Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan.
 2. İzafi.
 3. Görece.
 4. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin niteliği: Yer yuvarlağının güneşe göre bağıl hareketi eliptik, mutlak hareketiyse heliseldir. Başka bir örnekte ise at üstünde giden bir yolcu ata göre yer değiştirmiyor, fakat yerde duran sabit bir noktaya göre yer değiştiriyordur.

 • Bağıl yükseklik: Herhangi bir yerin, bir dağın, ana taban düzeyi olan deniz yüzünden değil, kendi tabanına göre ölçülen yüksekliği.
 • Bağıl değer:
  1. Bir sayının, önüne (+) ve (-) işaretleri konulduktan sonraki değeri.
  2. Bir sayının rakamlarından her birinin bulunduğu basamağa göre aldığı değer.
 • Bağıl nem: Havadaki su buharı ağırlığının, aynı koşullarda havanın emebileceği su buharı ağırlığına oranı.
( 0 soru/yorum )