Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi,  (zooloji)  boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çeviklik...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı. Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos:parmak, skopevo:gözlemek)  parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi ilm...

Ban nedir? Banlamak banlanmak ne demektir? Anlamları

(Hırvatça, tarih ) Eskiden Macaristan ve Yugoslavya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. Yasaklamak, menetmek, ...

Nobran nedir? Nobranlık ne demektir? Anlamı

Nobran, davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan. Bir kimseye nobran olduğunu söylemekte bir bakıma nobranlıktır. Duyarsız, dan dun, gönü...

Çakırdoğan nedir? Çakırdoğan kuşu

Çakırdoğan kuşu Çakırdoğan: (zooloji) Kartalgillerden, sırtı kahverengi yada kül rengi ve enine çizgili, oldukça uzun kuyruklu, ormanla...

Çakır nedir ne demektir? Çakır ne renktir? Anlamı

Çakır göz Açık mavi hareli ela renkli (göz). (zooloji) Çakırdoğan. Şarap. Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. Hal...

Çakıl nedir? Çakıl taşı ne demektir?

Çakıl taşı Çakıl akarsular tarafından taşınarak yada deniz kıyılarında dalga hareketleriyle sürüklenerek yuvarlaklaşmış ve yüzeyi düzle...

Çakaloz nedir ne demektir?

Çakaloz, eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşına benzeyen ...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Bakiye, muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahs...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil. Eskiden, kadı vekili. Naip, at...

Nakşetmek nedir ne demektir? Anlamı

"Zihne iyice yerleştirmek, ... perçinlemek" anlamında kullanılan zihne nakşetmek deyişinde geçer. Süslemek, bezemek, nakış yapma...

Nakli nedir? Nakli yekün ne demektir? Anlamı

Akla değil nakle dayanan, yani söylenegelen, rivayetle öğrenilen (gerçek). Devreden. Nakli mazi: Belirsiz geçmiş kipi, -miş'li geç...

Uğrak nedir? Uğrak yeri ne demektir? Anlamı

Gelip gittikçe sık sık uğranılan yer. Burası gemicilerden başka İstanbul'un en sefil haytaları, kopukları ve kabadayı bozuntularının da...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz yada borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonuc...

Façuna nedir? Façuna etmek ne demektir? Anlamı

Façuna edilen bir halat Façuna, bir halatı hava koşullarından ve sürtünmeden korumak amacıyla tel yada sicimle sık ve sıkıca sarma işi. ...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir ne demektir? Anlamı

Şöhret, şan, nam eş anlamları. İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu.  Ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Ses. Ün almak...

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye - Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ülke toprakları Ülke: Diyar, memleket eş anlamları. Devletlerin egemenliği altında bulun...

Şehadetname nedir? Şahadetname ne demektir? Anlamı

Hava Mektebinden alınmış bir Şehadetname. Okul bitirme belgesi. İlkokul şehadetnamesi. Belge. İyi hal şehadetnamesi. Diploma, sertif...

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Tabla - Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek sofrası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne gene...

Çala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte gelişigüzel, durmadan, ara vermeden, hızlı hızlı ve aşırı ölçüde kullanıldıkl...

Cari nedir ne demektir? Anlamı

Akan, yürüyüp giden. Geçerli olan, yürürlükte olan. Cari ay : İçinde bulunulan ay. Cari fiyat : Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli ...

Cansiperane nedir? Cansiparane ne demektir? Anlamları

Canını verircesine, canını harcarcasına, canı pahasına. Yokluk içindeki insanlar şehri cansiparane savundu’. Özveriyle, tüm gücüyle. Türki...

Abe nedir ne demektir? Anlamı

Abe (Rumeli ağzı) Teklifsizce konuşmada dikkati çekme ve seslenme sözü. Kelime ilgili örnek cümleler: Yaklaşan göçmen kalabalığına hep bir a...

Kabara nedir ne demektir? Anlamı

Kabara Ayakkabıların altına, dayanıklılığını artırmak yada kaymayı önlemek için çakılan iri başlı demir çivi. Eskiden süs diye sandıkl...

Canfes nedir ne demektir?

Canfes kumaş Desensiz, ince dokunmuş, genellikle yanardöner, parlak, tok, ipekli kumaş.  Beni üstü işlemeli canfesten terliklerle kabul ...

