Fışkın nedir ne demektir? Anlamı

Fışkın Bir ağacın gövdesiyle kökünün veya gövdesiyle toprağın birleştiği yerden aynı yıl içinde süren (yeni büyüyen) ince dal. Halb...

Fıskiye nedir ne demektir? Anlamı

Fıskiye Havuzda suyu yukarıya doğru türlü biçimlerde püskürten ağız ve böyle fışkıran su. Fıskiye fırıldağı : Bahçe sulamasında...

Fifre nedir ne demektir? Anlamı

Fifre - Ahşap yan flüt Yanlamasına çalınan, ses genişliği iki oktav olan, anahtarsız, 6 delikli, ahşaptan flüt benzeri basit bir ü...

Fırtına nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Fırtına Sert rüzgar. Fırtına öncesinin durgunluğu. Sert rüzgarın etkisiyle denizde ya da kum çöllerinde oluşan dalgalanma. Kum fı...

Fi nedir? Fi tarihi ne demektir? Anlamı

Yunanca fi harfi "Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte" anlamında söylenen fi tarihinde deyiminde geçer. İstanbul&#...

Fıtrat nedir? Fıtri ne demektir? Anlamları

Fıtrat yaradılış, fıtri ise yaradılışa ilişkin, yaradılıştan, doğuştan gelme (özellikler) demektir. Varlıkların yapısını oluşturan, geliştir...

Fırka nedir ne demektir? Anlamı

İnsan topluluğu, bölük, cemaat, taife. "Size üç şeyi emreder ve üç şeyden de menederim: Size Allah'a itaat etmenizi ve O'na hi...

Fırın nedir ne demektir? Anlamı

Alevli fırın Dört bir yanından ısı alarak ya da bir köşesinde yakılan ateşin sıcaklığıyla çeşitli pişirme işlerinde ya da teknikte...

Fırıldak nedir ne demektir? Anlamı

Fırıldak Kanatları rüzgarla dönen, tekerlek biçiminde çocuk oyuncağı. Ocak ya da sobanın tütmemesi için baca borusunun tepesine t...

Fırdöndü nedir ne demektir? Anlamı

Fırdöndü Biri döndüğünde diğeri sabit kalabilecek şekilde serbest bir eksenle bağlanmış çift halkalı teknik düzen. Topaç gibi çev...

Fırçalamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi fırça sürerek temizlemek ya da parlatmak. Günde en az 1 kere dişleri fırçalamak gereklidir. (derleme cümle) (Avcılıkta) Sık ya da...

Fırça nedir ne demektir? Anlamı

Fırça Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte ya da bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan bir arada bağlanmış kıl ya da kıla benzer ...

Fındık nedir ne demektir? Anlamı

Fındık (botanik) Fındıkgillerden, kuzey yarıkürenin ılık yerlerinde ve Türkiye'nin en çok Karadeniz Bölgesinde yetişen, 17 ka...

Fıldır fıldır ne demektir? Anlamı

Gözler için çabuk çabuk ve durmaksızın sağa sola dönerek. Gözleri fıldır fıldır, muziplikle doluydu yine... (P. K. Karakuş) Fıldır fıldır...

Fıkra nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Gazete ve dergilerin değişik sayfalarında, belirli özel başlıklar altında güncel bir konuyu belirli bakış açılarından irdeleyip...

Fıkır fıkır nedir ne demektir? Anlamı

Suyun ya da başka bir sıvının kaynayışını anlatır. Su fıkır fıkır kaynıyor demlesene çayı. Cilveli, oynak. İlgili deyimler ve anlamla...

Fıçı nedir? Fıçı gibi ne demektir? Anlamı

Fıçı Ensiz tahtaların çemberle tutturulmasıyla yapılan şişkin karınlı, altı ve üstü düz kap. Bu biçimde, metal, karton, plastik v...

Fezleke nedir ne demektir? Anlamı

Fezleke Örneği Özet, özetleme, birtakım yazılı kağıtlardan çıkarılan sonuç. Bir kararın kısaca yazılması. (hukuk) İnceleme kağı...

