Kant nedir ne demektir? Anlamı

Kant Kant, genellikle kahvehanelerde çay yerine içilen, şekerli sıcak suya limon eklenerek hazırlanan bir tür içecektir. Bahar başladı m...

Kanon nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Belli bir alanda geçerli olan kural ve ilkelerin toplamı. Heykellerin orantıları için kullanılan çap ölçüsü. (müzik) Eşit ara...

Kano nedir ne demektir? Anlamı

Şeffaf kano Kürekle yürütülen çoğu zaman tek kişilik, güvertesiz, dar, uzun, hafif tekne. Bu güzel bölgeyi gezmenin en iyi yollarından ...

Kanmak nedir? Kana kana ne demektir? Anlamı

Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak, kanıkmak. Tatlı sözlere aldanmak. Bir gereksinmesini, bir isteğini yeterince kar...

Kaniş nedir ne demektir? Kaniş Köpeği

Kaniş köpeği Kaniş (zooloji) zeki, çok yetenekli, suda çok iyi yüzebilen, beyaz, kahverengi ya da siyah renkli, uzun ve kıvırcık tüylü ...
1 Yorum

Kanıt nedir? Kanıtlamak ne demektir? Anlamı

Kanıt Kanıt, gerekli ve zorunlu sonuca ulaşan uslamlamanın dayandığı gerçek, kanıyı doğuran neden. Delil eş anlamı. Kanıtlama: (mantı...

Kanırmak nedir? Kanırtmak ne demektir? Anlamı

Bir şeye kaba kuvvet ile döndürüp çevirerek, kastırarak, eğip zorlayarak yerinden çıkarmak, sökmek ya da çıkarmaya, koparmaya çalışmak. Olma...

Kanıksama nedir? Kanıksamak ne demektir? Anlamı

Çok tekrarlanmak yüzünden etkilenmez, tepki göstermez olmak, alışmak. Dayaktan korkmuyor, artık kanıksamış (kelime ile ilgili cümle). Bıkk...
7 Yorum

Kanguru nedir? Kangurugiller

Kanguru ve yavrusu Kanguru (zooloji) Avustralya'da sürüler halinde yaşayan, koyundan iri, otçul, ön ayakları kısa, art ayaklarıyla ...

Kangal nedir ne demektir? Kangal Köpeği

Sivas kangal köpeği Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla oluşan bağ. Bir kangal dikenli tel....

Kanepe nedir ne demektir?

Kanepe (çekyat) Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte, arkalığı ve kol dayayacak yerleri olan bazı modelleri yatağa dönüşebilen iki v...

Kancabaş nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul boğazında bir kancabaş tekne (denizcilik) Kereste, odun, kömür vb. taşımakta kullanılan bir tür gemi. (Eskiden) Hafif donanm...

Kandil nedir ne demektir? Anlamı

Yağ Kandili İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş ve eskiden kullanılan aydınlatma aracı. Cami kandili. Mübarek kandil g...

Kanca nedir? Kancayı takmak ne demektir? Anlamı

Kanca çeşitleri Bir şey çekmeye yarar saplı çengel. Herhangi bir şeyi asmaya yarayan ters soru işareti biçiminde metal parça. Isıtma ...

Kanatçık nedir ne demektir? Anlamı

Kanatçık Küçük kanat. (teknik) Uçaklarda kanatların taşıma gücünü artıran ve yön değiştirmeye yarayan dikdörtgen biçimindeki hareketl...

Kanarya nedir ne demektir? Kanarya Kuşu

Kanarya kuşu Serçegillerden, güzel öttüğü için kafeste beslenilen, çiftehanelerde üretilen, serçe büyüklüğünde çoğu duru sarı renkte, ga...

Kanal nedir ne demektir? Anlamı

Süveyş Kanalı Deniz, göl, ırmak gibi büyük suları birleştirerek ulaşıma elverişli bir duruma getirmek ya da bir sıvıyı başka yöne akıtm...

