Kırık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Kırılmış olan.
 2. Soyu karışık, melez. Kırık kurt köpeği.
 3. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Cam kırığı.
 4. Bir organın ve özellikle kemiğin kırılmış durumu. Bacakta iki kırık var.
 5. Bir şeyin kırılan yeri. Vazonun kırığı pek belli olmuyor.
 6. Parça durumuna konmuş şey. Kırık leblebi.
 7. Geçersiz düşük not. Karnesinde altı kırık var.
 8. (mecazi) Gücenmiş, üzgün, gücenik. Kalbi kırık.
 9. (coğrafya) Daha önce sıkışık, sertleşmemiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirmeleri sonucunda yer yer kırılmaları ve bir kırılma düzlemi boyunca kayıp çökmeleriyle oluşan yer biçimi, fay hattı.


 • Kırık dökük: (deyiminin anlamı)
  1. Sağlam ve düzgün olmayan derme çatma.
  2. Kullanılmayan değersiz eşya. Kırığı döküğü toplayıp bir yana koymalı.
( 0 soru/yorum )