Cancağız nedir? Cancağızım ne demektir? Anlamı

Cancağız, önemsemezlik anlatan cancağızı isterse sözünde geçer. Sevgi ve teklifsizlik seslenişi olan cancağızım 'da geçer. Dün dünde ...

Yaban kedisi nedir?

Yaban kedisi Yaban kedisi,  (zooloji) Kedigillerden, 60 cm. boyunda, sarıya çalan kül renginde, kuyruğu halkalı, küçük hayvanlarla besl...

Jeokimya nedir ne demektir? Anlamı

Jeokimya, yer yuvarlağının çeşitli kısımlarının kimyasal bileşimini belirlemeyi, kimyasal elementlerin dağılımını sağlayan fiziksel ve kimya...

Jeosenklinal nedir ne demektir? Anlamı

Jeosenklinal, yer kabuğunda derinlemesine oluşmuş büyük kırık. Bu kırıkla ilgili yada bu kırık gibi. Akarsular ve rüzgarlarla aşınıp taşı...

Jeopolitik nedir ne demektir? Anlamı

Jeopolitik coğrafi etkenlerin siyasal olaylar ve güçler üzerindeki etkisini inceleyen siyasal öğreti, coğrafi politikadır. Bu bilim siyasi c...

Jeodezi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jeoit Jeodezide Dünya'nın gerçek şekli (yeryüzünde sular olmadığında) Jeodezi; yer yuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile za...

Camadan nedir ne demektir? Anlamı

Eski giyimde, çapraz düğmeli, ipek yada sırma işlemeli, potur yada şalvarın üstün giyilen, çokluk kadifeden, bir çeşit kısa yelek. Dört kö...

Caize nedir? Caize edebiyatta ne demektir? Anlamı

Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para yada arma...

Caiz nedir? Caiz değildir ne demektir? Anlamları

Caiz Din, yasa, töre vb. bakımından yapılması sakıncalı yada yakışıksız olmayan. Din açısından yapılması günah olmayan, müsaade edilmi...

İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

İcazetname İcazet, izin, onay, müsaade. (Eskiden medreseden alınan) Diploma. Ruhsat. Bir hat türü. İcazetname: Arapça ruhsat anl...

Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan. İzafi. Görece. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin n...

Ablasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılma, çıkarılma, cerrah eliyle göğüs gibi organın ya da bir tümörün alınması. Çözülme, özellikle ağtabakanın çözülmesi, gevşeyip yumuş...

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Doğal. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf. Tabii meyve suyu. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yarg...

Vals nedir ne demektir? Anlamı

Vals dansı Vals, hızlı ve canlı ritmi olan bir salon dansı ve bu dansın müziği. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sıkıca tutunup...

Bağa nedir ne demektir?

Kaplumbağa kabuğu Deniz kaplumbağasının kabuğu. Kaplumbağa kabuğu. Kaplumbağa. Kimi hayvanlarda vücudun üst kısmında yer alan ve vüc...

İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Yaratma, yoktan var etme. Benzeri olmayan yeni bir yapıt oluşturma. İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Allah'ın inşa ...

İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek. ...

Üfleç nedir ne demektir? Anlamı

Üfleç Bir alevi üfleyip bir şey üzerine yöneltmek için kullanılan, ucunda özel bir memesi bulunan ince metal boru. Kirli havayı dışarı...

Ödün nedir? Ödün vermek ne demektir? Anlamı

Ödün, ortaya çıkan bir eksikliği, bir dengesizliği gideren, meydana gelen bir boşluğu dolduran yada bir zararı karşılayan her türlü şey. İva...
2 Yorum

Öd ağacı nedir?

Öd ağacı ve meyvesi Öd ağacı  (botanik) Doğu ve Güney Asya'da tropikal bölgelerde yetişen, yapraklarını kış ve yaz dökmeyen ve meyv...

Obtüratör nedir ne demektir?

Obtüratör, kamerada yada göstericide, pencere önüne gelen resim, yerini kendinden sonraki resme bırakırken, ışık kaynağıyla film arasına gir...

Lame nedir ne demektir? Anlamı

Elvis Presley'in lame kıyafeti ve ayakkabıları Lame, dokusunda maden çoğunlukla da altın ve gümüş tel bulunan kumaş ya da maden pa...

Ceket nedir ne demektir? Anlamı

Erkek spor ceket modeli Ceket çoğunlukla erkeklerin bazen de kadınların giydiği, yelek, gömlek yada kazak üstüne giydikleri, genellikle ...

