Manda nedir ne demektir? Anlamları

Manda (zooloji) Geviş getirenlerin boynuzlugiller familyasından, dünyanın sıcak bölgelerinde yaşayan, öküze benzer fakat ondan iri, ...

Manca nedir ne demektir? Anlamı

Yiyecek: Kazanlar kaynayıp yahniler, pilavlar, zerdeler pişip, gazilerden gayri, Tunus'un gerek zengini gerek fakiri, ol hasbetenlillâh...

Manav nedir ne demektir? Anlamı

Manav Perakende olarak meyve ve sebze satılan yer veya satan kimse: Gözleri bir ara karşı kaldırımdaki manava takıldı. Manavın önü ka...

Mamut Ağacı nedir?

Mamut ağacı Mamut ağacı kozalaklılardan, Kuzey Amerika'da Kaliforniya'da yetişen, boyu 90 - 100 metreyi, çapı 12 metreyi bulan...

Mamut nedir? Mamut Hayvanı

Mamut Mamut (zooloji) filgillerden Avrupa ve Asya'da yaşamış olan, günümüzde yaşamayıp sadece fosili bulunan, iri, derisi sık kıl...

Mamelek nedir ne demektir? Anlamı

Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı: Her şahsın mutlak surette bir mameleki vardır (A. S. Gönensay). Bunlardan hukuk alanınd...

Mamafih nedir ne demektir? Anlamı

"Bununla birlikte, durum böyleyken, öyle olmakla beraber" anlamlarında kullanılır: "Orada bir beyefendi vardı ona öyle aşık o...

Mama nedir ne demektir? Anlamı

Mama (Çocuk dilinde) Yemek, yiyecek: Mamamı hazırlayıp, meyveleri içine koyabilir, robottan geçirerek bana afiyetle içirebilirsin. (...

Malumat nedir ne demektir? Anlamı

Bilgi: daima malumatlardan meydana gelir, ancak malumatları bilgi haline getiren, onların kendisinden değil akıldan kaynaklanır (H. Aslan). ...

Maltız nedir ne demektir? Anlamı

Maltız Yemek pişirmek, su ısıtmak gibi işlerde kullanılan, içi ızgaralı, ayaklı ve mangal gibi taşınabilir köz ocağı: Eskiden maltız ...

Malta eriği nedir ne demektir? Anlamı

Malta eriği (yeni dünya meyvesi) Gülgillerden, yaprakları yeşil, büyük, pürüzsüz, meşin gibi sert bir ağaç ve bu ağacın erik büyüklüğü...

Maliyet nedir ne demektir? Anlamı

Maliyet (ticaret) bir malın üretim giderlerinin toplamı, o mal ortaya çıkarılıncaya kadar harcanan para miktarı. Maliyet fiyatı: Bir ma...

Malikane nedir ne demektir? Anlamı

Malikane Büyük ve gösterişli köşk. Tarlasıyla, otlağıyla, ormanıyla bir bütün oluşturan geniş arazi, yurtluk. (tarih) Osmanlı top...

Malihülya nedir ne demektir? Anlamı

Melankoli: Eski tıp kitaplarımız bugün de ehemmiyetli akıl hastalığı sayılan malihülyayı şöyle tarif ederler: Malihülya, fasit fikir eyleme...

Mali nedir ne demektir? Anlamı

Mal ve para ile ilgili, parasal: Mali durumunu düzeltmek için ek iş buldu. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili: Mali önlemler alınarak ver...

Malaz nedir ne demektir? Anlamı

Sulak yer: İki nehir arasındaki bir malazda çardaklarda kalıyorduk. (S. Aleksiyeviç) Sürülmemiş, ot bürümüş toprak: Malaz, içinde mahsul o...

Malafa nedir ne demektir? Anlamı

Kuyumcu malafası (Kuyumcu malafasında yüzüğe plastik tokmakla vurularak genişletilmesi) Kuyumcuların yüzük ve bileziklerin çapını ölç...

Mala nedir ne demektir? Anlamı

Mala Harç alıp sürmeye yarar, çoğu üçgen biçiminde yassı demirden, tahta saplı, duvarcı ve sıvacı aracı, sürgü. Dökümhanede kalıpçıl...

Makul nedir ne demektir? Anlamı

Akla uygun, akıllıca: "Ey halkım! Risalet'i tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız ben...

Maktu nedir ne demektir? Anlamı

Kesilmiş, kesik: Bismillâhirrahmânirrahîm diye başlanmazsa o şey hayırlardan kesik, maktu, mahrum ve eksiktir. (M. Z. Kotku) Kesin olarak ...

Makinist nedir ne demektir? Anlamı

Hızlı tren makinisti Treni verimli, emniyetli ve kurallarına uygun bir şekilde sürmekle görevli kişi, tren şoförü: Bildiğimiz trenler...

Makbuz nedir ne demektir? Anlamı

Makbuz örneği Para ya da başka bir şeyin teslim alındığı gösteren belge, alındı: Tahsilat makbuzu, işletmelerin belirli bir tutarı tah...

Makale nedir ne demektir? Anlamı

Makale Bilim, fen konularıyla ekonomik, sosyal ve politik konuları açıklayıcı ya da tanıtlayıcı nitelikte, başlı başına bir bütün olu...

Mahsus nedir ne demektir? Anlamı

Özgü, has: Elbette dünyevi musiki ile dini musikinin her birine mahsus hususi üslubu olmalıdır... Biri veya bir şey için ayrılmış, münhası...