miri:

Miri nedir? Miri arazi ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Devlete ait olan, hazinenin malı olan, beylik.
    Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları mülkiyet hakkı bakımından "mülk", "miri" ve "vakıf" olmak üzere üçe ayrılmıştır. Mülk halka, miri devlete, vakıf ise toplum kuruluşlarına ait idi. (İ. Sarı)
  2. Devlet hazinesi.


  • Miri arazi: Devlet mülkiyetindeki arazi, devlete ait topraklar.
    Ülkedeki arazilerin büyük bir bölümü miri arazi kapsamında idi. (B. Özer)
  • Miri mal: Devlete ait mal, hazineye ait mal.
    Mal-ı miri ise, devlete ait gelirler, devlete ait mallar anlamında kullanılan bir kelimedir. (İlgili cümle kaynağı: A. Tilbe)