Feveran nedir? Feveran etmek ne demektir? Anlamı

Fışkırma, kaynama, coşma. Ruhumun feveran ettiği, yüreğimin yanıp tutuştuğu, kalbimin çatlarcasına vurduğu, hayallerimin dizginlenmez bir i...

Fetret nedir? Fetret devri ne demektir? Anlamı

İki olay arasındaki sıkıntılı süreç, bunalımlı, karışık ara dönem. Fetret, hükümet boşluğunda devlet otoritesinin yeniden kurulmasına kada...

Fetihname nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlılarda, bir yerin alındığını bildirmek ya da muştulamak için, padişahın yabancı ülke hükümdarlarına ve şehzadelere, valilere...

Fetih nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul'un fethi 1453 Fetih bir kenti, bölgeyi ya da ülkeyi, savaşla alma (bu sözcük daha çok Müslüman egemenliğinin genişleti...

Fethetmek nedir ne demektir? Anlamı

Fetih yapmak, bir kenti, bölgeyi ya da ülkeyi zor kullanarak egemenlik altına almak ya da düşman elinden savaşla almak. (mecazi) İyi davr...

Fesuphanallah ne demektir? Anlamı

Fesuphanallah, olumlu veya olumsuz şaşkınlığı ifade eden bir ünlem olarak kullanılır. Alemin keyfi yerinde yine maşallah  Bize de bir gün...

Fesleğen nedir? Fesleğen Bitkisi

Fesleğen Fesleğen, ballıbabagillerden, anayurdu Güney Asya olan, güzel kokulu aromatik yaprakları için yetiştirilen kısa boylu, bey...

Fes nedir ne demektir? Anlamı

Fes Koyu kırmızı vişne çürüğü renginde, kalın çuhadan yapılmış, tepesinden püskülü sarkan, silindir biçiminde başlık. Fes, Osmanlı ...

Fesahat nedir ne demektir? Anlamı

Fesahat (edebiyat) söz ve yazıda anlatımın düzgünlük ve açıklıkla birlikte amaca uygunluğu. Ayrıca mana, ahenk ve telaffuz bakımından bir ...

Fersah nedir ne demektir? Kaç km metredir?

Fersah eskiden kullanılan ve yaklaşık 5,5 km (5685 metre) tutan bir uzaklık ölçüsü. Fersah fersah : "Pek çok, bol bol" anlamın...
4 Yorum

Fermuar nedir ne demektir?

Fermuar çeşitleri Fermuar giysi, çanta, kılıf gibi eşyalarda giyip çıkarmayı ya da açıp kapamayı kolaylaştırmak için kullanılan, ka...

Fermene nedir ne demektir? Anlamı

Fermene Fermene, Osmanlılarda özellikle Rumeli'de giyilen, kaytan ve sırma işlemeli, kısa, kolsuz, önü kavuşmayan bir tür yelek...

Fermantasyon (mayalanma) nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Fermantasyon Ekmeğin mayalanarak kabarması Fermantasyon kavramı, karmaşık yapıdaki kimyasalların, canlı organizmalar tarafından d...

Ferman nedir ne demektir? Anlamı

Ferman Buyruk, emir. Ferman senden kabul benden. (Fuzuli) (tarih) Osmanlı devletinde padişah tarafından verilen, uyulması gerekl...

Ferik nedir ne demektir? Anlamı

Keklik, bıldırcın gibi kuşların civciv durumundan çıkmış yavruları. İki yaşına girmemiş horoz. Gevrek bir elma çeşidi. Eskiden tümgenera...

Feribot nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul boğazında araba ve yolcu taşıyan 80 araç ve 600 yolcu kapasiteli (yeni) Suhulet feribotu Motorlu taşıtları, tren ya da v...

Feri nedir? Fer'i ne demektir? Anlamları

Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde, teferruat. Asli hükümlerden feri hükümler çıkarmak. Asıl olmayıp ikinci derecede olan. Gecikme z...

