Matine nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir gösterinin (sinema, tiyatro, konser vb.) gündüz gösterimi: "Hani yani isteyen arasın bulsun beni / Yedi matinesindeyim&qu...

Materyal nedir ne demektir? Anlamı

Gereç: Ürettiği materyali yaşamını kolaylaştırmaya dönük olarak kullandığı gibi, yeni başka materyallerin üretilmesinde de kullanmıştır. (S...

Matara nedir ne demektir? Anlamı

Asker matarası Matara, eskiden üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi olarak yapılan, günümüzde plastikten de üretilen...

Matah nedir ne demektir? Anlamı

İnsan, mal, eşya vb. için "çok da kıymetli, değerli veya gerekli olmadığını" anlatmak için küçümseme yollu kullanılan bir söz. Örn...

Matafyon nedir ne demektir? Anlamı

Matafyon Serenlere ve gergi tellerine bağlamak için yelkenlere, tentelere, brandalara veya naylon perdelere açılan delik. İplik geçi...

Matafora nedir ne demektir? Anlamı

Matafora Bordadan dışarıya uzatılarak filika, borda iskelesi, gemi çapası vb. donatımı asmak, mayna ve viralarını kolaylıkla yapmak iç...

Mat nedir ne demektir? Anlamı

Satrançta mat olmuş siyah şah Satranç oyununda taraflardan birinin şah taşının, korunamayacak ya da başka kareye oynatılamayacak duruma düş...

Maşrık nedir ne demektir? Anlamı

Maşrık Maşrık doğu demektir. Mağrip (batı) karşıt anlamı. Doğu, şark. Doğuş mahalli: Maşrık da (doğu veya doğuş mahalli) mağrip de...

Maşrapa nedir ne demektir? Anlamı

Maşrapa Maşrapa eskiden küp, bakraç vb. kaplardan su almaya yarayan ya da bardak yerine kullanılan, kulplu, ağzı açık, genellikle made...

Maşlah nedir ne demektir? Anlamı

Maşlah Türk kadınlarının eskiden giydikleri tek parçalı ve kol yerleri yarık, bol dikilmiş bir tür kadın üstlüğü: Belinde düz renkli,...

Maş nedir ne demektir? Anlamı

Maş fasulyesi Fasulyenin börülceyi andıran iki türüne verilen ad. Maş, baklagillerden, tüfek saçması büyüklüğünde, yeşil renkte, kuru...

Masura nedir ne demektir? Anlamı

Masura Karton, tahta ya da plastikten yapılan, üzerine şerit, fitil ya da iplik sarılıp mekiğe takılan silindir boru. Çeşme zıvanası...

Mastar nedir ne demektir? Anlamı

Yere dökülen betonun mastar ile düzeltilmesi (dil bilim) Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçim...

Maslak nedir ne demektir? Anlamı

İçinden sürekli olarak su akan boru: İlerideki maslaktan su doldurmaya giden simsiyah bir zenci kızının yakasından asıldı. (İlgili cümle ka...