icabet:

İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme.
  2. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma.
  3. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek. Allah tüm dualara icabet eder ve her kuluna çok yakındır, çok esirgeyici ve merhametlidir.


  • İcabet etmek:
    1. Çağrı üzerine gitmek.
    2. Bir buyruğa uygun olarak davranmak.