Kana nedir ne demektir? Anlamı

Kana (denizcilik) gemilerin su çekimini (yani ağırlığına göre suya batış derecesini) göstermek için ön ve arka bodoslamaları üzerine buluna...

Kamyon nedir? Kamyonet ne demektir? Anlamı

Kamyonet ve Kamyon Kamyon, motorlu, çekiş gücü yüksek büyük yük taşıtıdır. Daha küçük ve daha az yük taşıyan şehir içinde kullanılmaya e...

Kamufle nedir? Kamufle etmek ne demektir? Anlamı

Bukalemun çok hızlı kamufle olabilen ve kendi kamuflajına sahip olan bir hayvandır. Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtünmüş, aslı ...

Kamuflaj nedir ne demektir? Anlamı

Kamuflaj olmuş bir keskin nişancı Örtme, saklama, gizleme. (askeri terim) Değişik malzemeler ve yöntemler kullanarak herhangi bir ask...

Kamu yararı nedir ne demektir? Anlamı

Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. Kamusal işlem ve e...

Kamu kurumları nedir ne demektir? Kamu kurum ve kuruluşları listesi

Kamu kurum ve kuruluşları Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlar, amme müesseseleridir. Aşağı...
1 Yorum

Kamu İktisadi Teşekkürleri nedir ne demektir? Nelerdir?

Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanan, kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş ve özel yasalara ...

Kamu hizmeti nedir ne demektir? Anlamı

Kamu hizmeti (hukuk) devlet ve öbür kamu tüzel kişilerince ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak a...

Kamu nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkedeki insanların bütünü, halk, amme. (Eski) Hep bütün. Kamu alacağı: (hukuk) Kamu yönetim ve hizmet kurumlarının gerçek ve tüz...

Kampüs nedir ne demektir? Anlamı

Kampüs - Sabancı Üniversitesi Kampüs, bir üniversitenin yönetim, eğitim ve öğretim yapılarıyla, öğrenci yurtları, öğretim üyeleri lojman...

Kampanya nedir ne demektir? Anlamı

Kampanya logo Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi. Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde...

Kamp nedir? Kamping ne demektir? Anlamı

Kamp Belli bir iş ya da eğlence süresince kırda geçirilecek günler için çadır ya da baraka gibi eğreti araçlardan yapılan konaklama yer...

Kampana nedir? Kampana fren ne demektir? Anlamı

Kampana fren sistemi (teknik) Motorlu taşıtlarda, üzerine tekerleğin bağlandığı, frene basıldığında, içteki içbükey balatalarca dışa d...

Kamış nedir ne demektir? Anlamı

Kamış (botanik) Sulak yerlerde yetişen, gövdelerinin içi boş, uzun ve sert bitkilere verilen genel ad. Kamıştan yapılmış. O, sadece a...

Kamet nedir? Kamet getirmek ne demektir? Anlamı

Camilerde veya toplulukla cemaat olarak kılınan namazlarda, farzdan önce okunan iç ezan. Ezana benzemesine rağmen kamette "Hayye ale&...
1 Yorum

Kameriye nedir ne demektir? Anlamı

Kameriye - kamelya - çardak Kameriye bahçelerde küçük köşk (kulübe) biçiminde yapılan, üstü ve çevresi yeşillikler, çiçekler ve sarmaşık...

Kameraman nedir ne demektir? Anlamı

Kameraman Kameraman, sinema ve televizyon çekimlerinde, kamerayı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, kamera hareketlerini gerçekleşt...

Kamera nedir ne demektir? Anlamı

Kamera Sinema filmi çekiminde kullanılan aygıt, alıcı. Televizyon ekranına ulaştırılacak olayın sesini ve görüntüsünü elektriksel siny...

