Manda nedir ne demektir? Anlamları

Manda (zooloji) Geviş getirenlerin boynuzlugiller familyasından, dünyanın sıcak bölgelerinde yaşayan, öküze benzer fakat ondan iri, ...

Mancınık nedir ne demektir? Mancınık nasıl çalışır? Anlamı

Mancınık Top gibi ateşli silahların yapımının henüz keşfedilmediği çağlarda, kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanıla...

Manca nedir ne demektir? Anlamı

Yiyecek. Kedi köpek yiyeceği. O kadar ki köpek kendisine verilen manca tabağını silip süpürür gibi yiyip bitirmez ve kediyi bekler, aynı k...

Manav nedir ne demektir? Anlamı

Manav Perakende olarak meyve ve sebze satılan yer veya satan kimse. Gözleri bir ara karşı kaldırımdaki manava takıldı. Manavın önü ka...

Mamut Ağacı nedir?

Mamut ağacı Mamut ağacı kozalaklılardan, Kuzey Amerika'da Kaliforniya'da yetişen, boyu 90 - 100 metreyi, çapı 12 metreyi bulan...

Mamut nedir? Mamut Hayvanı

Mamut Mamut (zooloji) filgillerden Avrupa ve Asya'da yaşamış olan, günümüzde yaşamayıp sadece fosili bulunan, iri, derisi sık kıl...

Mamul nedir? Yarı mamül ne demektir? Anlamı

Yapılmış, işlenmiş, üretilmiş, üretimi tamamlanmış, satışa hazır olan mal (eşya, yiyecek). Mamuller başka bir firmanın ham maddesi olabilir....
1 Yorum

Mamelek nedir ne demektir? Anlamı

Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı. Bunlardan hukuk alanında ekonomik değer arz eden hakların bütününe "maddi mamelek&...

Mamafih nedir ne demektir? Anlamı

"Bununla birlikte, durum böyleyken, öyle olmakla beraber" anlamlarında kullanılır. "...orada bir beyefendi vardı ona öyle aş...

Mama nedir ne demektir? Anlamı

Mama (Çocuk dilinde) Yemek, yiyecek. Bebekler için hazırlanan, lapa kıvamında unlu ve çeşitli besleyici gıdaların katıldığı yiyecek....

Malumat nedir ne demektir? Anlamı

Bilgi. Malumat, bir konu hakkında derin değil yüzeysel bilgi edinmedir. Derin bilgi edinme ilimdir. Malumat almak: Bilgi edinmek, öğrenm...

Malum nedir? Malum olmak ne demektir? Anlamları

Bilinmiş, bilinen, bilindik, belli. Malumunuz, alimlerin ilmi halkın yolunu aydınlatır. (mecazi) Herkesçe bilinen ancak dile getirilemeye...

Malul nedir? Malulen ne demektir? Anlamları

Sakatlanmış özürlü (kimse). Malulen: Sakatlanmış, malul olarak. Malulen emekli olmak. Malul gazi (harp malulü) : Bir savaştan sakat ola...

Maltız nedir ne demektir? Anlamı

Maltız Yemek pişirmek, su ısıtmak gibi işlerde kullanılan, içi ızgaralı, ayaklı ve mangal gibi taşınabilir köz ocağı. Eskiden maltız ...

Malta eriği nedir ne demektir? Anlamı

Malta eriği (yeni dünya meyvesi) Gülgillerden, yaprakları yeşil, büyük, pürüzsüz, meşin gibi sert bir ağaç ve bu ağacın erik büyüklüğü...

Malkoç nedir? Malkoçoğlu ne demektir? Anlamı

Malkoçoğlu Malkoç (tarih) Osmanlı ordusunda akıncılar ocağının komutanı (reisi) demektir. Düşmana karşı yürüyen ordunun önünde, öncü ...

Maliyet nedir ne demektir? Anlamı

Maliyet (ticaret) bir malın üretim giderlerinin toplamı, o mal ortaya çıkarılıncaya kadar harcanan para miktarı. Maliyet fiyatı: Bir ma...

Maliye nedir? Maliye Bakanlığı ne demektir? Anlamı

Maliye Bakanlığı Devlet gelir ve giderlerini yöneten devlet kuruluşu. Maliye Bakanlığı. Devletin mali (mal ve parasal) faaliyetlerin...

