Lale nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Pembe lale çiçekleri
Pembe laleler
  1. Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri çan biçiminde, soğanlı, türlü renkte ya da alacalı bir süs bitkisi.
  2. Meyve, özellikle de incir koparmak için kullanılan, ucu üç ya da dört çatallı sırık.
  3. Eskiden ağır suçluların boynuna geçirilen ağır, iki ucu lale biçiminde kıvrık demir halka.
  4. Divan edebiyatında şarap kadehinin ve aşığın göğsündeki yaranın simgesi.


  • Lale Devri: (tarih) Osmanlı Devletinde 1718 - 1730 yılları arasında III. Ahmet'in saltanat devrine sonradan verilen ad. İki savaş dönemi arasındaki barışa ve keyfe düşkün bir hükümdarla yeniliğe açık bir sadrazamın etkisinde, İstanbul'un imar edildiği, kültürel yaşamda gelişmeler olduğu, matbaanın kurulduğu bu dönem, İran savaşlarının getirdiği sorunlarla birlikte başlayan ve kışkırtmacılarının birinin adıyla anılan Patrona ayaklanmasıyla bitmiştir.
  • Lale üslubu: 18. yüzyıl başlarında Osmanlı Türklerinde her tür bezemede ve mimarlık öğelerinde lale motifinin yaygın biçimde uygulandığı üslup.
( 0 soru/yorum )