Fışkın nedir ne demektir? Anlamı

Fışkın Bir ağacın gövdesiyle kökünün veya gövdesiyle toprağın birleştiği yerden aynı yıl içinde süren (yeni büyüyen) ince dal. Halbuki...

Fıskiye nedir ne demektir? Anlamı

Fıskiye Havuzda suyu yukarıya doğru türlü biçimlerde püskürten ağız ve böyle fışkıran su. Fıskiye fırıldağı : Bahçe sulamasında ku...

Fifre nedir ne demektir? Anlamı

Fifre - Ahşap yan flüt Yanlamasına çalınan, ses genişliği iki oktav olan, anahtarsız, 6 delikli, ahşaptan flüt benzeri basit bir üfle...

Fırka nedir ne demektir? Anlamı

İnsan topluluğu, bölük, cemaat, taife. "Size üç şeyi emreder ve üç şeyden de menederim: Size Allah'a itaat etmenizi ve O'na hi...

Fırın nedir ne demektir? Anlamı

Alevli fırın Dört bir yanından ısı alarak ya da bir köşesinde yakılan ateşin sıcaklığıyla çeşitli pişirme işlerinde ya da teknikte ıs...

Fırıldak nedir ne demektir? Anlamı

Fırıldak Kanatları rüzgarla dönen, tekerlek biçiminde çocuk oyuncağı. Ocak ya da sobanın tütmemesi için baca borusunun tepesine takı...

Fırdöndü nedir ne demektir? Anlamı

Fırdöndü Biri döndüğünde diğeri sabit kalabilecek şekilde serbest bir eksenle bağlanmış çift halkalı teknik düzen. Topaç gibi çevril...

Fırçalamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi fırça sürerek temizlemek ya da parlatmak. Günde en az 1 kere dişleri fırçalamak gereklidir. (derleme cümle) (Avcılıkta) Sık ya da...

Fırça nedir ne demektir? Anlamı

Fırça Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte ya da bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan bir arada bağlanmış kıl ya da kıla benzer baş...

Fındık nedir ne demektir? Anlamı

Fındık (botanik) Fındıkgillerden, kuzey yarıkürenin ılık yerlerinde ve Türkiye'nin en çok Karadeniz Bölgesinde yetişen, 17 kadar...

Fıldır fıldır ne demektir? Anlamı

Gözler için çabuk çabuk ve durmaksızın sağa sola dönerek. Gözleri fıldır fıldır, muziplikle doluydu yine... (P. K. Karakuş) Fıldır fıldır...

Fıkra nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Gazete ve dergilerin değişik sayfalarında, belirli özel başlıklar altında güncel bir konuyu belirli bakış açılarından irdeleyip...

Fezleke nedir ne demektir? Anlamı

Fezleke Özet, özetleme, birtakım yazılı kağıtlardan çıkarılan sonuç. Bir kararın kısaca yazılması. (hukuk) İnceleme kağıtları, tah...

Fetihname nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlılarda, bir yerin alındığını bildirmek ya da muştulamak için, padişahın yabancı ülke hükümdarlarına ve şehzadelere, valilere...

Fethetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bir yeri ya da ülkeyi savaşarak ele geçirmek. Bir gün İstanbul'u fethetmek niyetini ona açmış, fakat o, küçük Şehzade Mehmed'i göst...

Fesuphanallah ne demektir? Anlamı

Fesuphanallah, olumlu veya olumsuz şaşkınlığı ifade eden bir ünlem olarak kullanılır. Alemin keyfi yerinde yine maşallah Bize de bir gün ...

Fesleğen nedir? Fesleğen Bitkisi

Fesleğen Fesleğen, ballıbabagillerden, anayurdu Güney Asya olan, güzel kokulu aromatik yaprakları için yetiştirilen kısa boylu, beyaz ...

Fes nedir ne demektir? Anlamı

Fes Koyu kırmızı vişne çürüğü renginde, kalın çuhadan yapılmış, tepesinden püskülü sarkan, silindir biçiminde başlık. Fes, Osmanlı İmp...

Fesahat nedir ne demektir? Anlamı

Fesahat (edebiyat) söz ve yazıda anlatımın düzgünlük ve açıklıkla birlikte amaca uygunluğu. Ayrıca mana, ahenk ve telaffuz bakımından bir ...

Fermuar nedir ne demektir?

Fermuar çeşitleri Fermuar giysi, çanta, kılıf gibi eşyalarda giyip çıkarmayı ya da açıp kapamayı kolaylaştırmak için kullanılan, karşı...

Fermene nedir ne demektir? Anlamı

Fermene Fermene, Osmanlılarda özellikle Rumeli'de giyilen, kaytan ve sırma işlemeli, kısa, kolsuz, önü kavuşmayan bir tür yelek. K...

