Matine nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir gösterinin (sinema, tiyatro, konser vb.) gündüz gösterimi. "Hani yani isteyen arasın bulsun beni / Yedi matinesindeyim&qu...

Materyal nedir ne demektir? Anlamı

Gereç. Ürettiği materyali yaşamını kolaylaştırmaya dönük olarak kullandığı gibi, yeni başka materyallerin üretilmesinde de kullanmıştır. (S...

Matematik nedir ne demektir? Tanımı ve Anlamı

Matematik Matematik, sayıları ve sayılarla yapılan işlemleri, bunların karşılıklı ilişkilerini, bileşimlerini, genellemelerini, soyutl...

Matbu nedir? Matbu evrak ne demektir? Anlamı

Basma, basılı, basılmış (kağıt). Matbu evrak: Önceden çok sayıda basılarak kullanıma hazırlanmış, hazır evrak. Belirli alışılmış bir dü...

Matbaa nedir? Matbaacılık ne demektir? Anlamı

Matbaacılık Matbaa, yazı ve resimleri, kağıt gibi malzemeler üzerine özel makineler ile birden çok nüsha halinde basarak çıkaran sist...

Matara nedir ne demektir? Anlamı

Asker matarası Matara, eskiden üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi olarak yapılan, günümüzde plastikten de üretilen...

Matah nedir ne demektir? Anlamı

İnsan, mal, eşya vb. için "çok da kıymetli, değerli veya gerekli olmadığını" anlatmak için küçümseme yollu kullanılan bir söz. Örn...

Matafyon nedir ne demektir? Anlamı

Matafyon Serenlere ve gergi tellerine bağlamak için yelkenlere, tentelere, brandalara veya naylon perdelere açılan delik. İplik geçi...

Matafora nedir ne demektir? Anlamı

Matafora Bordadan dışarıya uzatılarak filika, borda iskelesi, gemi çapası vb. donatımı asmak, mayna ve viralarını kolaylıkla yapmak iç...

Mat nedir? Mat etmek ne demektir? Anlamı

Satrançta şah mat etmek Renk için parlak olmayan, donuk. Satranç oyununda taraflardan birinin şahının, korunamayacak ya da başka kar...

Maşuk ve Maşuka nedir ne demektir? Anlamları

Maşuk sevip aşık olunan erkek, maşuka ise sevilen ve aşık olunan kadındır. Seven kadın ve erkekte kendilerine göre aşıktır. Maşuka aşk etm...

Mağrip ve Maşrık ne demektir? Mağrip ve Maşrık Ülkeleri

Mağrip ve Maşrık Mağrip batı, Maşrık doğu demektir. Mağrip, tarihte, Müslüman idaresi sırasında İber Yarımadası, Malta ve Sicilya&#...
4 Yorum

Maşrık nedir ne demektir? Anlamı

Maşrık Maşrık doğu demektir. Mağrip (batı) karşıt anlamı. Doğu, şark. Doğuş mahalli. Maşrık da (doğu veya doğuş mahalli) mağrip de...

Maşrapa nedir ne demektir? Anlamı

Maşrapa Maşrapa eskiden küp, bakraç vb. kaplardan su almaya yarayan ya da bardak yerine kullanılan, kulplu, ağzı açık, genellikle made...

Maşlah nedir ne demektir? Anlamı

Maşlah Türk kadınlarının eskiden giydikleri tek parçalı ve kol yerleri yarık, bol dikilmiş bir tür kadın üstlüğü. Belinde düz renkli,...

Maş nedir ne demektir? Anlamı

Maş fasulyesi Fasulyenin börülceyi andıran iki türüne verilen ad. Maş, baklagillerden, tüfek saçması büyüklüğünde, yeşil renkte, kuru...

Masura nedir ne demektir? Anlamı

Masura Karton, tahta ya da plastikten yapılan, üzerine şerit, fitil ya da iplik sarılıp mekiğe takılan silindir boru. Çeşme zıvanası...

Masun nedir? Masuniyet ne demektir? Anlamları

Korunan, korunmuş. Bu cümleden olarak alem-i İslam'ın da tevhit yolunda, dünya devinin ve madde tuzağının pençesinden kurtulup ahlak-ı ...

Masum nedir? Masumane ne demektir? Masumiyet Anlamı

Suçsuz, günahsız, temiz, saf. Kimi vakit acıma duygusuyla "küçük çocuk" anlamında kullanılır. Masuma dokunmayın! Masumane: ...

Mastar nedir ne demektir? Anlamı

Yere dökülen betonun mastar ile düzeltilmesi (dil bilim) Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçi...

Maslak nedir ne demektir? Anlamı

İçinden sürekli olarak su akan boru. İlerideki maslaktan su doldurmaya giden simsiyah bir zenci kızının yakasından asıldı. (İlgili cümle ka...

Maslahatgüzar nedir? Maslahatgüzarlık ne demektir? Anlamları

Maslahatgüzar genellikle çeşitli sebeplerden ötürü büyük elçi atanmayan veya atanamayan bir ülkeyle diplomatik ilişkileri yürütmek üzere gö...