Telve nedir ne demektir? Anlamı

Telve Kahve içildikten sonra fincanın dibinde arta kalan kahve birikintisine telve denir. Telvesi fincanın dibinde kalan tek kahve çeş...

Telli turna nedir? Telli turna Kuşu

Telli turna Telliturna, turnagillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan 85 cm boyunda, başı, kanat uçları ve göğsü siyah u...

Teleskopik ne demektir? Anlamı

Teleskopik dürbün Teleskop yardımıyla yapılan: İlk teleskopik gözlemler Galileo tarafından 1610'da yapılmıştır... Ancak teleskop...

Telesiyej nedir ne demektir? Anlamı

Telesiyej Genellikle kayak bölgelerinde kurulan ve kayakçıları, kayak takımlarını çözmeksizin yüksek noktalara çıkarmaya yarayan, kabl...

Teleferik nedir ne demektir? Anlamı

Teleferik Teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında havadan çekilmiş halatlar üzerine asılı bir vaziyette hareket eden kabinleriyle...

Teksir nedir ne demektir? Anlamı

Teksir makinesi Çoğaltma, artırma, sayısını birden fazla yapma. Çoğaltılarak elde edilen yazı. Bir belgenin teksiri, bu belgeyi orij...

Tekne nedir ne demektir? Anlamı

Tekne Bir tür küçük deniz taşıtı: Tekne, lacivert suların üstünde, kabaran dalgaların arasında hızla yol alıyordu. (İlgili cümle kayn...

Tefrika nedir ne demektir? Anlamı

Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi: Çevrilen bu romanların çoğu piyasaya önce gazetelerde tefrika ed...

Teflon nedir ne demektir?

Teflon kaplama katmanı Teflon belirli bir kimyasal veya ürün adı değildir. Teflon, 1938'de DuPont kimya şirketi tarafından tesadüf...

Tayfa nedir ne demektir? Anlamı

Tayfa Bir gemide bulunan, geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde eğitim ve yeteneklerine göre çeşitli işlerde çalışan, genel ...

Tayf nedir ne demektir? Anlamı

Bir prizmadan geçen ışık demetinin renk tayfı oluşturması Tayf fizikte, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer ö...

Tay nedir ne demektir? Anlamı

Sevimli bir tay Üç yaşına kadar at yavrusu: Daha yaşını doldurmamış kısa yeleli bir tay fırladı bir çitin ardından, orada sürüyle atı...

Tasma nedir ne demektir? Anlamı

Köpekleri kurt saldırılarına karşı koruyan çivili-dikenli tasma Kedi köpek gibi bazı evcil hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları...

Taret nedir ne demektir? Anlamı

Taret Taret, gemilerde, tanklarda ve kalelerde topun makine bölümünü ve topçu personeli koruyacak biçimde yapılmış hareketli ve zırhlı...

Tanık nedir ne demektir? Anlamı

Tanık Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit (hukuk) Bir duruşmada, bir yargı ya da soruşturma kurulu önünde bild...

Tandır nedir ne demektir? Anlamı

Tandır fırını Yere yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 60 cm çapında kuyu kazılıp yan çeperleri tuğla ya da taş ile örülerek yapılan b...