İbadullah nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın kulları. ...onların dizginlerini ellerinde tutacak melek denilen ibadullah olmazsa, o namuslara, o kanunlara bir vücut...

İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir yere veya bir kimseye ulaştırma, eriştirme. Konsolos telgrafın gönderildiğini bize iblağ etmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. H....

İbiş nedir? İbiş gibi ne demektir? Anlamı

Eski tuluat ve orta oyunlarında çoğunlukla uşak golünü oynayan komik karakter. Türk gölge oyunundaki Karagöz ile orta oyunundaki Kavuklu...

İkta nedir ne demektir? Anlamı

İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun yada belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet yada gösterilen bir yarar...

Ilgıt nedir? Ilgıt ılgıt ne demektir? Anlamı

Daha çok rüzgar esintisi ve akarsu akışını tarif etmek için kullanılır ve yavaş yavaş, hafif hafif demektir. Rüzgar ılgıt ılgıt esiyor. Şu ...

Badya nedir ne demektir? Anlamı

Badya Badya, iki yanında tutamakları bulunan geniş ağızlı, yayvan, pişirilmiş toprak, ağaç, meşin, metal yada plastikten yapılmış büyük ...

Baç nedir ne demektir? Anlamı

Vergi. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan vergi. Fıçı ile pazara ge...

Bacı nedir ne demektir? Bacı kime denir? Anlamı

Şerife bacı  Türk Kurtuluş Savaşı'nın halk kahramanlarından  Bacı, abla, büyük kız kardeş. Kız kardeş. Bir evde uzun zaman çalı...

Babıali (Bab-ı Ali) nedir nerededir?

Bab-ı Ali Kapısı Gülhane "Yüksek, yüce, ulu kapı" anlamında olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (Baş...

Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi. "Ben de yaparım" demek kolaydır ama iş başa düşünce, olup bitenlere katlanma yarışında da ipi gö...

Zapturapt nedir? Zapturapt altına almak ne demektir? Anlamı

Disiplin, sıkı düzen, intizam. Zapturapt ordunun temelidir. Ordunun kıymeti bu zapturaptın nev'i ve derecesi ile ölçülür. Zapturapt ne ...

Ilgın nedir ne demektir? Anlamı

Ilgın ağacı Ilgın, Ilgıngillerden, Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede, bu arada Akdeniz bölgesinde de bulunan, y...

Bacanak nedir kimdir kime denir? Kısaca anlamı

Eşleri ikiz kardeş olan bacanaklar Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri, başka bir deyişle erkeğin eşinin kız kardeşinin kocası veya ...

Süblimleşme nedir? Süblimleşmek ne demektir? Anlamı

Donmuş karbondioksitin (kuru buz) süblimleşmesi Süblimleşme, fizikte bir katı maddenin, ısıtıldığında sıvı duruma geçmeksizin, doğrudan...

Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, ıssız, tenha, sapa. Onlar Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile iman ve mukaddesatı uğru...

Şahbaz nedir ne demektir? Anlamı

Şahbaz İri ve gösterişli bir cins akdoğan. Çevik ve becerikli. Yiğit, kahraman, mert (kimse).  Şahbaz gibi bulut deler, kötürümle sür...

Öbek nedir ne demektir? Anlamı

Grup, küme. Maddeleri yada nitelikleri bakımından birbirine yakın olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım. (dil bilim) Özne, yüklem yada ...

Obstrüksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Engellenme, tıkanma veya kapanma. (politika) Bilinçli olarak belli bir kişinin, topluluğun yada kuruluşun takındığı engelleyici tutum. Mu...

Oba nedir ne demektir? Anlamı

Oba Bölmeli büyük göçebe çadırı. Çadır halkı, göçebe ailesi. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çad...

Yadımlama nedir? Yadımlamak ne demektir? Anlamı

Yadımlamak, organizma için önceden özümlemiş olduğu maddeleri, gerekleri kalmayınca, dışarıya atılacak duruma sokmak. Canlı protoplazmayı...

Yağız nedir ne demektir? Anlamı

Esmer anlamında kullanılmaktadır. Yağız bir delikanlı. Doru. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Yiğit. Bunu o ilk zamanlardaki ya...

Mablak nedir ne demektir?

Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu saplı, diğeriyse yassı araç. Aşure ve çorba kazanla...

İare nedir ne demektir? Anlamı

Geri alınmak üzere iğreti verme, ödünç verme. İare etmek: 1. Ödünç, iğreti vermek. 2. Genel kitaplık gereçlerinden, yönetmeliklere uygun...

