Fi nedir? Fi tarihinde ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yunanca büyük ve küçük fi harfi
Yunanca fi harfi
  1. "Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte" anlamında söylenen fi tarihinde deyiminde geçer. İstanbul'a fi tarihinde göçmüşlerdi. (S. Faik)
  2. Yunan alfabesinin yirmi birinci harfi (Φ φ).
  3. Fizikte birim yüzeyinden birim zamanda geçen ışık enerjisini ifade eden ışık akısının simgesi.


  • Fi tarihinde: Oldukça eski bir zamanda, bir zamanlar, eskiden. Bugünkü Eğirdir Gölü'nün bulunduğu alan, fi tarihinde düz bir arazi imiş. (İlgili cümle kaynağı: E. Sarı)
( 0 soru/yorum )