Ferman nedir ne demektir? Anlamı

Ferman Buyruk, emir. Ferman senden kabul benden. (Fuzuli) (tarih) Osmanlı devletinde padişah tarafından verilen, uyulması gerekli h...

Ferik nedir ne demektir? Anlamı

Kümes hayvanlarının, keklik, bıldırcın gibi kuşların (büyüyerek) civciv durumundan çıkmış yavruları, civcivin büyüğü. Horozlar, tavuklar, f...

Feribot nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul boğazında araç ve yolcu taşıyan 80 araç ve 600 yolcu kapasiteli Suhulet feribotu Motorlu taşıtları, tren ya da vagonları yolc...

Ferda nedir ne demektir? Anlamı

Ertesi gün, yarın. Dün ne kadar uzaklaşmış ve ne kadar kendi cinsinden olmayan bir ferdaya yerini terk etmişti (İlgili cümle kaynağı: H. Sup...

Ferahi nedir ne demektir? Anlamı

Kanun neferlerinin taktığı ferahi Bol, geniş, ferah. Ferahi aydınlık bir yer istiyoruz. (E. Gürsoy) (tarih) Osmanlı'da kanun adı veril...

Ferahfeza nedir ne demektir? Anlamı

Klasik Türk müziğinde, yegah perdesinde karar kılan bir bileşim makam. Ferahfeza, musikimizde acemaşiran makamı ile yegahta buselik beşlisi...

Ferace nedir ne demektir? Anlamı

Ferace Uzun ve geniş kollu, geniş yakalı ve vücut hatlarını belli etmeyecek kadar bol bedenli olan, önden düğme veya fermuarla kapanan,...

Fenil nedir ne demektir?

(kimya) Fenol, benzen, anilin ve başka birçok aromatik bileşiğin temeline oluşturan tek değerlikli kök. (C 6 H 5 ). Bileşiminde fenil kök...

Fener nedir ne demektir? Anlamı

Gece deniz feneri manzarası Rüzgar ve yağmura karşı cam ya da kağıt korumalı aydınlatma aracı. Gemilere yol gösteren, bulunduğu yeri...

Fellah nedir ne demektir? Anlamı

Suriye, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde köylü ya da tarım işçisi. Fellah, Türkiye'de genellikle Adana ve Mersin illerinde yaşayan Arap...

Fekül nedir ne demektir?

Fekül (kimya) sebze köklerinde, en fazla da patateste bulunan, nişastalı, unlu, beyaz bir karbonhidrat bileşiği. Glikoz ve dekstrin üretimi...

Fecir nedir ne demektir? Anlamı

Fecir Sabaha karşı ufkun ağarmaya başladığı zaman, tan vakti, gün ağarması. Fecir, kelime olarak "yarmak" anlamında olup, a...

Fayton nedir ne demektir? Anlamı

Gelin arabası olarak kullanılan bir fayton Fayton, hayvan gücüyle ilerleyen, körüklü ve ahşaptan dört tekerleği olan standart olarak ...

Favori nedir ne demektir? Anlamı

Erkek favori (faul) Favori, yalnızca çene tıraş edilerek yüzüm iki yanında kulaklara paralel ve aşağı doğru bırakılan saç sakal karış...

Faraş nedir ne demektir? Anlamı

Faraş Yerde toplanan süprüntüleri alıp atmaya yarayan, plastik teneke vb. maddelerden yapılmış yassı bir kürek biçiminde saplı gereç. ...

Far nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil farı - Audi A4 Kara taşıtlarının ön kısmında bulunan ve yolu aydınlatan güçlü ışık verici. Genellikle parabolik olan bir ayn...

Ezgi nedir ne demektir? Anlamı

Ezgi (müzik) Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizgisi. Melodi, nağme eş anlamları. Sesin geldiği yere ...

Ezcümle nedir ne demektir? Anlamı

Kısaca, özet olarak, özetle. Müslümanların hakimiyeti döneminde Tanzanya yeni bir şehrin, yeni bir sanatın, yeni bir ruhun, yeni bir toplumu...

Eyvan nedir ne demektir? Anlamı

Eyvan Özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya bakan, önü açık, üstü kapalı yüksekçe döşemesi olan, ortasında bir de küçük havuzu...

Eyalet nedir ne demektir? Anlamı

Yönetimsel özerkliği olan büyük il. ABD'nin eyaletleri. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi. ...

Evrak nedir ne demektir? Anlamı

Evraklar Üzerinde gerçeğe dayalı veya resmi bilgilerin bulunduğu yazılı belge. Bir çok resmi evrak iki nüsha halinde düzenlenir. Re...

Evlek nedir ne demektir? Anlamı

Tarlanın, tohum atılmadan önce saban iziyle ayrılan bölümlerinden her biri. Bahçede soğan, sarımsak vesaire gibi sebzelerin her birine ayrı...

