Mamul nedir? Yarı mamül ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yapılmış, işlenmiş, üretilmiş, üretimi tamamlanmış, satışa hazır olan mal (eşya, yiyecek). Mamuller başka bir firmanın ham maddesi olabilir. Örneğin bir otomobil ampulü üreten bir firmanın ürettiği mamul (ampul), otomobil üreten bir şirketin ham maddesidir.


  • Yarı mamul: Önceden üretim sürecine girmiş veya üretilmekte olan fakat kullanılabilir ve satılabilir mamul haline gelmemiş maddelerdir. Örneğin otomobil üreten bir firmanın ürettiği otomobile sadece motorunu takıp diğer tüm donanımlarını takmadan bekletmesi yarı mamuldür.
( 0 soru/yorum )