Renyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Renyum elementi üzerinde renyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Renyum elementi
Renyum, simgesi Re, atom sayısı 75, atom ağırlığı 186,21 özgül ağırlığı 20,53 erime noktası 3180 °C olan nadir, pahalı, yoğun ve gümüşümsü-beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg tarafından 1925'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Renyum, küçük miktarlarda gadolinit ve molibdenit minerallerinde bulunur. Ayrıca platin cevherlerinde ve kolumbit mineralinde de bulunan renyum, molibden ve bakır rafinasyonundan da bir yan ürün olarak elde edilir.

Renyum atomu elektron modeli
Renyum atomu elektron kabuk modeli
Renyum çok yüksek bir erime noktasına sahiptir. Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş lambalarında, kütle spektrografları için filamentler yapmada ve iyon ölçüm cihazlarında kullanılır. Sürekli sürtünme kuvvetlerine maruz kalan metal bileşenlerin sertleştirilmesi için bir iz alaşım maddesi olarak da yine renyum kullanılır.

Renyum Element Özellikleri
Simgesi:Re
Atom Numarası:75
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:186,207
Proton Sayısı:75
Nötron Sayısı:111
Elektron Sayısı:75
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,13,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Değerlik (valans):-1,1,2,3,4,5,6,7
Erime Noktası:3180 °C
Kaynama Sıcaklığı:5627 °C (tahmini)
İyonlaşma enerjisi:760 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:14 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,9
Kovalent Yarıçap:1.28 Å
İyonik Yarıçap:.53 (+7) Å
Atomik Yarıçap:1.97 Å
Atomik Hacim:08.85 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.88 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:160Re, 161Re … 194Re
Kararlı izotopları:185Re
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(7),6,4,2,-1
Yoğunluk @ 293 K:21.0 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:715.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:33.20 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0542 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.479 W/cmK
Elastisite modülü:461 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:6.2 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:2.6×10-7%
Deniz suyundaki bolluk:1×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 7
Kafes Parametresi:2.760 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.458 Å
( 0 soru/yorum )