Kant nedir ne demektir? Anlamı

Kant Kant, genellikle kahvehanelerde çay yerine içilen, şekerli sıcak suya limon eklenerek hazırlanan bir tür içecektir. Bahar başladı...

Kanon nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Belli bir alanda geçerli olan kural ve ilkelerin toplamı. Heykellerin orantıları için kullanılan çap ölçüsü. (müzik) Eşit ara...

Kano nedir ne demektir? Anlamı

Şeffaf kano Kürekle yürütülen çoğu zaman tek kişilik, güvertesiz, dar, uzun, hafif tekne. Bu güzel bölgeyi gezmenin en iyi yollarında...

Kanguru nedir? Kangurugiller

Kanguru ve yavrusu Kanguru (zooloji) Avustralya'da sürüler halinde yaşayan, koyundan iri, otçul, ön ayakları kısa, art ayaklarıyl...

Kanepe nedir ne demektir? Anlamı

Kanepe (çekyat) Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte, arkalığı ve kol dayayacak yerleri olan bazı modelleri yatağa dönüşebilen iki...

Kancabaş nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul boğazında bir kancabaş tekne (denizcilik) Kereste, odun, kömür vb. taşımakta kullanılan, baş tarafı kanca veya kartal gagas...

Kandil nedir ne demektir? Anlamı

Yağ kandili İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşan eskiden ucu yakılarak kullanılan aydınlatma aracı. Eski zamanlarda top...

Kanatçık nedir ne demektir? Anlamı

Kanatçık Küçük kanat. (teknik) Uçaklarda kanatların taşıma gücünü artıran ve yön değiştirmeye yarayan dikdörtgen biçimindeki hareketl...

Kanal nedir ne demektir? Anlamı

Süveyş Kanalı Deniz, göl, ırmak gibi büyük suları birleştirerek ulaşıma elverişli bir duruma getirmek ya da bir sıvıyı başka yöne akı...

Kana nedir ne demektir? Anlamı

Kana (denizcilik) gemilerin su çekimini (yani ağırlığına göre suya batış derecesini) göstermek için ön ve arka bodoslamaları üzerine buluna...

Kamuflaj nedir ne demektir? Anlamı

İyi kamufle olmuş bir keskin nişancı Örtme, saklama, gizleme. (askeri terim) Değişik malzemeler ve yöntemler kullanarak herhangi bi...

Kamu yararı nedir ne demektir? Anlamı

Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. Kamu yararı kavramı...

Kamu nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkedeki insanların bütünü, halk, amme. (Eski) Hep bütün. Kamu alacağı: (hukuk) Kamu yönetim ve hizmet kurumlarının gerçek ve tüz...

Kampüs nedir ne demektir? Anlamı

Kampüs Sabancı Üniversitesi Kampüs, bir üniversitenin yönetim, eğitim ve öğretim yapılarıyla, öğrenci yurtları, öğretim üyeleri lojman...

Kampanya nedir ne demektir? Anlamı

Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi. Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen ...

Kamış nedir ne demektir? Anlamı

Kamış (botanik) Sulak yerlerde yetişen, gövdelerinin içi boş, uzun ve sert bitkilere verilen genel ad. Kamıştan yapılmış. O, sadece...
1 soru/yorum

Kameriye nedir ne demektir? Anlamı

Kameriye - kamelya - çardak Kameriye bahçelerde küçük köşk (kulübe) biçiminde ahşap malzeme kullanılarak yapılan, üstü ve çevresi yeşi...

Kameraman nedir ne demektir? Anlamı

Kameraman Kameraman, sinema ve televizyon çekimlerinde, kamerayı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, kamera hareketlerini gerçekle...

Kamera nedir ne demektir? Anlamı

Kamera Sinema filmi çekiminde kullanılan aygıt, alıcı. Televizyon ekranına ulaştırılacak olayın sesini ve görüntüsünü elektriksel si...

Kamelya nedir ne demektir? Anlamı

Kamelya çiçeği (botanik) İki çenekliler sınıfından, 1 - 1,5 m uzunluğunda, yapraklarını dökmeyen, beyaz, pembe ya da kırmızı, katmer...

Kambur nedir ne demektir? Anlamı

Kamburluk İnsanın sırtında, göğsünde bir kemik hastalığı ya da sakatlığı sonunda oluşan tümsek. Eşyanın dışarıya doğru eğrilmiş, çık...

Kamacı nedir ne demektir? Anlamı

Topçu birliklerine ait toplar üzerinde onarımlar yapan, bunları denetleyen, bakımlarıyla uğraşan kişi. Mısır'dan kendilerine katılan Bin...

Kama nedir ne demektir? Anlamı

Kama bıçak Silah olarak kullanılan ucu sivri, iki ağzı keskin uzun bıçak. (teknik) Bir makine ya da mekanizmada, iki parça arasında...

Kalpak nedir ne demektir? Anlamı

Kalpak Hayvan postundan, kürkten ya da buna benzer tüylü bir kumaştan yapılmış, kesik koni biçiminde genellikle erkeklerin giydiği eski bir...

Kalori nedir ne demektir? Anlamı

Kalori (fizik) 760 mm cıva basıncı altında gram suyun sıcaklığını 14,5 °C'den 15,5 °C'ye yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit...