I harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin on birinci harfi.
  2. Ses bilim bakımından dar, düz ve kalın ünlü.
  3. Sıralama ve sınıflamalarda, maddelerin sırası harflerle gösterildiğinde, on birinci maddenin başına getirilir.
  4. (kimya) İyot elementinin simgesi.
  5. Romen rakamlarında 1 sayısını gösterir.
  6. (fizik) Elektrik akım şiddetinin simgesi.
  7. (fizik) Eylemsizlik momentinin simgesi.
  8. (fizik) Işık şiddetinin simgesi.
  9. (fizik) Çekirdek dönü (spin) kuantum sayısının simgesi.
( 0 soru/yorum )