Evlat nedir ne demektir? Anlamı

Evlat sevgisi Bir kimsenin oğlu ya da kızı. Soy, döl. Asker evladı. (ünlem) Yaşlı kimselerin, çocukları yaşında olanlara seslenme ...

A4 Kağıdı Boyut ve Ölçüleri

A4 kağıdı hemen hemen hayatın her alanında sıkça kullanılan vazgeçilmez bir kağıt ölçüsüdür. Bu kadar sık kullanılmasına rağmen birçoğumuz b...
15 soru/yorum

Evladiyelik nedir ne demektir? Anlamı

Evladiyelik, uzun yıllar, babadan evlada birkaç nesil eskimeden bozulmadan kalacak ve kullanılabilecek kadar dayanıklı (eşya). Saat yaklaşık...

Evla nedir ne demektir? Anlamı

Evla, daha iyi, daha uygun, yeğlenebilir (tercih edilebilir) demektir. Budala dosttan akıllı düşman evladır (Türk atalar sözü). Bir iş bin l...

Evkaf nedir ne demektir? Anlamı

Vakıf kelimesinin çoğulu, vakıflar. Yaşlı adam, sabahın bir vakti yağmur çamur demeden İstanbul'un öbür ucuna Evkaf'a, mal bağışlam...

Evirgen nedir ne demektir? Anlamı

İşini bilen, ölçülü ve hesaplı iş gören, pratik (kimse). Siyasetçi; her işin önünü ve sonunu düşünüp evvelden çare arayan, ölçülü, evirgen, ...

Evin nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içindeki öz. Öyle kavramlar ki bunlar, evinli görünen her söylemde onlarsız olmuyor sanki. (Virgül) Evin, buğday tanesinin olgun...

Eviç nedir? Evç ne demektir? Anlamı

En yüce yer, en yüksek yer, zirve, evç. Evc-i felek: Feleğin en yüksek noktası. Evc-i hüsn: Güzelliğin doruğu. (gökbilimi) Yere göre yerö...

Evgin nedir ne demektir? Anlamı

Öncelikle yapılması gereken, ivedili, acil, müstacel. Bu evgin bir iştir, fazla geciktirmeyiniz... Türk Tarihi Araştırma Kurumunca yazılmakt...

Etil nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Bir molekülde etil kökünün bulunduğunu gösterir. Hidroksil'in giderilmesiyle etil alkolden türeyen, tek değerli kök (-C 2 H 5...

Evermek nedir ne demektir? Anlamı

Halk dilinde genellikle evlilik çağına gelmiş çocukların büyükleri tarafından evlendirilmek istenildiğini dile getirmek için kullanılan eski...

Evcimen nedir ne demektir? Anlamı

Evine, ailesine çok bağlı (kimse). Eşi Turan oldukça evcimen bir adamdı; mesai bitimi bir yere takılmadan, doğrudan evine giderdi. (İlgili ...

Etüv nedir ne demektir? Anlamı

Etüv cihazı Kimi eşyaların üzerindeki mikrop ya da ufak böcekleri basınçlı buharla veya ısıyla öldürerek sterilizasyona yarayan büyük...

Etnik nedir ne demektir? Anlamı

Fertlere mahsus özelliklerin tersine, bir topluluğun oluşturduğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik ya da belirti. Yaptıklarını Allah i...

Etilen nedir ne demektir?

Etilen Etilen (kimya) hava gazının bileşiminde bulunan, petroldeki hidrokarbonların sulu ayrışımıyla (hidroliziyle) elde edilen, renk...

Etiket nedir ne demektir? Anlamı

Fiyat etiketi örnekleri Bir malın türü, miktarı, fiyatı gibi niteliklerini ya da kitap defter gibi şeyleri kimin olduğunu belirtmek i...

Eter nedir ne demektir?

Dietil Eter (lokmanruhu) (kimya) İki alkol molekülünden bir molekül su çıkarılmasıyla oluşan bileşiklere verilen ad. Lokman ruhu da...

Etene nedir ne demektir?

Etene (anatomi) memelilerde anayla dölüt arasında kan alıp verme, beslenme ve artıklarını atma işini sağlayan, etsi, süngersi organ, bitkil...

Fedai nedir ne demektir? Anlamı

Filistin fedaileri Bir ülkü ya da çıkar uğrunda canını esirgemeden tehlikeye atılan kimse, serdengeçti. Millet ve memleket için canın...

Etanol nedir ne demektir?

Etanol (kimya, etan + alkol) Asetaldehit ve asetik asidin elde edilmesinde, alkollü içki yapımında, çözücü, yüzey temizleyici ve donma önle...

Etamin nedir ne demektir? Anlamı

Etamin örneği Etamin seyrek dokunmuş ve seyrek dokunmasından dolayı üzerinde küçük küçük delikler bulunan bir çeşit pamuk, keten ya da...