Ferda nedir ne demektir? Anlamı

Gelecek zaman, yarın. Tevfik Fikret'in, zamana ve gençliğe hitap eden "Ferda" isimli şiirinden iki mısra: Ferda, senin, seni...

Feraset nedir? Ferasetli ne demektir? Anlamı

Anlayış, çabuk kavrama, zeki, hızlı ve doğru karar veren gibi anlamlara gelmektedir. Ferasetli bu gibi yeteneklere sahip olan kişi demektir....

Ferahi nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlılarda güvenlik güçlerinin boyunlarına taktıkları, ayça biçiminde ve üzerinde "kanun" yazılı pirinç levha. II. Ma...

Ferahfeza nedir ne demektir? Anlamı

Klasik Türk müziğinde, yegah perdesinde karar kılan bir bileşim makam. Ferahfeza, musikimizde acemaşiran makamı ile yegahta buselik beşlisi...

Feragat nedir? Feragat etmek ne demektir? Anlamı

Haklarından kendi isteğiyle vazgeçme, el çekme. Askerlik, fedakarlık ve feragat mesleğidir. Feragat etmek : İsteyerek vazgeçmek, el çekm...

Ferace nedir ne demektir? Anlamı

Ferace modeli Bayanların sokakta giydikleri, mantoya benzer, eteği yere kadar uzanan giysi. Alın verin feracemi annecim diksin / O...

Fer nedir? Feri kaçmak/sönmek ne demektir? Anlamı

Parlaklık, aydınlık. (Göz için) Canlılık. Bunlar insanlıktan çıkmış, gözlerinin feri kaçmış ve çoktan ilkelleşmiş görünüyor. Feri kaç...

Feodalizm (feodalite) nedir? Feodal ne demektir? Anlamı

Feodal sistem Ortaçağda Avrupa'da büyük toprak sahipliğine ve toprağa bağlı köylülerin emeğine dayanan ekonomik düzen. Yıkılm...

Fenotip ve Genotip nedir ne demektir? Anlamları

Fenotip : (biyoloji) 1. Bir organizmanın genotip özelliklerinin çevreyle karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, gözle görünür özelli...

Fenol nedir ne demektir nerelerde kullanılır?

Fenol (kimya) benzen hidrojenlerinden birinin yerine hidroksil (OH) gruplarının gelmesiyle oluşan, boya, plastik ve ilaç endüstrisinde kull...

Fen nedir? Fenni ne demektir? Anlamı

Fen bilimleri Fizik, kimya, matematik ve biyoloji bilimlerinin genel adı. Fen dersleri. Bilimi uygulama alanına koyan bilgilerin ...

Fenil nedir ne demektir?

(kimya) Fenol, benzen, anilin ve başka birçok aromatik bileşiğin temeline oluşturan tek değerlikli kök. (C 6 H 5 ). Bileşiminde fenil kök...

Fener nedir ne demektir? Anlamı

Gece deniz feneri manzarası Rüzgar ve yağmura karşı cam ya da kağıt korumalı aydınlatma aracı. Gemilere yol gösteren, bulunduğu y...

Feminizm nedir? Feminist ne demektir? Kısaca Anlamı

Feminizm Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yapılan...

Felsefe nedir? Felsefe yapmak ne demektir? Kısaca Anlamları

Felsefe Düşünen adam heykeli Rodin Varlıkların ve şeylerin ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini araştıran bilgi alanı (18 yy. kadar...

Fellik fellik aramak nedir ne demektir? Anlamı

Başka bir çaresi olmayarak telaşla, bir yandan bir yana koşarak, çok çaba harcayarak heyecanla aramak.  Sueyma fellik fellik ne edeceğini dü...

Fellah nedir ne demektir? Anlamı

Suriye, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde köylü ya da tarım işçisi. Fellah, Türkiye'de genellikle Adana ve Mersin illerinde yaşayan Arap...

