Kış uykusu nedir ne demektir? Anlamı

Kış uykusunda bir yer sincabı (zooloji) Bazı hayvanların kışı, hücrelerin canlılığını ve uyarılma niteliğini bozmadan, metabolizmayı...

Kış nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Kış manzarası Astronomik olarak, Kuzey yarı kürede 22 Aralık - 21 Mart tarihleri arası, Güney yarım kürede 22 Haziran - 22 Eylül aras...

Kıstas nedir ne demektir? Anlamı

Ölçü. İslam'da en temel kıstas akıldır. (kelime ile ilgili cümle) Tanımlamalarda bulunmak, kategorilere ayırmak, karşılaştırmak, yargı...
1 Yorum

Kıssa nedir? Kıssadan hisse ne demektir? Anlamı

Kıssa Peygamberlerin ya da Evliyaullah'ın (Allahü Teala'nın veli kulları) yaşamlarını konu edinen yapıt. Allahü Teala'nın ...
2 Yorum

Kısrak nedir ne demektir? Anlamı

Beyaz kısrak Dişi at. Bir sürü güçlü kısrak göze çarpıyordu, ama gözleri sürüden ayrı duran yetişkin ve güzel bir kısrağa takılmıştı....

Kıskançlık nedir? Kıskanmak ne demektir? Anlamları

Kıskançlık Sevilmekte ya da kendisiyle ilişkili alakalı şeylerde ortaklığa dayanamamak. Bu çocuk annesini kardeşinden kıskanıyor. Se...

Kıskaç nedir ne demektir? Anlamı

Renkli metal kağıt kıskaçları Bir şeyi tutup sıkıştırmaya veya bir şeyleri bir arada tutmaya yarayan her türlü araç. Açılıp kapanan ...

Kısır döngü nedir ne demektir? Anlamı

Kısır döngüye girmiş karıncalar Aynı olumsuz sonucu veren davranışların sürekli tekrarlanması, fasit daire, paradoks. (mantık) Bir ön...

Kısır nedir ne demektir? Anlamı

Kısır Üreme imkanı olmayan (insan ve hayvan). Eşi kısır olduğu için çocuk yapamıyorlar. (kelime ile ilgili cümle) Ürün vermeyen (top...

Kısım nedir? Kısmı ne demektir? Anlamı

Bir bütünün parçalarından her biri, kesim, bölük, bölüm. Malın bir kısmını teslim aldık. Bir cinsten ya da meslekten olanların topu takımı...

Kısas nedir? Kısasa kısas ne demektir? Anlamı

Kısasa kısas Suçluyu, işlediği suçun aynısını kendisine uygulayarak cezalandırma. Kısasın uygulanması davacının isteğine bağlıdır. Ki...

Kırtasiye nedir? Kırtasiyeci ne demektir? Kırtasiyecilik

Kırtasiye malzemeleri Defter, kağıt, kalem, kitap, mürekkep, cetvel, boya vb. gibi yazı gereçlerinin genel adı. Kağıtla yapılan işle...

Kısa devre nedir ne demektir? Anlamı

Kısa devre (halk dilinde) Ev ve iş yerlerinde elektrikli aletlerin veya elektrik tesisatı kablolarının birbirine değmesi. (fizik) ...

Kırlent nedir ne demektir? Anlamı

Kırlent Genellikle yastıklarda kullanılan çiçek ya da yaprak işlemeli süs. Halkın elindeki kırlent, kanaviçe vb. el işlemelerinin mot...

Kırlangıç örtüsü nedir ne demektir? Anlamı

Kırlangıç tavan kubbe Kirişleri birbiri üzerine çaprazlama olarak ve kat kat konularak yapılan, kırlangıç yuvasına benzer biçimli tava...

Kırlangıç nedir ne demektir? Kırlangıç Kuşu

Kırlangıç (zooloji) Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı göçebe bir kuş türü. Boyları 10-23 cm arasın...

Kırlangıç kuyruğu nedir ne demektir?

Marangozlukta kırlangıç kuyruğu Kırlangıç kuyruğu, marangozlukta, kasa, kutu, çekmece gibi ahşap eşyaların kenarlarındaki parçaları gö...

