İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme.
  2. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma.
  3. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek: Allah tüm dualara icabet eder ve her kuluna çok yakındır, çok esirgeyici ve merhametlidir.


  • İcabet etmek:
    1. Çağrı üzerine gitmek.
    2. Bir buyruğa uygun olarak davranmak.
( 0 soru/yorum )