Cadı maki nedir?

Cadı maki Cadı maki, maymunlar takımının uzun bacaklıgiller familyasından, fare büyüklüğünde, oldukça iri kulaklı, kuyruğu gövdesinden u...

Yeşilbaş Ördek

Yeşilbaş ördek Yeşilbaş,  (zooloji) Ördekgillerden, erkeğinin başı yeşil olduğu için bu adı alan, tüyleri karışık renkli, ayakları kırm...

Abra nedir ne demektir? Anlamı

Abra, dengesiz teraziyi düzeltip ayarlamak için, hafif gelen kesesine konulan taş, demir, çivi veya dirhem gibi bir ağırlık. Dara. Bir de...

Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Abonman, bir satıcı yada kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal yada hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürdü...

Abes nedir? Abes kaçmak Abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Akla, sağduyuya ve gerçeğe aykırı. Saçma, boş, yararsız, gereksiz. Abes kaçmak : Bir söz yada davranışın ortama uygun düşmemesi. Abes...

Vaat nedir? Vaat etmek ne demektir? Anlamı

Vaat, bir kimseye, bir işi yapmak için verilen söz.  Evlenme vaadi. Yapılacağına söz verilen şey.  Vaadini unuttu galiba. Vaat etmek: ...

Fakirhane nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakım yurdu, düşkünler yurdu. Bir ...

Fahte nedir? Fahte usulü ne demektir? Anlamı

Fahte, alaturka müzikte, en çok beste, ilahi, özellikle peşrev formlarında kullanılan, 20 zamanlı ve 12 vuruşlu bir büyük usul demektir. ...

Fakih nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gereği gibi anlamak, bilmek anlamına gelen fıkıh kökünden gelen fakih, İslamiyetin dini, içtimai, medeni, hukuki ve siyasi bütün am...

Uçlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Uçlu duruma gelmek. (argo) Vermek, geri vermek, ödemek. "Yıldızı parlayan genç yeteneklerin hevesini kıran muhterem, uçlan bakalım pa...

Falihayır nedir? Falihayır saymak ne demektir? Anlamı

Falihayır, iyiye yorulan olgu, uğurlu sayılan şey, hayır belirtisi demektir. Senin hayır duanı bir falihayır addetmiştim. (Tıp Fakültesi mec...

Fagot nedir?

Fagot Fagot, ince kıvrık bir boru biçimindeki bakır ağızlığın ucunda çifte kamış bulunan ve uç uca takılı iki ağaç borudan oluşan, perde...

Mabeyinci nedir ne demektir? Anlamı

Mabeyinci, Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Resmi unvan olarak ilk ...

Materyalizm (maddecilik) nedir ne demektir? Anlamı

Materyalizm (maddecilik) Maddecilik: Materyalizm eş anlamı. Tüm gerçekliği maddeye indirgeyen ve madde dışında herhangi bir tözün var...

Abdal nedir ne demektir? Anlamı

Abdal, Allahü Teala'dan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Tasavvufta Allah'ın sevgili kulları arasından seçilmiş kırk ...

Abani nedir ne demektir?

Eskiden sarık, bohça kundak, elbise, yorgan yüzü vb. yapımında kullanılan, zemini üzerine açık turuncu ipekle dallı nakışlar işlenen bir çe...

Abaka nedir ne demektir?

Abaka, bir tür muz elyafından çıkarılan iplik, Manila keneviri. Manila keneviri, liflerinin sağlamlığı ve nem çekici özelliğinin azlığından ...

Maatteessüf nedir ne demektir? Anlamı

Maatteessüf: "Üzülerek belirteyim ki", "ne yazık ki" anlamlarında kullanılır. Bu türkü yeni Türk şiirinin ilk ve maattee...

Maarif nedir ne demektir? Anlamı

Öğretim ve eğitim sistemi. En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. Mustafa Kemal Atatürk Örgütlü öğretim v...

Şakrak nedir anlamı ne demektir? Şakrak Kuşu

Şakrak kuşu Şen ve gevrek (ses). Şakrak bir kahkaha. Böyle bir sesle konuşan. Şakrak bir kadın. Şakrak kuşu: İspinozgillerden, baş...

Tablakar nedir ne demektir? Anlamı

Tabla üzerinde ufak tefek şeyler satan seyyar satıcı. Tablakar denilen esnaf, sokakta tablalarda perakende kuruyemiş, sabun, limon gibi şey...