Kırlangıç balığı nedir? Kısaca özellikleri

Kırlangıç balığı Kırlangıç, yüzgeçleri geniş ve uzunca, ortalama 25-30 cm boyunda, sırt rengi kırmızı-pembe, karnı ise pembe veya beya...

Kırkma nedir? Kırkmak ne demektir? Anlamı

Bir şeyin fazlalıklarını kesmek, bir şeyi uçlarından kesmek, kırpmak. Saç, sakal veya tüyün fazlalıklarını ya da tamamını kesmek. O zamand...

Kırkayak nedir ne demektir? Kırkayak zehirli midir?

Kırkayak (zooloji) Eklem bacaklı hayvanlardan çok ayaklılar sınıfına giren, sıcak ve ılık iklimlerde yaşayan, her halkasında iki çif...

Kasır nedir? Kasrı ne demektir? Anlamı

Yeni Cami Hünkar Kasrı Eminönü - İstanbul Eskiden hükümdar için şehir dışında yapılmış köşk, küçük saray. İstanbul'daki Sadabad,...

Kırkambar nedir ne demektir? Anlamı

İçinde türlü türlü şeyler bulunan kap ya da yer. (mecazi) Birçok şeyler bilen, geniş ansiklopedik bilgisi olan kimse. (argo) İzmaritgil...

Kırışık nedir? Kırışıklık ne demektir? Anlamı

Kırışıklık Düzgün olması gereken bir şeyin ince ince katlanışlarla düzgünlüğünü yitirmesi. Canan Hanım, elindeki solgun, kırışık resm...

Kırıntı nedir? Kırıntılı ne demektir? Anlamı

Ekmek kırıntısı Bir şeyden ayrılan ufak parça. Türlü cinsten kuşlar üşüşüyorlar, ıslatılmış ekmek kırıntılarına. Bir şeyden artakala...

Kırınım nedir ne demektir? Anlamı

Kırınım (fizik) Optik fiziğinde, çok küçük bir delikten geçen ışığın, sanki bu delik bir ışık kaynağıymışçasına, demet olarak her yö...

Kırık nedir ne demektir? Anlamı

Kırılmış olan. Soyu karışık, melez. Kırık kurt köpeği. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Cam kırığı. Bir organın ve özellikle kemiğin k...

Kırgın nedir? Kırgınlık ne demektir? Anlamı

Gücenmiş, gönlü kırılmış, gücenmiş veya darılmış olmak. Olgunlukla karşıladıkları halde kendisine mesafeli yaklaşmaları gösteriyordu ki onla...

Kırçıl nedir ne demektir? Anlamı

Kırlaşmaya başlamış olmak, kır düşmeye başlamak, gri renge bürünmek. Kırçıl saçları alnına doğru uzanırken gözlerinin içi gülüyor, yarı açık...

Kırağı nedir ne demektir? Anlamı

Kırağı, çiy (çiğ) Soğuk havalarda, havadaki su buharının sabahları toprak ve bitkiler üzerinde donması sonucu görülen donmuş çiğ (çiy)...

Kırba nedir ne demektir? Anlamı

Kırba Eskiden sakaların, içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, matara. (halk dilinde) çocuklarda, karın...

Karat (kırat) nedir ne demektir? Anlamı

Elmas pırlanta karat ölçüleri Elmas (pırlanta), zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan 200 mg (0,2 gram)'lık ağırlık ö...

Kıraç nedir? Kıraç toprak ne demektir? Anlamı

Kıraç arazi Verimsiz, susuz, bitek olmayan, kurak arazi (toprak). Kıraç tarla arazisi; toprak derinliği az, genellikle eğimi fazla ve ...

Kıraathane nedir ne demektir? Anlamı

Kıraathane Eskiden müşterilerin okumaları için gazete ve dergi bulunduran genişçe, temiz ve iyi döşenmiş, okuma salonu niteliğinde kah...

Kıraat nedir ne demektir? Anlamı

(Arapça) Okuma, sürekli ve düzgün okuma. Okuma kitabı. (din) Kuran'ı Kerimi tecvit kurallarına uygun olarak okuma. Harflerin çıkış ...

Kır nedir ne demektir? Anlamı

Kır manzarası Beyazla az siyahın karışmasından oluşan renk, kül rengi. Kır saç. Kent dışı, çoğu boş, yeşillik ve geniş yer anlamında...