Termit nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İşçi termit böceği zooloji Sıcak ya da ılıman ülkelerde toprakta ya da ağaç gövdelerinde yaptıkları yuvalarda koloniler halinde yaşa...

A harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin birinci harfi. Sesbilim bakımından kalın, düz ve geniş ünlü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfl...
3 Yorum

B harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin ikinci harfi, "be" okunuşu. Sesbilim bakımından sürekli, patlayıcı, yumuşak dudak ünsüzü. Sınıflama ve...

C Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin üçüncü harfi, "ce". Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak diş damak ünsüzü. Sınıflama ve sıralamada m...

Ç harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin dördüncü harfi, "çe" okunuşu. Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı, sert diş damak ünsüzü. Sınıflam...

D harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin beşinci harfi. Ses bilim bakımından sürekli, yumuşak diş ünsüzü. Sınıflama ve sıralamada maddeler harflerle göst...

E harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin altıncı harfi. Ses bilim bakımından ince, düz ve geniş ünlü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfl...
1 Yorum

F harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yedinci harfi, okunuşu "fe". Sesbilim bakımından sert, sızıcı, süreksiz, diş dudak ünsüzü. Sınıflama v...

G harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin sekizinci harfi, okunuşu "ge". Sesbilim bakımından, patlayıcı, sürekli, yumuşak; kalın ünlülerle art da...

Ğ harfi (yumuşak g)

Türk alfabesinin dokuzuncu harfi, "yumuşak ge". Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak ünsüz. Kalın ünlüler...
1 Yorum

H harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin onuncu harfi, "he". Sesbilim bakımından, sert, sızıcı, süreksiz gırtlak ya da damak ünsüzü. Sınıflama ...

I harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on birinci harfi. Ses bilim bakımından dar, düz ve kalın ünlü. Sıralama ve sınıflamalarda, maddelerin sırası har...

İ harfi neyin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on ikinci harfi. Ses bilim bakımından, ince, dar ve düz ağız ünlüsü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıra...

J harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on üçüncü harfi, okunuşu "je". Sesbilim bakımından katı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş eti ünsüzü. Sını...

K harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on dördüncü harfi, "ka" ya da "ke" şeklinde okunur. Sert, patlayıcı, süreksiz, ince ünlülerle...

L harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on beşinci harfi. Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ve ön avurt ünsüzü. Bu ses sözcük başla...

M harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on altıncı harfi, "me" okunuşu. Sesbilim bakımından, patlayıcı, sürekli, yumuşak dudak ve geniz ünsüzü....

N harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on yedinci harfi, okunuşu "ne". Sesbilim bakımından patlayıcı, sürekli, yumuşak, diş damak ve geniz üns...

O harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Sesbilim bakımından kalın, geniş, yuvarlak ünlü. (kimya) Oksijen elementinin simgesi. Teki...