Fırka nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsan topluluğu, bölük, cemaat, taife.
    "Size üç şeyi emreder ve üç şeyden de menederim: Size Allah'a itaat etmenizi ve O'na hiçbir şeyi şirk koşmamanızı, Allah'ın Kitabına toplu olarak sarılmanızı, fırka fırka bölünmemenizi ve Allah'ın başınıza geçirdiği kimseyi de dinleyip itaat etmenizi emrederim." (Hadisi Şerif)
  2. (siyasi) Parti.
    Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partileri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. (İlgili cümle: Y. Bahadıroğlu)
  3. (askeri) Tümen.
    Fırka kumandanı emri derhal size bildirmemi ve karargaha refakatinizde dönmemi emretti. (N. F. Kısakürek)
( 0 soru/yorum )