Protaktinyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Protaktinyum elementi üzerinde protaktinyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Protaktinyum elementi
Protaktinyum simgesi Pa, atom numarası 91, atom ağırlığı 231,04 olan, gümüşi beyaz renkte, çok nadir, pahalı, son derece radyoaktif ve zehirli bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner tarafından 1917 de İngiltere / Fransa'da keşfedilmiştir.

Protaktinyum atomu elektron kabuk modeli
Protaktinyum atomu elektron kabuk modeli
Protaktinyum, uranyum cevherlerinde çok az miktarda bulunur. Uranyum, toryum ve plütonyumun fizyon ürünleri arasında da bulunur. Protaktinyumun en kararlı izotopu olan 231Protaktinyum, yaklaşık 32.760 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması yoluyla 227Aktinyuma dönüşür. Çok nadir olması ve tehlikeli radyoaktivitesi nedeniyle protaktinyum bilimsel araştırmalar dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanımlara sahip değildir.

Protaktinyum Element Özellikleri
Simgesi:Pa
Atom Numarası:91
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:231,03588
Proton Sayısı:91
Nötron Sayısı:140
Elektron Sayısı:91
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,20,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f2 6d1 7s2
Değerlik (valans):4,5
Erime Noktası:1600 °C
Kaynama Sıcaklığı:4000 °C
İyonlaşma enerjisi:568 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,5
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:15.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.89 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:32787.92491121 yıl
Bilinen izotopları:212Pa, 213Pa … 240Pa
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:(5),4
Yoğunluk @ 293 K:15.4 g/cm3
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:470 kJ/mol
Füzyon Isısı:12.30 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0529 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.47 W/cmK
Elastisite modülü:100 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.7 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:9.9×10-13%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-23%
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:3.925 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:3.238 Å
( 0 soru/yorum )