Kamelya nedir ne demektir? Anlamı

Beyaz kamelya çiçeği (botanik) İki çenekliler sınıfından, 1 - 1,5 m uzunluğunda, yapraklarını dökmeyen, beyaz, pembe ya da kırmızı, ka...

Kambur balina nedir? Kısaca özellikleri

Kambur balina Balinalar takımından, yaklaşık 10 - 16 metre uzunluğunda, 40 - 100 ton ağırlığında, göğüs yüzgeçleri geniş, sırtı siyah, k...

Kambur nedir ne demektir? Anlamı

Kamburluk İnsanın sırtında, göğsünde bir kemik hastalığı ya da sakatlığı sonunda oluşan tümsek. Eşyanın dışarıya doğru eğrilmiş, çıkın...

Kambiyo nedir? Kambiyocu ne demektir? Anlamı

Kambiyo İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi. (ticaret) Yabancı paraların alım ve satımı, yabancı bir ülkeye olan bir bo...

Kamaşmak nedir? Kamaştırmak ne demektir? Anlamı

(Göz için) Fazla aydınlıktan bakamaz olmak. Güneşten gözleri kamaştı. (Diş için) Ekşi bir şeyden uyuşup tedirginlik veren bir diş hassasiy...

Kamarot nedir? Kamarotluk ne demektir? Anlamı

Erkek ve bayan kamarotlar Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevliler. Kamarot, gemilerde yolcu ve mürettebatın beslenme, mutfak i...

Kamarilla nedir ne demektir? Anlamı

Kamarilla, bir büyük yetki sahibini, bir lideri perde arkasından yöneten kimse ya da parti. "Yıldız Kamarillası" devletin ve idar...

Kamara nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kamara Gemilerde kişisel olarak ayrılmış mürettebat ya da yolcu odaları, kabin. Gemide verilen yemeğin ardından tüm misafirler yavaş ya...

Kamanço nedir? Kamanço etmek ne demektir? Anlamı

Kamanço (argo) "aktarmak, elden ele devretmek, yüklenmek, vermek" anlamına gelen kamanço etmek deyiminde geçer. Aslanım, bu afili...

Kamacı nedir ne demektir? Anlamı

Topçu birliklerine ait toplar üzerinde onarımlar yapan, bunları denetleyen, bakımlarıyla uğraşan kişi. Mısır'dan kendilerine katılan Bin...

Kama nedir ne demektir? Anlamı

Kama bıçak Silah olarak kullanılan ucu sivri, iki ağzı keskin uzun bıçak. (teknik) Bir makine ya da mekanizmada, iki parça arasındaki...

Kalyon nedir? Kalyoncu ne demektir? Anlamı

Osmanlı Donanmasındaki kalyonlar Odesa'yı bombalarken Genel anlamda bütün yelkenli gemilere kalyon denilmekle birlikte bu isim daha...

Kalubela nedir? Kalubeladan beri ne demektir? Anlamı

Mecazi olarak "dünya kuruldu kurulalı" ya da "çok eskilerden bu yana" anlamına gelen kalubeladan beri deyiminde geçen ...

Kalsit nedir? Kalsit minerali ne işe yarar?

Kalsit Kalsit, kimyasal formülü CaCO 3 olan doğal kalsiyum karbonatın en yaygın şeklidir. Oldukça değişken form ve renklere sahiptir ve...

Kalpak nedir ne demektir? Anlamı

Kalpak - Türk Kalpağı Hayvan postundan, kürkten ya da buna benzer tüylü bir kumaştan yapılmış, kesik koni biçiminde genellikle erkekleri...

Kalorifer nedir ne demektir? Anlamı

Renkli kalorifer peteği (radyatör) Kalorifer kazan dairesinde ısıtılan suyun bir bina içerisine döşenmiş borular içinde devamlı olarak d...

Kalori nedir ne demektir? Anlamı

Kalori (fizik) 760 mm cıva basıncı altında gram suyun sıcaklığını 14,5 °C'den 15,5 °C'ye yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit...