Prometyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Prometyum elementi Prometyum simgesi Pm, atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geç...

Protaktinyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Protaktinyum elementi Protaktinyum simgesi Pa, atom numarası 91, atom ağırlığı 231,04 olan, gümüşi beyaz renkte, çok nadir, pahalı, so...

Radon elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Radon elementi Radon, simgesi Rn, atom sayısı 86, atom ağırlığı 222 olan renksiz, kokusuz, tatsız, ağır ve radyoaktif bir gaz elementt...

Radyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Radyum elementi Radyum, simgesi Ra, atom sayısı 88, atom ağırlığı 226,02 olan 700 °C'de eriyen gümüşümsü beyaz renkte son derece r...

Renyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Renyum elementi Renyum, simgesi Re, atom sayısı 75, atom ağırlığı 186,21 özgül ağırlığı 20,53 erime noktası 3180 °C olan nadir, pahalı...

Rodyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Rodyum elementi Rodyum, simgesi Rh, atom numarası 45, atom ağırlığı 102,905 özgül ağırlığı 12,4 olan 1966 °C'de eriyen, sert, kırı...

Rubidyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Rubidyum elementi Rubidyum, simgesi Rb, atom sayısı 37, atom ağırlığı 85,46 özgül ağırlığı 1,53 erime noktası 38,9 °C olan, gümüşümsü ...

Rutenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Rutenyum elementi Rutenyum, simgesi Ru, atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07 özgül ağırlığı 12,2 erime noktası 2334 °C olan gümüşüms...

Rutherfordyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Rutherfordyum elementi (illüstrasyondur) Rutherfordyum simgesi Rf, atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan, radyoaktif, sentetik (y...

Samaryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Samaryum elementi Samaryum, simgesi Sm, atom numarası 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan az rastlanır bir elementtir. Peri...

Selenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Selenyum elementi Selenyum, simgesi Se, atom numarası 34, atom ağırlığı 78,96 özgül ağırlığı 4,79 erime noktası 217 °C olan yumuşak bi...

Seryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Seryum elementi Seryum, simgesi Ce, atom sayısı 58, atom ağırlığı 140,12 özgül ağırlığı 6,7 erime noktası 800 °C olan, dövülebilir yap...

Sezyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Sezyum elementi Sezyum, simgesi Cs, atom numarası 55, atom ağırlığı 132,90 özgül ağırlığı 1,87 erime noktası 28,4 °C olan, çok yumuşak...

Silisyum (silikon) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Silisyum elementi Silisyum, simgesi Si, atom numarası 14, atom ağırlığı 28,085 özgül ağırlığı 2,42 erime noktası 1410 °C olan yarı met...
1 Yorum

Skandiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Skandiyum elementi Skandiyum simgesi Sc, atom sayısı 21, atom ağırlığı 44,956 olan, doğada Sc 2 O 3 (skandiyum oksit) halinde bulunan...

Sodyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Sodyum elementi Sodyum, simgesi Na, atom sayısı 11 atom ağırlığı 22,9898 özgül ağırlığı 0,971 erime noktası 97,8 °C olan, klorla birle...

Stronsiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Stronsiyum elementi Stronsiyum, simgesi Sr, atom sayısı 38, atom ağırlığı 87,62 özgül ağırlığı 2,6 erime noktası 769 °C olan yumuşak v...

Talyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Talyum elementi Talyum, simgesi Tl, atom sayısı 81, atom ağırlığı 204,38 özgül ağırlığı 11,85 ve erime noktası 303,5 °C olan, dövülgen...

Tantal elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tantal elementi Tantal simgesi Ta, atom sayısı 73, atom ağırlığı 180,948 yoğunluğu 16,6 olan, yüksek erime noktasına sahip nadir bir e...

Teknetyum (teknesyum) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Teknetyum elementi Teknetyum (veya teknesyum) simgesi Tc, atom numarası 43 olan, 1937'de molibdenin nötronlarla bombardımanından e...

Terbiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Terbiyum elementi Terbiyum, simgesi Tb, atom numarası 65, atom ağırlığı 158,92 olan bir element türüdür. Periyodik tabloda 3B (geçiş m...

Tellür elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tellür elementi Tellür, simgesi Te, atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60 yoğunluğu 6,24 olan, 452 °C'de eriyen, kızdırılınca ale...

Titanyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Titanyum elementi Titanyum, simgesi Ti, atom numarası 22, atom ağırlığı 47,88 özgül ağırlığı 4,5 erime noktası 1668 °C olan dövülgen, ...

Toryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Toryum elementi Toryum, simgesi Th, atom numarası 90, atom ağırlığı 232,04 özgül ağırlığı 11,2 erime noktası 1750 °C olan, koyu gri re...

Tulyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tulyum elementi Tulyum simgesi Tm, atom numarası 69, atom ağırlığı 168,934 olan lantanitler grubundan bir elementtir. Periyodik tablod...

Tungsten elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tungsten elementi Tungsten, simgesi W, atom numarası 74, atom ağırlığı 183,84 özgül ağırlığı 19,3 erime noktası 3410 °C olan, gri-beya...

Uranyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Uranyum elementi Uranyum, simgesi U, atom sayısı 92, atom ağırlığı 238,03 özgül ağırlığı 18,9 erime noktası 1132 °C olan, yoğun, sünek...

Vanadyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Vanadyum elementi Vanadyum, simgesi V, atom sayısı 23, atom ağırlığı 50,942, özgül ağırlığı 5,966 erime noktası 1890 °C olan yumuşak, ...

Evropiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Evropiyum elementi Evropiyum, simgesi Eu, atom numarası 63, atom ağırlığı 151,96 olan, yalnız bir seri tuzları ve sadece bir tek oksid...

Zirkonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Zirkonyum elementi Zirkonyum, simgesi Zr, atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22 özgül ağırlığı 6,4 erime noktası 1850 °C olan doğada a...

Lahza nedir? Bir lahza ne demektir? Anlamı

Lahza, zamanın bölünemeyecek kadar kısa, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir parçası, an. Bir lahza gözüme çarpan bu manzarayı seneler geçt...

Lacivert taşı (lapis lazuli) nedir? Özellikleri

Doğal lapis lazuli (lacivert) taşı Lacivert taşı (Latince: lapis lazuli) , kuyumculukta süs taşı olarak kullanılan, 19. yüzyıl öncesi ...

Laklak nedir? Laklak etmek ne demektir? Anlamı

Leyleğin, gagasıyla çıkardığı ses. Leyleğin ömrü laklakla geçer. (Atasözü) Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi, gevezelik. ...

Lam nedir? Lamı cimi yok ne demektir? Anlamları

Arap alfabesinde I harfinin adı. Mikroskop camı. Bkz. lam ve lamel Lam elif çevirmek (çizmek) : Kısaca şöyle bir dolaşıp dönmek. Akşam...

Kabir nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Öldükten sonra defnedilen (gömülen) ve kıyamet zamanı geldiğinde tekrar çıkılacak toprak altı yer, mezar. Kabir azabı çekmek : (deyiminin...

Laedri nedir ne demektir? La Edri kimdir? Anlamı

Laedri bir söz edebiyat Eskiden ozanı bilinmeyen şiirlerin altına yazılan "sahibi bilinmiyor (anonim)" anlamında bir sözcü...

Laborant nedir ne demektir? Laborant ne iş yapar?

Bayan laborant Laborant, laboratuvar araştırmaları ve deneylerinde yardımcı olarak çalışan kimsedir. Genel olarak laborantlar: La...

Lalettayin nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir, rastgele. Hem sevgili vatandaşlarım polis neden lalettayin bir eve girsin?.. Gece yarısı niye girsin?.. Bir kanun kaçağını ba...

Laboratuvar nedir ne demektir? Anlamı

Laboratuvar Türlü araştırma, inceleme ve deneylerin yapıldığı ve bunlar için gereken araç, madde ve aygıtların bulunduğu yer. Kimya, ...

Lakırdı nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Söz. Bu nasıl lakırdı böyle? (kelime ile ilgili cümle) Boş söz, dedikodu, laf. Lakırdıdır o, aldırma. İlgili kelimeler ve anlamları ...

Kablo nedir? Kablo kanalı ne demektir? Anlamı

Elektrik kablosu Elektrik akımı iletiminde kullanılan, dışı yalıtkan bir maddeyle kaplı maden tel. Bir elektrik kablosu birbirinden f...

Lale nedir ne demektir? Anlamı

Pembe laleler Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri çan biçiminde, soğanlı, türlü renkte ya da alacalı bir süs bitk...

Labradorit nedir? Labradorit Taşı

Labradorit taşı Labradorit, feldspatlar grubunun plajiyoklaz serisinden, kırılma yüzeylerinde çeşitli tonlarda mavi yeşil kızıl renkle...

Maada nedir ne demektir? Anlamı

Maada, bir duruma "-den başka, -den gayrı" anlamı katar. Sevmekten maada sevilmekte önemlidir (kelime ile ilgili cümle). Kimse yok...

Kabotaj nedir ne demektir? Anlamı

Kabotaj Kabotaj, uzak yol deniz seferinin karşıtı olarak, kıyılar boyunca, özellikle de bir devletin limanları arasında gemi işletilm...

Lala nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Eskiden, çocukların bakımı ve eğitiminden sorumlu olan kişi. Osmanlı devlet örgütünde, şehzadelerin eğitimi ve valilikleri sırasında yardı...

Lal nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Doğal lal taşı Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz. Erenler sohbetinde lal olmak güzel / Dervişlerin özünde hal olmak güze...

Lama nedir ne demektir? Anlamı

Lama (zooloji) Geviş getirenlerin devegiller familyasından, Tibet ve Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, uzun boylu, ...

Lakolit nedir ne demektir? Anlamı

Lakolit Lakolit, iki tortul kaya kütlesi arasında mercek durumunda sıkışarak oluşan katman damarıdır. Bir basık kubbemsi tavanı olan...

Kabuk ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kabuk bağlamak (tutmak) : Üzerinde kabuk oluşmak, kabuklanmak. Ellerindeki kabuk bağlamış yaralar dikkat çekiyordu. (A. Bayram) (Yüzü) Ut...

Madalyon nedir ne demektir? Anlamı

Yüce Allah'ın isimlerini barındıran Esmaül Hüsna Madalyonu Boyna zincirle takılan, genellikle değerli metalden yapılmış, içine k...
6 Yorum