Maliyet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Maliyet (ticaret) bir malın üretim giderlerinin toplamı, o mal ortaya çıkarılıncaya kadar harcanan para miktarı.

  • Maliyet fiyatı: Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar o mal için yapılmış harcamaların tümü.
  • Maliyet koşulları: (iktisat) Bir malı üretmek için gerekli etmenlerin tümü.
  • Maliyet muhasebesi: Üretim sürecinin bütününde üretim maliyetlerinin saptanması, ürünlere ya da faaliyet birimlerine göre sınıflandırılması, incelenmesi, anlamlarının açıklanmasıyla ilgili muhasebe dalı.
( 0 soru/yorum )