Talyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Talyum elementi üzerinde talyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Talyum elementi
Talyum, simgesi Tl, atom sayısı 81, atom ağırlığı 204,38 özgül ağırlığı 11,85 ve erime noktası 303,5 °C olan, dövülgen, kurşun gibi görünen, tuzları ve bileşikleri zehirli olan gri renkli metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda (bor grubu) 6. periyotta bulunur. Sir William Crookes tarafından 1861'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Başlıca demir piritlerinde bulunur. Ayrıca krokezit, hutehinsonit ve lorandit minerallerinde de bulunur. Kurşun ve çinko rafinasyonunun yan ürünlerinden de elde edilir.

Talyum atomu elektron modeli
Talyum atomu elektron kabuk modeli
Saf talyum, atmosferden oksijen ve su buharı ile hızlı bir şekilde birleştiği ve siyah tozlu bir madde oluşturduğu için metalik talyum için hiçbir kullanım alanı yoktur. Kükürt veya selenyum ve arsenik ile birlikte düşük erime sıcaklıklı cam üretiminde kullanılır.

Talyum sülfit, talyum iyodür ve talyum bromür bileşikleri kızılötesi radyasyonu algılayan cihazlarda kullanılır. Kokusuz ve tatsız bir talyum bileşiği olan talyum sülfatta fare ve böcek zehirlerinde kullanılmıştır.

Talyum Element Özellikleri
Simgesi:Tl
Atom Numarası:81
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:204,3833
Proton Sayısı:81
Nötron Sayısı:123
Elektron Sayısı:81
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Değerlik (valans):1,3
Erime Noktası:303.5 °C
Kaynama Sıcaklığı:1457 °C ±10 °C
İyonlaşma enerjisi:589,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:30 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,04
Kovalent Yarıçap:1.48 Å
İyonik Yarıçap:1.59 (+1) Å
Atomik Yarıçap:2.08 Å
Atomik Hacim:17.2 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1083 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:20.428 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:29.829 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:176Tl, 177Tl … 212Tl
Kararlı izotopları:203Tl, 205Tl
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3,(1)
Yoğunluk @ 293 K:11.85 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:164.10 kJ/mol
Füzyon Isısı:4.142 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0617 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.461 W/cmK
Elastisite modülü:12 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:29.9 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.000054%
Deniz suyundaki bolluk:1×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 1,2
Kafes Parametresi:3.4567 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.5250 Å
( 0 soru/yorum )