Kamu İktisadi Teşekkülleri nedir ne demektir? Nelerdir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanan, kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş ve özel yasalara bağlı, kısaltılmış deyişle KİT olarak bilinen iktisadi kurumlar.


Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri


 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • ETİ Holding A.Ş. (Madencilik)
 • Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası (SEKA)
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
 • SÜMERHALI (Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi T.A.Ş.)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
 • BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
 • Türkiye Petrolleri A.O. (T.P.A.O.)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • T.C. Posta İşletmesi
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi
 • Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri
( 0 soru/yorum )