Kalifiye nedir? Kalifiye eleman (işçi) ne demektir? Anlamları

Bir şeyi yapabilme niteliğine ve ustalığına sahip olan, gereği gibi yetişmiş, nitelikli. Vasıflı eş anlamı. Kalifiye eleman (işçi) :...
5 Yorum

Kalıp nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Pasta (kek) kalıbı Herhangi bir şeye belirli bir biçim vermek için kullanılan ve o biçimi taşıyan araç. Pasta kalıbı. (Kutu biçimind...

Kalıntı nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütünden arta kalan şey. Kalıntı eşya. Yıkıntı. Harabe enkaz eş anlamları. Örneğin mezar kalıntısı. (toplum bilim) Toplumsal dönüşüm...

Kalınlık nedir ne demektir? Anlamı

Kalınlık makinesi Kalın olma durumu. Bilek kalınlığı. Bu durumun derecesi. Borunun et kalınlığı 2 mm'dir. Kalınlık makinesi...

Kalın nedir ne demektir? Anlamı

Boru biçimindeki şeylerde, kendi türündekilere göre çapı büyük olan, ince karşıtı. Kalın tel, kalın boyun. Düzlem şeylerde iki yüzü arasın...

Kalıcılık nedir ne demektir? Anlamı

Kalıcı olma durumu, süreklilik. Daimilik eş anlamı. (fizik) Mıknatıslayan etki yok olduktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin...
1 Yorum

Kalemtıraş (kalemtraş) nedir ne demektir? Anlamı

Pinokyo şeklinde tasarlanmış ilginç kalemtıraş Kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanılan, kalemin içine sokulup çevrildiği bir de...

Kalemlik nedir ne demektir? Anlamı

Köpek balığı şeklinde tasarlanmış ilginç kalemlik modeli Uçlarının kırılmasını engellemek ve bir arada taşımaya yardımcı olması için...

Kalemkar nedir ne demektir? Anlamı

Kumaş üzerine ince fırçayla boya ve süs yapan kimse. Cami ve bina duvarlarına kalem ve fırça kullanarak nakışlar işleyen kimse. Metal eşy...

Kalemiye nedir ne demektir? Anlamı

Kalemiye (tarih) Osmanlı Devletinde, kalemlerde çalışan değişik düzeylerdeki görevlilerin oluşturduğu ve devlet örgütünün dört sınıfından b...

Kalem aşısı nedir ne demektir?

Bir ağacın tamamının veya bir dalının kesilerek bir başka türün veya aynı türün yeniden büyütülmesi amacıyla yapılan ucu kalem gibi kesi...

Kalem şuarası nedir ne demektir? Anlamı

Kalem şuarası (edebiyat) okuryazar olup hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazan, ama saz çalmayan aşıklara ve bütün divan şairlerine, aşıklar ...

Kalem nedir ne demektir? Anlamı

Kurşun kalem Yazı yazmaya, çizgi çizmeye ya da resim yapmaya yarar, üç parmak arasına alınarak kullanılan ve birçok çeşidi olan çubuk...

Kalbura bastı nedir ne demektir?

Kalbura bastı tatlısı Kalbura bastı, yuvarlanan hamur parçaları kalbura basılarak biçimlendirilen ve fırınlandıktan sonra üzerine şerb...

Kalas nedir ne demektir? Anlamı

Kalas Kalınlığı 38 mm ile 98 mm, genişliği 8 cm ile 30 cm arasında değişen, dikdörtgen prizma biçiminde kesilmiş uzun tahta. Tomruk bu...

Kalabalık nedir ne demektir? Anlamı

Kalabalık (İstiklal Caddesi / İstanbul) Bir yere birikmiş, toplanmış insanların tümü. Önce kalabalıkta sizi kaybettim. (S. Kocagöz) ...

Kakule nedir? Kısaca faydaları ve kullanım alanları

Kakule İkiçenekliler sınıfının zencefilgiller familyasından, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bunun hekimlikte ya da bahar...

Kaktüs nedir?

Kaktüs çeşitleri Kaktüs, (botanik) kaktüsgillerden, gövdeleri etli, yaprakları diken biçimine dönüşmüş, doğal olarak sıcak ve kurak b...