Feldispat (feldspat) nedir? Feldspat hakkında kısa bilgiler

Granit bileşimindeki feldispat Feldspat veya feldispat yer kabuğunun % 60 - 65’ini oluşturan sodyum, potasyum, kalsiyum, lityum ve ...

Felah nedir? Felah bulmak ne demektir? Anlamı

Felah, kurtuluş, selamet, onma. Sizden öyle bir topluluk bulunmalıdır ki, herkesi hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçi...

Fekül nedir ne demektir?

Fekül (kimya) sebze köklerinde, en fazla da patateste bulunan, nişastalı, unlu, beyaz bir karbonhidrat bileşiği. Glikoz ve dekstrin üretimi...

Feda nedir? Feda etmek/olmak ne demektir? Anlamı

Feda, bir amaç uğrunda değerli bir varlıktan ya da bir değerden vazgeçmek, uğruna verme. Feda etmek : Bir şey için herhangi bir şeyi gözd...

Federasyon nedir? Federal ne demektir? Kısaca Anlamları

Kendi içlerinde göreli bir bağımsızlığa sahip birkaç devletin ortak anayasa, ortak ordu, ortak bütçe çerçevesinde oluşturdukları birlik, de...

Fecir nedir ne demektir? Anlamı

Fecir Sabaha karşı ufkun ağarmaya başladığı zaman, tan vakti, gün ağarması. Fecir, tan yerinin aydınlanması demektir. Sahurun bitt...

Fayton nedir ne demektir? Anlamı

Gelin arabası olarak kullanılan bir fayton Fayton, hayvan gücüyle ilerleyen, körüklü ve ahşaptan dört tekerleği olan standart ola...

Favori nedir ne demektir? Anlamı

Erkek favori (faul) Favori, yalnızca çene tıraş edilerek yüzüm iki yanında kulaklara paralel ve aşağı doğru bırakılan saç sakal ka...

Fark nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, ayrılık, değişiklik, başkalık, değer ayrılığı, ayrım. İki sayıyı ya da iki cebirsel ifadeyi bir...

Faraş nedir ne demektir? Anlamı

Faraş Yerde toplanan süprüntüleri alıp atmaya yarayan, plastik teneke vb. maddelerden yapılmış yassı bir kürek biçiminde saplı gere...

Far nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil farı - Audi A4 Kara taşıtlarının ön kısmında bulunan ve yolu aydınlatan güçlü ışık verici. Genellikle parabolik olan bir ...

Fani nedir? Fani dünya ne demektir? Anlamı

Sonu olan, ölümlü, kalıcı olmayan, gelip geçici, kalımsız. Dünya altın da olsa fani; ahiret toprak da olsa bakidir. Baki olan çömlek, fani ...

F Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

F harfi Türk alfabesinin yedinci harfi "fe" okunuşu. Sesbilim bakımından sert, sızıcı, süreksiz, diş dudak ünsüzü. Sın...

Ezgi nedir ne demektir? Anlamı

Ezgi (müzik) Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizgisi. Melodi, nağme eş anlamları. Sesin geldiği ye...

Ezel nedir? Ezeli ne demektir? Anlamları

Ezel : Başlangıcı olmayan zaman, öncesizlik. Ezel, ne kadar geçmişe, önceye gidilirse gidilsin başlangıcın olmaması demektir. (Şaban Döğen)...

Ezcümle nedir ne demektir? Anlamı

Kısaca, özet olarak, özetle. Müslümanların hakimiyeti döneminde Tanzanya yeni bir şehrin, yeni bir sanatın, yeni bir ruhun, yeni bir toplum...

Ezber nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir metni ya da bir sözü tekrarlayacak biçimde akılda tutma. Ezberlenecek ders. Ezbere çalışıyorum. Ezberden : Ezber olarak, akılda k...

Eyer nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Eyer Binek hayvanların sıklıkla atların sırtına konulan, güvenli bir şekilde hayvana tutunmayı ve oturmayı sağlayan gereç. Eyer...

Eyyam nedir? Eyyamcı ne demektir? Anlamı

Eyyam, günler, gündüzler demektir. Eyyamcı : 1. Gününü gün eden kimse. 2. Kendi çıkarı için güçlü olanları ya da egemen olan düşünceyi d...
3 Yorum

Eyvan nedir ne demektir? Anlamı

Eyvan Özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya bakan, önü açık, üstü kapalı yüksekçe döşemesi olan, ortasında bir de küçük hav...

Eyalet nedir ne demektir? Anlamı

Yönetimsel özerkliği olan büyük il. ABD'nin eyaletleri. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi. ...

Evrak nedir ne demektir? Anlamı

Evraklar Üzerinde gerçeğe dayalı veya resmi bilgilerin bulunduğu yazılı belge. Bir çok resmi evrak iki nüsha halinde düzenlenir. ...

Evliya ne demektir? Kimlere nedir? Anlamı

Yüce Allah'ı tanıma ve Allahü Teala'ya yakınlık konusunda birçok kuldan daha önde olan Allah'ın razı olduğu kimse, veli,...

Evlek nedir ne demektir? Anlamı

Tarlanın, tohum atılmadan önce saban iziyle ayrılan bölümlerinden her biri. Bahçede soğan, sarımsak vesaire gibi sebzelerin her birine ayrı...

Evlat nedir ne demektir? Anlamı

Evlat sevgisi Bir kimsenin oğlu ya da kızı. Soy, döl. Asker evladı. (ünlem) Yaşlı kimselerin, çocukları yaşında olanlara seslen...

A4 Kağıdı Boyut ve Ölçüleri

A4 kağıdı hemen hemen hayatın her alanında sıkça kullanılan vazgeçilmez bir kağıt ölçüsüdür. Bu kadar sık kullanılmasına rağmen birçoğumuz b...
15 Yorum

Evladiyelik nedir ne demektir? Anlamı

Evladiyelik, uzun yıllar, evlattan evlada birkaç nesil eskimeden bozulmadan kalacak ve kullanılabilecek kadar dayanıklı (eşya). Saat yaklaşı...

Evla nedir ne demektir? Anlamı

Evla, daha iyi, daha uygun, yeğlenebilir (tercih edilebilir) demektir. Af mı dilesem şu anda, yoksa susmak mıdır evla / Nice hayatlar çürüm...

Evkaf nedir ne demektir? Anlamı

Vakıf kelimesinin çoğulu, vakıflar. Vakıfların sahip olduğu malları yönetmeye yetkili kuruluş. Evkaf defterlerinde ise sancak ve eyaletin ...

Evirmek nedir? Evirip çevirmek ne demektir? Anlamları

Yapısını değiştirmek, taklip etmek. Döndürmek, çevirmek. İlgili deyimler ve anlamları Evire çevire : İyice, istediği gibi adamakıllı...

Evirgen nedir ne demektir? Anlamı

İşini bilen, ölçülü ve hesaplı davranan, iş gören (kimse). Siyasetçi; her işin önünü ve sonunu düşünüp evvelden çare arayan, ölçülü, evirgen...

Evin nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içindeki öz. Öyle kavramlar ki bunlar, evinli görünen her söylemde onlarsız olmuyor sanki. (Virgül) Evin, buğday tanesinin olgun...

Eviç nedir? Evç ne demektir? Anlamı

En yüce yer, en yüksek yer, zirve, evç. (gökbilimi) (Yere göre) Yeröte; (güneşe göre) gün öte. (müzik) Alaturka müzikte, Türk halk müzi...

Evham nedir? Evhamlı ve Evhamlanmak ne demektir? Anlamları

Evham, kuruntu, kuşku, vesvese, vehim, yersiz korku. Kendi kendime düşündükçe evham büyümekte idi. Evhamlanmak, kuruntu etmek, kuruntuya k...

Evgin nedir ne demektir? Anlamı

Öncelikle yapılması gereken, ivedili, acil, müstacel. Bu evgin bir iştir, fazla geciktirmeyiniz... Türk Tarihi Araştırma Kurumunca yazılmakt...

Etil nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Bir molekülde etil kökünün bulunduğunu gösterir. Hidroksil'in giderilmesiyle etil alkolden türeyen, tek değerli kök (-C 2 H 5...

Evet nedir? Evet efendimci ne demektir? Anlamı

Seçimlerde kullanılan evet mührü "Öyledir" anlamında doğrulama ya da onama sözü. Konuşma arasında, o ana kadar söylenen...

Evermek nedir ne demektir? Anlamı

Halk dilinde genellikle evlilik çağına gelmiş çocukların büyükleri tarafından evlendirilmek istenildiğini dile getirmek için kullanılan eski...

Evcimen nedir ne demektir? Anlamı

Evine, ailesine çok bağlı (kimse). Eşi Turan oldukça evcimen bir adamdı; mesai bitimi bir yere takılmadan, doğrudan evine giderdi. (İlgili ...

Evci nedir? Evci çıkmak ne demektir? Anlamı

Evci izin kağıdı Tatil günlerini veya gecelerini evinde geçiren (yatılı öğrenci ya da asker). Evci çıkmak : 1. Yatılı öğrenci, ...

Etüv nedir ne demektir? Anlamı

Etüv cihazı Kimi eşyaların üzerindeki mikrop ya da ufak böcekleri basınçlı buharla veya ısıyla öldürerek sterilizasyona yarayan bü...

Etüt nedir? Etüt etmek ne demektir? Anlamı

Etüt Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma. Alacağınız gayrimenkulü iyi etüt etmeniz lazım. Ön çalışma. Bu ön etüt yapı...

Ettirgen nedir? Ettirgen çatı ne demektir? Anlamı

Ettirgen, (dil bilim) taşıdığı kavram başka bir kişiye ya da nesneye aktarılabilen eylem. Türkçe'de geçişli ve geçişsiz eylem kök ve gö...

Etnik nedir ne demektir? Anlamı

Fertlere mahsus özelliklerin tersine, bir topluluğun oluşturduğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik ya da belirti. Yaptıklarını Allah i...
1 Yorum

Etilen nedir ne demektir?

Etilen Etilen (kimya) hava gazının bileşiminde bulunan, petroldeki hidrokarbonların sulu ayrışımıyla (hidroliziyle) elde edilen, r...

Etiket nedir ne demektir? Anlamı

Fiyat etiketi örnekleri Bir malın türü, miktarı, fiyatı gibi niteliklerini ya da kitap defter gibi şeyleri kimin olduğunu belirtme...

Eter nedir ne demektir?

Dietil Eter (lokmanruhu) (kimya) İki alkol molekülünden bir molekül su çıkarılmasıyla oluşan bileşiklere verilen ad. Lokman ruhu...

Etene nedir ne demektir?

Etene (anatomi) memelilerde anayla dölüt arasında kan alıp verme, beslenme ve artıklarını atma işini sağlayan, etsi, süngersi organ, bitkil...

Fedai nedir ne demektir? Anlamı

Filistin Fedaileri Hamaslı Çocuklar Bir ülkü ya da çıkar uğrunda canını esirgemeden tehlikeye atılan kimse, serdengeçti. Millet ve...

Etanol nedir ne demektir?

Etanol (kimya, etan + alkol) Asetaldehit ve asetik asidin elde edilmesinde, alkollü içki yapımında, çözücü, yüzey temizleyici ve donma önle...

Ç Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Ç harfi Türk alfabesinin dördüncü harfi, "çe" okunuşu. Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı, sert diş damak ünsüzü. ...

Etamin nedir ne demektir? Anlamı

Etamin örneği (modeli) Etamin seyrek dokunmuş ve seyrek dokunmasından dolayı üzerinde küçük küçük delikler bulunan bir çeşit pamuk,...