Vanadyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Vanadyum elementi üzerinde vanadyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Vanadyum elementi
Vanadyum, simgesi V, atom sayısı 23, atom ağırlığı 50,942, özgül ağırlığı 5,966 erime noktası 1890 °C olan yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Nils Sefström tarafından 1830'da İsveç'te keşfedilmiştir.

Vanadyum, patronit, vanadinit ve karnotit minerallerinde bulunur. Saf metal, ezilmiş cevherin karbon ve klor ile ısıtılmasıyla oluşan vanadyum triklorürün daha sonra argon atmosferinde tekrar magnezyum ile ısıtılmasıyla elde edilir.

Vanadyum atomu elektron modeli
Vanadyum atomu elektron kabuk modeli
Üretilen vanadyumun yaklaşık %80'ni ferro-vanadyum veya bir çelik katkı maddesi olarak kullanılır. Ferrovanadyum, % 1 ile % 6 arasında vanadyum içeren güçlü, darbelere ve korozyona dayanıklı bir demir alaşımıdır. Ferrovanadyum ve vanadyum-çelik alaşımları otomobiller için akslar, krank milleri ve dişliler, jet motoru parçaları, yaylar ve kesme aletleri vb. yapmak için kullanılır.

Vanadyum oda sıcaklığında nem, hava ve çoğu asit ve alkali ile korozyona dayanıklıdır. Bu yönüyle kimya endüstrisi için özel borular ve tüpler yapmak için kullanılır. Vanadyum kolayca nötron emmediği için nükleer enerji endüstrisinde de bazı uygulamalara sahiptir. Vanadyum pentoksit olarak katalizör, boya ve renk sabitleyici olarak kullanılır. Ayrıca vanadyum pentoksit süper iletken mıknatıslar oluşturmak için galyum ile karıştırılabilir.

Vanadyum Element Özellikleri
Simgesi:V
Atom Numarası:23
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:50,9415
Proton Sayısı:23
Nötron Sayısı:28
Elektron Sayısı:23
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,11,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d3 4s2
Değerlik (valans):2,3,4,5
Erime Noktası:1890 °C ±10 °C
Kaynama Sıcaklığı:3407 °C
İyonlaşma enerjisi:650 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,63
Kovalent Yarıçap:1.22 Å
İyonik Yarıçap:.54 (+5) Å
Atomik Yarıçap:1.92 Å
Atomik Hacim:08.78 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.7463 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:14.65 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:29.31 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:40V, 41V … 65V
Kararlı izotopları:51V
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(5),4,3,2
Yoğunluk @ 293 K:5.8 g/cm3
Özgül Isı:0.49 J/gK
Buharlaşma Isısı:0.452 kJ/mol
Füzyon Isısı:20.90 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0489 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.307 W/cmK
Elastisite modülü:129 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.019%
Deniz suyundaki bolluk:1.5×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:3×10-6%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 7
Kafes Parametresi:3.0232 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )