Kamu hizmeti nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kamu hizmeti, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, kamunun (halkın) ortak gereksinimleri karşılamak amacıyla yürütülen, kamuya sunulmuş sürekli ve düzgün hizmetin tümü, amme hizmeti. Kamu hizmetleri; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım, yerleşme, konut ve çevre temizliği gibi toplum ihtiyaçlarının yine toplumdan alınan vergilerin finansmanı ile devlet tarafından karşılanmasını ifade eder. (S. Gürbey)
( 0 soru/yorum )