve santimetre bölümleri...

Minyon nedir? Minyon tip ne demektir? Anlamı

Minyon tipli ünlüler İnce, küçük, sevimli, (bayanlar için) çıtı pıtı. Tıpkı annem gibi minyon bir suratım, ortalama bir boyum ve teyz...

Minyatür nedir? Minyatürcülük ne demektir? Kısaca Anlamları

Osmanlı da minyatür sanatı III. Selim'in cülus töreni Kağıt, parşömen, fildişi vb. üstüne küçük boyutlu, renkli ve ince işçiliğe...

Minval nedir? Minval üzere ne demektir? Anlamları

Biçim, şekil, suret, yol, tarz, yöntem. Adaletin herkes için aynı minval üzere (aynı şekilde) tecelli edemediği bir memlekette, bütün manevi...

Mintan nedir ne demektir? Anlamı

Mintan gömlek Yakasız veya yakası devrik olmayan, uzun kollu erkek gömleği. Üstte yakasız mintan üzerine yelek; yelek üzerine güzel d...

Minorka nedir? Minorka tavuğu

Minorka tavuğu Anayurdu Balear adaları olan, legorna benzeyen ama irice, genellikle siyah tüylü bir tür yumurta tavuğu. Minorka, İsp...

Minnoş nedir ne demektir? Anlamı

Minnoş, küçüklere, sevimli görünen insanlara ve hayvanlara (özellikle kedi ve kuşlara) isim ve seslenme sözü olarak kullanılır. Aynı ma...

Minnettarlık nedir? Minnettar ne demektir? Anlamları

Kendisine yapılan bir iyiliğe karşı şükran duyguları içerisinde kendini borçlu hisseden kimse ve bu kimsenin durumu. Sana hiç ummadığın var...
1 Yorum

Minnet nedir ne demektir? Anlamı

Minnet, bir iyiliğe karşı duyulan iç yükümü, iyilik yapana karşı kendini borçlu görme, gönül borcu. Kaderimi yazan Hak'tır / Kula minnet...
2 Yorum

Minkale nedir ne demektir? Anlamı

Minkale Bir açıyı ölçmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, iletki. Mukayese maksadı ile ser şartları altında da aynı ...

Mineral nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli mineraller Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip, inorganik, kristalleşmiş ve düzenli bir ato...

Mine Çiçeği nedir?

Mine çiçeği Mine çiçeğigillerden, yaprakları karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi ya da menekşe renginde, sa...

Mine nedir ne demektir? Anlamı

Diş minesi Maden eşya üzerine vurulan renkli sır veya cam tabakası. (anatomi) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert madde. Di...

Mimoza nedir ne demektir? Anlamı

Mimoza Mimoza, baklagillerden, çiçekleri sarı ve kimi türlerinde beyaz ya da menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bi...

Minber nedir ne demektir? Anlamı

Minber - Ayasofya cami Camilerde Cuma ve Bayram namazlarında hutbe okunan merdivenli, yüksek yapı. Mescidin minber ilavesiyle cami hal...

Mimik nedir ne demektir? Anlamı

Ahmet Kural mimikleri Yüz kaslarının kasılmasıyla bakış ve yüz çizgilerinde oluşan değişikliklerden doğan yüz ifadelerinin bütünü. M...

Mimari nedir ne demektir? Anlamı

Bir binanın yapım tarzı, türü, ayırıcı özelliği. Caddedeki konakların mimarisi çok farklıydı. Yapım tarzı. S/390, IBM Donanım Ailesinin, M...

Mimarlık nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mimarlık Binaları ve diğer fiziki yapıları belirli ölçü ve kurallara göre tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasın...

Mimar nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mimar Mimar, binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlayan, planlarını yapan, bunların güzel bir biçimde kurulmasıyla da ilgilenen, mim...

Mimlemek nedir? Mimlenmek ne demektir? Anlamları

Hoşa gitmeyen ya da iyi olmayan bir davranış dolayısıyla birini hakkında iyi düşünülmeyenler arasına koymak, işaretlemek. Banka borcunu ödem...

Mim nedir? Mim koymak ne demektir? Anlamı

Arap alfabesinin "m" sesini bildiren yirmi dördüncü harfinin adı. Biten bir yazının altına konulan işaret. Eski Yunan ve Roma&#...

Milyem nedir ne demektir? Anlamı

Milyem cetveli Milyem, bir çemberin 1/6400'ünü gören merkez açı olarak tanımlanan açı ölçüsü birimi. Özellikle topçulukta olmak ü...

Milliyetçilik nedir? Milliyetçi ne demektir? Kısaca Anlamı

Milliyetçilik Ulusuna bağlı olma özelliği. Ulusal bağımsızlığı isteme ya da savunma, ulusal bağımsızlıktan yana olma. Kendi ulusunu...

Milliyetperver nedir? Milliyetperverlik ne demektir? Anlamı

Milletini seven, milletine bağlı olan, milleti için her şeyini vermeye hazır, ulus sevgisiyle dolu milliyetçi (kimse). Türkler milliyetperve...

Milletvekili nedir ne demektir? Anlamı

Milletvekili Milletvekili, Türkiye de genel seçimler ile seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde halkı temsil etme hakkı kazanan ki...

Milis nedir ne demektir? Anlamı

Rus milisler Savaş sırasında orduya yardımcı olmak üzere toplanan yarı askeri sivil güç, düzensiz ordu. Şehrin milis kuvvetleri vardı...

Milföy nedir ne demektir? Anlamı

Milföy Çeşitli pasta ve çöreklerin yapımında kullanılan, ince açılmış, yağlı bir hamur türü. Milföy, sözcük anlamı "bin yaprak&...
1 Yorum

Mil nedir ne demektir? Anlamı

1 millik mesafe Mil yer yer değişen bir mesafe ölçüm birimidir. Kısaltması mi. 1 kara mili = 1,609344 km'dir. 1 deniz mili = 1,85...