Babayani nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları ve giyinişi gösterişsiz, özentisiz, gelişigüzel olan. Yaşlı, vakarlı adam. Ben bir yandan meslek icabı, bir yandan da herkes...

Şablon nedir ne demektir? Anlamı

Şablon cetvel Şablon, bir şeyi çoğaltmak veya gerektiğinde pratik ve hızlıca yapabilmek amacıyla hazırlanan örnek yada model. Üzerinde...

Şahniş nedir? Şahnişin ne demektir? Anlamları

Şahniş şahnişin Şahniş veya şahnişin, şahların oturmalarına layık yer demek olup eski evlerde ikinci ya da daha yüksek kattaki odanın so...

Kabare nedir? Kabare tiyatrosu ne demektir? Anlamı

Kabare Kabare, özellikle atraksiyon ve revü gösterileri yapılan eğlence yeri gece kulübü. Meyhane. Kabare şarkısı: Sanat değeri o...

Jest nedir? Jest yapmak ne demektir? Anlamları

Jest yapmak Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış. Konuşurken yada herhangi bir davranışta bulunurken el, kol ve başla yapı...
1 Yorum

Optimizm nedir? Optimist ne demektir? Anlamı

Optimizm  (Latince, Fransızca) Her şeyi iyi yönünden alma sistemi, iyimserlik. (felsefe) İyimserlik. "Her şey olması gerektiği g...

Edilgin nedir ne demektir? Anlamı

Etkileme durumunda olmayan, etki alma durumunda olan, münfail. Etkin  karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba...

Makastar nedir ne demektir? Anlamı

(Arapça, Farsça) Giysi için kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, işçilere iş dağıtımı yapan usta. Kesim ustası. ...

Laklakiyat nedir ne demektir? Anlamı

Laklakiyat, boş lakırdılar, değersiz ve saçma sapan sözler, havadan sudan konuşmak, çene çalmak.  Büyüklerimiz kahvehanelerde bir takım lakl...

İhtar nedir? İhtar etmek ne demektir? Anlamı

Uyarma, dikkatini çekme, uyarı. Bu ayet bütün insanlığa çok önemli bir ihtardır. Mealen: "Allah başka günahları affedebilir ama şirk k...

Nakzen nedir ne demektir? Anlamı

Nakzen, Bozarak, "Hükmü nakzedilmiş bir davayı geri çevirmek" ve "yeniden görmek" anlamında kullanılan "davayı nakz...

Oftalmoloji nedir? Oftalmolog ne demektir? Kısaca anlamları

Oftalmoloji, gözün yapısı, çalışması ve hastalıklarıyla uğraşan hekimlik dalı, kısaca göz bilimi demektir. Oftalmolog ise konusunda uzmanlaş...

Babaköş nedir? Babaköş Hayvanı

Babaköş Babaköş (zooloji) Ayaksız olduğu için kısa bir yılanı andıran, gövdesi silindir biçiminde, parlak derili, solucan ve böceklerle ...

Fabl nedir? Fabl Örneği

Fabl, olay kahramanları çoğunlukla hayvan ve bitkilerden seçilen, belirli bir ahlak yada yaşam dersi vermeyi amaçlayan, kısa, bağımsız, nazı...

KPSSP1 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP1 puan türü aşağıdaki puanlardan hesaplanmaktadır : % 70 Genel Yetenek % 30 Genel Kültür
8 Yorum

KPSSP2 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP2 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 60 Genel Yetenek % 40 Genel Kültür KPSS P1 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur a...

KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 50 Genel Yetenek % 50 Genel Kültür

KPSSP4 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP4 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 50 Genel Yetenek % 40 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil KPSS P4 puanıyla aşağıdaki...

KPSSP5 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP5 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 50 Genel Yetenek % 30 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil KPSS P5 puanıyla aşağıdaki...

KPSSP6 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP6 puan türü aşağıdaki puanlardan hesaplanmaktadır : % 50 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 40 Yabancı Dil KPSS P6 puanıyla aşağı...
3 Yorum

KPSSP7 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP7 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 45 Genel Yetenek % 25 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil KPSS P7 puanıyla aşağıdaki...

KPSSP8 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP8 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 40 Genel Yetenek % 40 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil KPSS P8 puanıyla aşağıdaki...

