H harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin onuncu harfi, "he".
 2. Sesbilim bakımından, sert, sızıcı, süreksiz gırtlak ya da damak ünsüzü.
 3. Sınıflama ve sıralamalarda maddelerin sırası harfle gösterildiğinde onuncu maddenin başına getirilir.
 4. (müzik) Nota işaretlerinin harfle gösterilmesinde "si" sesini bildirir.
 5. (matematik) (Küçük h ile) Bir birimin ya da bir sayının yüzle çarpıldığını gösteren hekto- ön ekinin simgesi.
 6. (fizik) (Küçük h ile) Planck sabitinin simgesi.
 7. Termodinamikte, "entalpi"nin simgesi.
 8. (kimya) Hidrojen elementinin simgesi (H).
 9. (fizik) İndüktans birimi olan "henry"nin simgesi.
 10. (biyoloji) B7 vitamini olarak da bilinen H vitaminin sembolü.
 11. Hicri ve Hastane sözcüklerinin kısaltması.
( 0 soru/yorum )