Kırkma nedir? Kırkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyin fazlalıklarını kesmek, bir şeyi uçlarından kesmek, kırpmak.
  2. Saç, sakal veya tüyün fazlalıklarını ya da tamamını kesmek.
    O zamanda sakal kesmek de yoktu. Beylerde, vezirlerde, sipahilerde güzel, uzun sakallar olurdu. Sadece Padişah birine ceza verdiğinde kişinin itibarını düşürmek için sakalı kırkılırdı. Sonra sakal kırkmak adetini, bu yerlere Frenkler gelmeye başlayınca, onlardan aldılar. (Neşri)
  3. (Hayvanlar için) Tüylerini kesmek.
    Koyun kırkmak, yününden ip eğirmek, ipten kumaş dokumak, kumaşı elbise olarak dikmek Maçin'den miras kalmadır. (İlgili cümle kaynağı: N. Demir)
  4. Uçları kesilerek alın üstüne dökülmüş saç, kırkma.
( 0 soru/yorum )