KPSSP9 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP9 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 40 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 50 İktisat KPSS P9 puanıyla aşağıdaki kur...

KPSSP10 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP10 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 30 Genel Yetenek % 30 Genel Kültür % 40 Eğitim Bilimleri KPSS P10 puanıyla aş...

KPSSP11 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP11 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 20 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 60 Hukuk KPSS P11 puanıyla aşağıdaki kuru...

KPSSP12 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP12 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 45 Genel Yetenek % 30 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 15 Hukuk KPSS P12 puan...

KPSSP13 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP13 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 45 Genel Yetenek % 25 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil % 10 Hukuk KPSS P13 puan...

KPSSP14 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP14 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 40 Genel Yetenek % 40 Genel Kültür

KPSSP15 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP15 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 40 Genel Yetenek % 40 Genel Kültür

KPSSP16 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP16 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 35 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 25 İşletme KPSS P16 pua...

KPSSP17 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP17 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 30 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 20 İktisat KPSS P17 pu...

KPSSP18 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP18 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 45 İktisat KPSS P18 pu...

KPSSP19 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP19 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 45 İşletme KPSS P19 pua...

KPSSP20 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP20 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 65 Hukuk % 15 İktisat KPSS P20 puanıyla...

KPSSP21 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 Hukuk KPSS P21 puan...

KPSSP22 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP22 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 İktisat KPSS P22 pu...

KPSSP23 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP23 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 İşletme KPSS P23 pu...
1 Yorum

KPSSP24 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP24 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 Maliye KPSS P24 pua...

KPSSP25 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP25 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 İstatistik KPSS P25...

KPSSP26 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP26 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 25 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 15 İktisat % 10 Maliye % 30 Muhasebe KP...

KPSSP27 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP27 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 35 İktisat % 35 İşletme ...

KPSSP28 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP28 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Hukuk % 60 İktisat % 10 İşletme KPSS...
1 Yorum

KPSSP29 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP29 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Hukuk % 10 İktisat % 60 İşletme KPS...
1 Yorum

KPSSP30 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP30 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 10 Maliye % 40 Kamu Yöne...

KPSSP31 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP31 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 20 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 20 İktisat % 10 Maliye % 10 İstatistik % ...

KPSSP32 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP32 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 15 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 25 Hukuk % 15 İktisat % 10 Maliye % 20 Mu...

KPSSP33 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP33 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 İktisat % 20 Kamu Yöne...

KPSSP34 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP34 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 İktisat % 15 Ekonomet...

KPSSP35 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP35 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 20 Hukuk % 20 İktisat % 20 Maliye % 20 M...

KPSSP36 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP36 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 60 Yabancı Dil % 5 Hukuk % 5 İktisat % 1...

KPSSP37 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP37 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Hukuk % 20 İktisat % 10 Maliye % 40 K...
1 Yorum

KPSSP38 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP38 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 20 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 10 İktisat % ...

KPSSP39 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP39 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 20 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 10 İktisat %...

KPSSP40 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP40 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 20 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 15 Hukuk % 15 İktisat %...

KPSSP41 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP41 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 15 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 12 Hukuk % 12 İktisat % ...

KPSSP42 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP42 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 15 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 30 Hukuk % 10 İktisat %...

KPSSP43 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP43 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 15 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 10 Hukuk % 15 İktisat %...

KPSSP44 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP44 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 20 İktisat % ...

KPSSP45 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP45 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 15 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 25 Hukuk % 10 İktisat % 10 Maliye % 10 M...

KPSSP46 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP46 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 10 İktisat %...

KPSSP47 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP47 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 20 İktisat %...

KPSSP48 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP48 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 20 Hukuk % 10 İktisat % 20 Çalışma Ekonom...

KPSSP49 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP49 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 20 İktisat %...
7 Yorum

KPSSP50 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP50 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil % 10 İşletme % 10 Maliye %...

KPSSP51 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP51 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 20 Hukuk % 15 İktisat %...

KPSSP52 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP52 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 15 Hukuk % 20 İktisat % ...

KPSSP53 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP53 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil % 15 Hukuk % 15 İktisat %...

KPSSP54 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP54 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 30 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 10 Hukuk % 10 İktisat %...

KPSSP55 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP55 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 20 Genel Yetenek % 15 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 10 Hukuk % 10 İktisat % ...

KPSSP56 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır?

KPSSP56 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır : % 20 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 10 Yabancı Dil % 15 Hukuk % 15 İktisat %...