Malikane nedir ne demektir? Anlamı

Malikane Büyük ve gösterişli köşk. Tarlasıyla, otlağıyla, ormanıyla bir bütün oluşturan geniş arazi, yurtluk. (tarih) Osmanlı top...

Malik nedir? Malik olmak ne demektir? Anlamı

Sahip. Ey nefis, sen kendine malik değilsin. "Malikim" diyebilmen için bu bedenin ustası ve mucidi olman gerekir. Yüce Allah'...

Malihülya nedir ne demektir? Anlamı

Kara sevda. Kalpte yaşatılan, dışarı vurulamayan bir malihülya. Muhatabının bile bilmediği, yalnızca içte kalan, imkansız ve kederli bir aş...

Mali nedir ne demektir? Anlamı

Mal ve para ile ilgili, parasal. Mali durumunu düzeltmek için ek iş buldu. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili. Mali önlemler alınarak ver...

Amalgam nedir? Malgama ne demektir? Anlamı

Amalgam dolgu Cıva elementinin herhangi başka bir madenle karıştırılmasıyla oluşan alaşıma malgama veya amalgam denir. Cıva, platin ve...

Malaz nedir ne demektir? Anlamı

Sulak yer. Sürülmemiş, ot bürümüş toprak. Malaz, mera bitkilerinin kurumasından sonra meydana gelen kurumuş mera bitkilerinin kompozisyonu...

Malakit nedir? Malahit ne demektir? Anlamı

Malakit (malahit) taşı Malakit (malahit) yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı. Çok bulu...

Malafa nedir ne demektir? Anlamı

Kuyumcu malafası (Kuyumcu malafasında yüzüğe plastik tokmakla vurularak genişletilmesi) Kuyumcuların yüzük ve bileziklerin çapını ...

Mala nedir ne demektir? Anlamı

Mala Harç alıp sürmeye yarar, çoğu üçgen biçiminde yassı demirden, tahta saplı, duvarcı ve sıvacı aracı, sürgü. Dökümhanede kalıpçıl...

Makus nedir? Makus talih ne demektir? Anlamı

Ters, ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş, aksi. Uğursuz, kötü. Beklenen an gelmiş ve insanlığın makus talihi yeni bir döneme el sallıyor...

Makul nedir ne demektir? Anlamı

Akla uygun, akıllıca. "Ey halkım! Risalet'i tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız ben...

Maktu nedir ne demektir? Anlamı

Kesin olarak değeri biçilmiş. Ölçüyle satılmayan götürü.

Makta nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Makta (edebiyat) divan şiirinde gazel ve kasidenin son beytine verilen addır. Şairin adı (mahlası) da bu beyitte geçer. Bu beyit gazellerd...

Maksat nedir ne demektir? Anlamı

Amaç, erek, gaye, hedef. İslam'da ibadetlerden maksat, kişide ahlaki bir olgunluk, seviyeli bir kişilik, örnek bir şahsiyet, güzel bir ...

Makinist nedir ne demektir? Anlamı

Hızlı tren makinisti Makinist treni verimli, emniyetli ve kurallarına uygun bir şekilde sürmekle görevli kişidir. Lokomotifin, vapur...

Makbuz nedir ne demektir? Anlamı

Makbuz örneği Para ya da başka bir şeyin teslim alındığı gösteren belge, alındı. Makbuzların resmiyet kazanabilmesi için bir noter ta...

Makale nedir ne demektir? Anlamı

Makale Bilim, fen konularıyla ekonomik, sosyal ve politik konuları açıklayıcı ya da tanıtlayıcı nitelikte, başlı başına bir bütün olu...

Mahsus nedir ne demektir? Anlamı

Özgü, has. Elbette dünyevi musiki ile dini musikinin her birine mahsus hususi üslubu olmalıdır... Biri veya bir şey için ayrılmış, münhası...

Mahsul nedir? Mahsulat ne demektir? Mahsuldar Anlamı

Mahsul Toprakta yetiştirilerek elde edilen ürün, toprak ürünü. Dört sene boyunca iyi giden mevsimlerin de yardımıyla hiç görülmedik d...