Tantal elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tantal elementi üzerinde tantalın simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Tantal elementi
Tantal simgesi Ta, atom sayısı 73, atom ağırlığı 180,948 yoğunluğu 16,6 olan, yüksek erime noktasına sahip nadir bir elementtir. Periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Gri renkli, ağır ve sert olmasına karşın sünek ve dövülebilir bir metaldir. Anders Ekeberg tarafından 1802'de İsveç'te keşfedilmiştir. Başlıca kaynağı tantalit mineralidir ve her zaman niyobyum ile birlikte bulunur.

Tantal atomu elektron kabuk modeli
Tantal atomu elektron kabuk modeli
Genellikle platin yerine ekonomik bir ikame element olarak kullanılır. Tantal, çeliğin sünekliğini, gücünü ve erime noktasını arttırmak için çelikle alaşım yapılabilir. Tantal pentoksit, kondansatör yapmak ve kamera merceklerinde kırılma gücünü arttırmak için kullanılır. Tantal ve alaşımları korozyon ve aşınmaya dayanıklıdır, cerrahi ve dental aletler ve çeşitli vücut içi protezler yapmak içinde tantaldan yararlanılır. Tantal karbür ve grafitten oluşan bir kompozit, bilinen en sert malzemelerden biridir ve yüksek hızlı takım tezgahlarının kesici ağızlarında kullanılır.

Tantal Element Özellikleri
Simgesi:Ta
Atom Numarası:73
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:180,9479
Proton Sayısı:73
Nötron Sayısı:108
Elektron Sayısı:73
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,11,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Değerlik (valans):3,5
Erime Noktası:2996 °C
Kaynama Sıcaklığı:5425 °C ±100 °C
İyonlaşma enerjisi:761 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:60 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,5
Kovalent Yarıçap:1.34 Å
İyonik Yarıçap:.64 (+5) Å
Atomik Yarıçap:2.09 Å
Atomik Hacim:10.90 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.89 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:155Ta, 156Ta … 190Ta
Kararlı izotopları:181Ta
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:5
Yoğunluk @ 293 K:16.6 g/cm3
Özgül Isı:0.14 J/gK
Buharlaşma Isısı:743.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:31.60 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0761 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.575 W/cmK
Elastisite modülü:183 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:6.3 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00017%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6,5
Kafes Parametresi:3.298 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )