Kalıntı nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütünden arta kalan şey. Kalıntı eşya. Yıkıntı. Harabe enkaz eş anlamları. Örneğin mezar kalıntısı. (toplum bilim) Toplumsal dönüşüm...

Kalın nedir ne demektir? Anlamı

Boru biçimindeki şeylerde, kendi türündekilere göre çapı büyük olan, ince karşıtı. Kalın tel, kalın boyun. Düzlem şeylerde iki yüzü arasın...

Kalemlik nedir ne demektir? Anlamı

Köpek balığı şeklinde tasarlanmış ilginç kalemlik modeli Uçlarının kırılmasını engellemek ve bir arada taşımaya yardımcı olması için ...

Kalemkar nedir ne demektir? Anlamı

Cami ve bina duvarlarına ve kubbelerine kalem ve fırça kullanarak nakışlar işleyen kimse. Metal eşyaya, özellikle değerli metaller üzerine...

Kalemiye nedir ne demektir? Anlamı

Kalemiye (tarih) Osmanlı Devletinde, kalemlerde çalışan değişik düzeylerdeki görevlilerin oluşturduğu ve devlet örgütünün dört sınıfından b...

Kalem aşısı nedir ne demektir?

Kalem aşısı (Yarma) Bir ağacın tamamının veya bir dalının kesilerek bir başka türün veya aynı türün yeniden büyütülmesi amacıyla yapılan,...

Kalem nedir ne demektir? Anlamı

Kurşun kalem Yazı yazmaya, çizgi çizmeye ya da resim yapmaya yarar, üç parmak arasına alınarak kullanılan ve birçok çeşidi olan çubuk...

Kalbura bastı nedir ne demektir?

Kalbura bastı tatlısı Kalbura bastı, yuvarlanan hamur parçaları kalbura basılarak biçimlendirilen ve fırınlandıktan sonra üzerine şerb...

Kalas nedir ne demektir? Anlamı

Kalas Kalınlığı 38 mm ile 98 mm, genişliği 8 cm ile 30 cm arasında değişen, dikdörtgen prizma biçiminde kesilmiş uzun tahta. Tomruk bu...

Kalabalık nedir ne demektir? Anlamı

Kalabalık (İstiklal Caddesi / İstanbul) Bir yere birikmiş, toplanmış insanların tümü. Önce kalabalıkta sizi kaybettim. (S. Kocagöz) ...

Kaktüs nedir?

Kaktüs çeşitleri Kaktüs, (botanik) kaktüsgillerden, gövdeleri etli, yaprakları diken biçimine dönüşmüş, doğal olarak sıcak ve kurak b...