Kamu İktisadi Teşekkürleri nedir ne demektir? Nelerdir?


Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanan, kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş ve özel yasalara bağlı, kısaltılmış deyişle KİT olarak bilinen iktisadi kurumlar.

KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • ETİ Holding A.Ş. (Madencilik)
 • Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası (SEKA)
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
 • SÜMERHALI (Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi T.A.Ş.)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
 • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
 • BOTAŞ ( Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
 • Türkiye Petrolleri A.O. (T.P.A.O.)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • T.C. Posta İşletmesi 
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi
 • Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.